Основи наукових


Вимоги до “Звіту” як наукового документаPdf просмотр
Сторінка25/39
Дата конвертації04.04.2019
Розмір0,49 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   39
Вимоги до “Звіту” як наукового документа
Звіт про наукове дослідження як документ являє собою систему специфічних текстових компонентів - літературних, цифрових, графічних. Найважливішими сторони форми тексту наукового документа є такі:
1.
Композиційна (побудова наукового твору, яка об‘єднує всі його елементи в єдине ціле.
2.
Рубрикаційна (поділ тексту на структурні одиниці, частини, розділи, глави, параграфи, пункти).
3.
Логічна (відповідність міркувань, висновків, визначень автора нормам логічно правильного мислення).
4.
Мовно-стилістична, графічна (якість мови, таблиць. Ілюстрацій).
Форма і зміст наукового тексту знаходяться у діалектичному взаємозв‘язку.
Тому визначено вимоги до змісту тексту наукового документа:
1.
Відображення суті теми дослідження.
2.
Всебічне охоплення теми дослідження.
3.
Глибоке наукове розкриття темі дослідження.
4.
Ясність та логічність викладу матеріалу.
5.
Відображення поглядів автора дослідження.
Процес оформлення результатів передбачає надання певної форми "Звіту". Тому визначено вимоги до форми тексту наукового документа:
1.
Використання державної мови.
2.
Наявність чіткої зовнішньої рубрикаційної структури.
3.
Дотримання пропорційності компонентів структури.
4.
Внутрішня структурованість тексту.
5.
Грамотне втілення форми подачі результатів дослідження.
Виконання оформлення результатів наукового дослідження передбачав послідовну реалізації вказаних нижче процедур. Процес оформлення може мати певну варіативність залежно від способу фіксації наукової Інформації на папері.
Основні способи фіксації такі:
1.
Рукопис і ручна графіка.
2.
Оригінал, набраний на комп‘ютері і роздрукований на принтері.
Загальний хід процесу оформлення визначається наступними процедурами:
1.
Вибір варіанту подачі результатів дослідження як форми звіт ностізадається, як правило, на початку дослідження /реферат, курсова робота, стаття та Ін./. В окремих випадках можливе уточнення форми звітності саме на етапі оформлення результатів дослідження.
2.
Створення попередньої моделі "Звіту" здійснюється на основі синтезу вимог до конкретної форми звітності і накопиченого в результаті дослідження науково- довідкового матеріалу. При наявності розходження між вимогами та матеріалами необхідно або добрати матеріал, або змінити форму звітності.
3.
Систематизація зібраного та опрацьованого матеріалу передбачає приведення


24 наявної наукової інформації в цілому та окремих її фрагментів до цілісного, зрівноваженого, збалансованого за рівнем стану. Такий стан являтиме собою певну модель інформаційної системи, що відображав предмет дослідження. Систематизація визначав рівень викладу інформації наукового дослідження.
4.
Групування дослідницьких матеріалів являє собою процедуру приведення систематизованих матеріалів у відповідність до певної логіки викладення інформації.
Мається на увазі, зокрема, індуктивний, дедуктивний чи комбінований виклад.
Групування визначає послідовність викладу інформації дослідження.
5. Встановлення композиційно-рубрикаційної структури є одночасно окремим наслідком виконання попередніх процедур і самостійною процедурою. Найсуттєвішим формальним аспектом процедури є визначення кількості та змісту рубрикаційних складових - розділів, параграфів та ін.
6. Складання описку літератури здійснюється на основі використання бібліографічних джерел, зафіксованих на картках. Виконується відбір обхідних джерел та фіксація їх у вигляді нумерованого бібліографічного списку. В результаті є можливість посилатися на номери джерел та сторінки при написанні тексту ―Звіту‖.
7.
Написання тексту ―Звіту‖ виконується на основі аналітико-синтетичної переробки одержаної в результаті дослідження наукової інформації, зафіксованої на відповідних носіях (лабораторні журнали, виписки, розробки, матеріали дослідження).
8.
Виконання графічно-ілюстративного оформлення передбачав реалізацію таких його елементів, як таблиці, рисунки, графіки, схеми та ін., які необхідні для наочної та змістовної подачі результатів дослідження.
9.
Літературне та технічне редагування ―Звіту‖ являє собою специфічну процедуру приведення змісту та оформлення його у повну відповідність до норм та вимог літературної мови, а також вимог графіки та ілюстрування.
10. Друкування ―Звіту‖ здійсняється за допомогою принтера (у випадку комп‘ютерного набору) згідно вимог до авторських оригіналів.
Під час виконання оформлення результатів дослідження використовуються теоретичні та практичні методи, орієнтовані на досягнення позитивного результату. До них можна віднести наступні: відбір, класифікація, аналіз, синтез, моделювання, узагальнення, систематизація, реалізація практичних процедур.
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
1.
Назвіть компоненти оформлення звіту про РНД.
2.
Визначте вимоги до змісту наукового тексту?
3.
Які є стилі наукових робіт?
4.
Назвіть основні форми викладу наукової інформації.
5.
Визначте зміст поняття «Рецензія».
6.
Що таке графік як елемент оформлення РД?
7.
Які є види діаграм?
ЛІТЕАТУРА
1.
Бурдин К.С., Веселов П.В. Как оформить научную работу. –М.: Высш.шк.
1973. –152 с.
2.
Введение в научное исследование по педагогике. – М.: Просвещение. 1988.
–239 с.
3.
Основы научных исследований /В.И.Крутов и др. –М.: Высш.шк. 1989. –
400 с.

Каталог: jspui -> bitstream -> 6789
6789 -> Віталій Ачкан
6789 -> Анотація: у статті висвітлено та теоретично обгрунтовано проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти до емоційного розвитку дітей дошкільного віку
6789 -> Проектування як методологічна платформа діяльності вчителя-словесника
6789 -> Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини хіх-хх століття
6789 -> Олена Ящук логічні вміння як невід’ємна складова розвитку мислення молодшого школяра
6789 -> Загальна характеристика роботи актуальність теми
6789 -> Уманський державний педагогічний


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   39


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка