Основи науковихPdf просмотр
Сторінка1/39
Дата конвертації04.04.2019
Розмір0,49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


1
ОСНОВИ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ


2


3
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут природничо-математичної та технологічної освіти
Технолого-педагогічний факультет
Кафедра теорії та методики навчання технологій


ОСНОВИ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Програма, плани семінарських, практичних і лабораторних занять, а також

методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів
Умань 2012


4
Основи наукових досліджень. Програма, плани лабораторних занять, короткі теоретичні відомості, а також методичні рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів денної форми навчання. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. - Умань: КопіЦентр, 2012. - 42 с.
Укладач: Бербец В.В., кандидат педагогічних наук, доцент
Рецензенти: Коберник О.М. – доктор педагогічних наук, професор
Ткачук С.І. – кандидат педагогічних наук, доцент
Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні вченої ради технолого- педагогічного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Протокол № 1 від 1 вересня 2011 року.
© В.В.Бербец


5
ВСТУП
Кожному випускнику вищого педагогічного закладу освіти, якщо він не байдужий до творчого пошуку, відкритий шлях у науку. Важливою рисою молодого науковця повинно стати прагнення до пізнання нового, до збагачення своїх знань, невтомність наукового пошуку. Відсутність уміння самостійно здобувати нові знання випускником вищого закладу освіти, який мріє пов'язати своє життя з науковою діяльністю, може привести до того, що з часом молодий спеціаліст втратить творчу ініціативу і задовольниться роллю посереднього виконавця. Тому процес навчання студентів у вищому закладі освіти все більше повинен спиратись на самостійну, близьку до дослідницької діяльність. Для цього кожний студент повинен оволодіти методами наукового пізнання, одержати навички, потрібні для орієнтації у бурхливому потоці наукової інформації.
Загальновідомо, що елементи наукових досліджень мають місце в усіх формах навчального процесу: в лекційних курсах, на семінарських і лабораторних заняттях, при написанні та оформленні рефератів, курсових і дипломних робіт. Заохочення студентів до наукових досліджень, оволодіння ними навичками наукової діяльності повинні розглядатись як важлива умова якісної професійної підготовки педагогічних кадрів для навчально-виховних закладів країни. Адже важко уявити сучасного вчителя без постійного педагогічного пошуку, без намагання вдосконалювати навчально- виховний процес, без спроби реалізувати власний творчий потенціал. А запорукою всього цього і може стати сформоване у студентські роки уміння ставити перед собою завдання, для вирішення яких потрібний науковий пошук. Таким чином, кожний випускник вищого педагогічного навчального закладу повинен знати найзагальніші положення щодо організації, постановки та проведення наукового пошуку.
Забезпеченню цього повинен сприяти систематизований навчальний курс "Основи наукових досліджень".
Курс "Основи наукових досліджень" передбачає засвоєння студентами основних положень та відомостей про роль і місце науки у розвитку суспільства, про закономірності розвитку науки, про організацію та шляхи забезпечення наукових досліджень в державі. Окремо виділено розгляд питань організації, постановки, проведення і узагальнення результатів дослідження у формі, доступній для студентів будь-якої педагогічної спеціальності.
Зазначимо, що послідовність вивчення розділів, тем може бути змінена викладачами в залежності від специфіки факультету, досвіду викладачів.
Програмою визначається тематика лабораторно-практичних занять, а також тем, що виносяться на самостійне опрацювання студентами.

Каталог: jspui -> bitstream -> 6789
6789 -> Віталій Ачкан
6789 -> Анотація: у статті висвітлено та теоретично обгрунтовано проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти до емоційного розвитку дітей дошкільного віку
6789 -> Проектування як методологічна платформа діяльності вчителя-словесника
6789 -> Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини хіх-хх століття
6789 -> Олена Ящук логічні вміння як невід’ємна складова розвитку мислення молодшого школяра
6789 -> Загальна характеристика роботи актуальність теми
6789 -> Уманський державний педагогічний


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка