Основи наукових


Керівник дипломної роботи повиненPdf просмотр
Сторінка28/39
Дата конвертації04.04.2019
Розмір0,49 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   39
Керівник дипломної роботи повинен:
- надавати допомогу у виборі теми, розробці плану дипломної роботи (підбір літератури, вибір методів та прийомів дослідження тощо);
- надавати допомогу в розробці календарного плану на весь період виконання дипломної роботи;
- рекомендувати студенту необхідну основну літературу, довідкові та архівні матеріали, типові проекти тощо;
- проводити систематичні консультації;
- перевіряти виконання роботи (за частинами і в цілому);
- дати письмовий відгук на роботу.
У відгуку визначаються орієнтовно:
- актуальність теми;
- ступінь наукового і практичного значення праці;
- рівень підготовки дипломника до виконання професійних обов‗язків;
- ступінь самостійності у виконанні дипломної роботи;
- новизна поставлених питань та оригінальність їх вирішення;
- вміння використовувати літературу;
- ступінь оволодіння методами дослідження;
- повнота та якість розробки теми;
- логічність, послідовність, аргументованість, літературна грамотність викладання матеріалу;
- можливість практичного застосування дипломної роботи або окремих її частин;
- висновок про те, якою мірою вона відповідає вимогам, що ставляться перед дипломними кваліфікаційними роботами.
До початку виконання дипломної роботи:
- фахові кафедри повинні розробити і забезпечити студентів методичними вказівками, у яких встановити обов‗язковий перелік вимог до дипломної роботи стосовно обраної спеціальності;
- студент повинен розробити календарний план роботи на весь період із зазначенням черговості виконання окремих етапів і після погодження з керівником представити на затвердження завідувачу фахової кафедри;
- декан факультету встановлює строки періодичної звітності студентів із виконання дипломної роботи. У встановлені деканом строки студент звітується перед керівником і завкафедрою, які фіксують ступінь готовності роботи і повідомляють про це декану факультету.
Написання та захист дипломної роботи замінює складання одного або декількох державних іспитів зі спеціальності як передбачено навчальним планом.
Дипломна робота виконується на основі вивчення літературних джерел зі спеціальності: наукової та періодичної літератури, підручників, навчальних посібників, монографій, дисертаційних робіт тощо, а також проведення експерименту.
Дипломник повинен у роботі продемонструвати вміння використовувати різні методи дослідження, самостійно підходити до інтерпретації фактичного матеріалу, логічно і послідовно викладати наукові факти і докази.
Дипломна робота повинна у стислій і чіткій формі розкривати творчий задум автора і мати таку структуру: вступ, від 2-х до 4-х розділів основної частини, висновки, список використаних джерел, додатки.
У
Вступі
розкривається актуальність теми, мета, об‗єкт, предмет, гіпотеза,

1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   39


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка