Основи наукових


Як розуміти актуальність дослідження?Pdf просмотр
Сторінка20/39
Дата конвертації04.04.2019
Розмір0,49 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   39

5.
Як розуміти актуальність дослідження?


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1.
Кловак Г.Т. Основи педагогічних досліджень: Навчальний посібник. –
Чернігів: Чернігівський державний центр науково-технічної і економічної інформації, 2003. – 260 с.
2.
Радченко І.А. Науковий реферат. – Умань, УДПІ, 1994. – 31 с.

Лабораторно-практичне заняття № З

Тема
:
Виконання курсових робіт (КР).
Мета
: засвоєння знань про зміст, структуру і основні вимоги до курсової роботи та методику її написання.
Завдання
: 1. Засвоїти суть та структуру КР.
2. Засвоїти процес написання КР.
3. Обґрунтувати вибір методів дослідження для КР.
ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
Виконання студентами курсових робіт – одна із важливих форм підготовки висококваліфікованих спеціалістів, яка забезпечує формування у майбутніх учителів творчого підходу до організації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх закладах.
Курсова робота виконується з профілюючих дисциплін і має навчально-


20 дослідницький характер.
Мета написання курсової роботи:
- поглиблення, узагальнення і закріплення теоретичних знань та практичних умінь студентів;
- вироблення навичок самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, лабораторним обладнанням, використовувати сучасні інформаційні засоби та технології;
- розвиток творчого підходу до застосування на практиці набутих знань та розв‘язування практичних завдань;
- систематизація та узагальнення навчального матеріалу;
- здійснення наукового пошуку при проведенні дослідження;
- вироблення у студентів навичок самостійних творчих досліджень;
- виявлення наукових здібностей студентів і залучення їх до дослідницької роботи.
Курсова робота – окремий заліковий кредит навчальної дисципліни, що оцінюється як самостійний вид навчальної діяльності студента і виконується після закінчення вивчення певного предмета або групи дисциплін.
Тематика курсових робіт формується на початку навчального року, затверджується на засіданні кафедри і поновлюється щорічно. Вона повинна відповідати навчальним завданням профілюючої дисципліни, пов‘язуватися з практичними потребами певної галузі науки і виробництва, бути актуальною і тісно пов‘язаною з вирішенням практичних фахових завдань.
Студентам надається можливість подавати власні пропозиції щодо тематики курсових робіт на розгляд відповідної кафедри. Після того, як розгляд пропозицій студентів і затвердження тем відбулися, студенти можуть вибирати теми лише зі списку, запропонованого кафедрою.
Керівниками курсових робіт призначаються найбільш кваліфіковані та досвідчені викладачі кафедри, здебільшого з числа кандидатів і докторів наук.
Кожна кафедра повинна розробити методичні вказівки щодо написання курсових робіт, в яких передбачити завдання курсової роботи, особливості, обсяг і зміст окремих частин та порядок її виконання.
Курсова робота має характер цільної завершеної роботи як стосовно змісту, вичерпаності теми, так і форми, структури тощо.
Курсова робота умовно складається зі вступу, кількох розділів теоретичної і практичної частини, висновків, списку використаних джерел та додатків.
У
вступі
потрібно довести актуальність певної проблеми для даної галузі науки і практики; вказати, хто з вчених займався цією проблемою; визначити науковий апарат дослідження (визначити об‘єкт, предмет, мету, завдання та методи дослідження, вказати базу проведення дослідження).

Каталог: jspui -> bitstream -> 6789
6789 -> Віталій Ачкан
6789 -> Анотація: у статті висвітлено та теоретично обгрунтовано проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти до емоційного розвитку дітей дошкільного віку
6789 -> Проектування як методологічна платформа діяльності вчителя-словесника
6789 -> Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини хіх-хх століття
6789 -> Олена Ящук логічні вміння як невід’ємна складова розвитку мислення молодшого школяра
6789 -> Загальна характеристика роботи актуальність теми
6789 -> Уманський державний педагогічний


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   39


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка