Організація та діяльність органів виконавчої влади в Україні


Тема 7. Процедурні аспекти діяльності органів виконавчої владиСкачати 366,61 Kb.
Сторінка9/10
Дата конвертації27.01.2020
Розмір366,61 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Тема 7. Процедурні аспекти діяльності органів виконавчої влади


Управлінська діяльність в значній мірі є діяльністю процедурною, оскільки реалізація кожної управлінської функції передбачає наявність певної процедури. Водночас, починаючи з 60-х років в теорії адміністративного права з’являються перші намагання визначити адміністративну діяльність процесуальною і поставити знак рівності між цими поняттями. Були намагання науковців визначити процедуру як складову процесу.

Відповідно до Словника Даля, процедура – всяка довга послідовна справа, порядок, а процес – тяжба, судовий хід справи.

Таким чином, досить довго поняття процедури і процесу були зовсім різними, оскільки друге використовувалося виключно по відношенню до розгляду справ в судах. Радянська юридична наука ішла тим же шляхом: існував кримінальний кодекс і кримінальний-процесуальний; цивільний і цивільно-процесуальний, оскільки саме ці справи найчастіше розглядалися в судах. Адміністративна діяльність як діяльність органів державного управління за своєю суттю визначалася процедурною, оскільки суди її не здійснювали.

Для розмежування цих понять, слід відмітити, що:Процес управління – динаміка управління в матеріальних і процесуальних його аспектах.

Управлінський процес – процедурна сторона управлінської діяльності, що виступає у вигляді власне розгляду та вирішення окремих прав (тобто як конкретна активна діяльність, практичне здійснення проваджень).

Управлінська процедура – діяльність органів управління щодо розгляду і вирішення індивідуальних адміністративних справ та організації системи та суб’єктів управління, яка виступає у вигляді загального встановленого порядку діяльності органу управління (певної моделі провадження).

Адміністративна процедура – управлінська процедура, направлена на задоволення суб’єктивних прав і обов’язків фізичних та юридичних осіб органами управління (адміністрацією).

Адміністративний процес – судовий порядок вирішення адміністративно-правових спорів.

До специфіки управлінських процедур, Лазарєв Б.М. відносить:

1. Не всі процедури урегульовані нормами адміністративного права є управлінськими. Управлінськими є лише ті врегульовані нормами адміністративного права процедури, які визначають порядок управлінської діяльності. Зокрема, не можна визначати управлінськими процедурами діяльність органів внутрішніх справ з охорони правопорядку та ін.

2. У той же час певні процедури діяльності органів державного управління передбачені нормами конституційного права (наприклад, нагородження орденами і медалями). Ці процедури є управлінськими, однак не адміністративно-правовими, а державно-правовими.

3. Управлінські процедури включають і таку діяльність апарату державного управління, зміст якої регулюється матеріальними нормами не адміністративного, а інших галузей права - земельного, житлового, лісового, водного, інформаційного та ін., оскільки норми цих галузей права реалізуються через управлінську діяльність.

До сьогодні не існує єдиного підходу до класифікації управлінських процедур. Останні підходи виділяють їх наступні види.

Б.М.Лазарєв (1987) поділяє управлінські процедури на дві великі групи:

- процедури здійснення різних видів управлінської діяльності, до яких відносить процедури нормотворчої і директивної діяльності; реалізації прав і обов’язків громадян в сфері управління; контрольної діяльності; провадження по справах про адміністративні правопорушення; провадження по розгляду скарг;

- процедури пов’язані з організацією роботи апарату державного управління: підготовка та прийняття управлінських рішень, пов’язані з організацією роботи службовців; діяльності органів управління загальної компетенції та процедури роботи міністерств, держкомітетів, відомств, відділів і управлінь виконкомів.

Крім того, автор, виходячи з форм управління процедури поділяє на: 1) процедури видання нормативних актів; 2) процедури укладення адміністративних договорів; 3) процедури здійснення інших юридично значимих дій (видача довідок, ліцензування тощо); 4) процедури здійснення організаційних дій; 5) процедури виконання матеріально-технічних дій, що не тягнуть правових наслідків.

Виходячи з управлінських функцій: 1) прогнозування; 2) планування; 3) організації; 4) регулювання; 5) загального керівництва і оперативного управління; 6) стимулювання; 7) контролю і обліку.

Тимощук В.П. (2003) У залежності від здійснюваного впливу процедура може бути зовнішньо спрямованою чи внутрішньоапаратною. Адміністративна процедура, у якій однією з сторін є приватна особа (фізична чи юридична) поділяється на заявну (за ініціативою приватної особи) та втручальну (за ініціативою органу управління). У свою чергу втручальна процедура поділяється на позитивну (ту, що має сприятливі наслідки для особи) та негативну (обтяжуючі наслідки).

В.Є. Чиркін у підручнику „Державне і муніципальне управління” (2003) виділяє наступні процедури:

1) підготовка, прийняття і виконання рішень;

2) координація діяльності;

3) організаційна, реєстраційна, дозвільна та обліково-повідомлювальна діяльність;

4) консультативна та інформаційна діяльність;

5) облікова, аналітична, програмна діяльність та звітність;

6) процедура контролю.

Таким чином, слід звернути увагу, що підходи до класифікації процедур змінювалися з розвитком управлінської діяльності (поява нових функцій) та появою можливості науковців знайомиться з досвідом зарубіжних вчених.

Узагальнюючи всі ці класифікації, на сьогодні, слід говорити про процедури у залежності від спрямування дій органів (зовнішнє спрямування та внутрішньо організаційна діяльність). Зовнішні управлінські процедури: адміністративні процедури (надання управлінських послуг), юрисдикційні процедури (притягнення до адміністративної відповідальності, розгляд скарг, застосування дисциплінарних стягнень) та процедури організації діяльності підпорядкованих суб’єктів (установча, регулятивна, контрольна).

Внутрішні процедури: кадрове провадження, процедури внутрішньої організації діяльності органу управління, підготовки і прийняття управлінських актів в органі управління.

Суб’єктами управлінської процедури є:

1) органи державного управління;

2) органи місцевого самоврядування;

3) недержавні організації, які від імені держави чи місцевого самоврядування здійснюють управлінські функції;

4) фізичні та юридичні особи.

Органи державного управління – суб’єкти виконавчої влади.

Органи місцевого самоврядування – сільські, селищні, міські голови, Ради та їх виконкоми.

Недержавні організації – суб’єкти, що утворюються державними органами чи органами місцевого самоврядування з метою реалізації чи забезпечення реалізації їх функцій. Насамперед, мова іде про утворення таких структур у випадку надання платних послуг органами виконавчої влади. Зокрема, надання платних послуг в Україні здійснюють: Мін-во внутрішніх справ, Мінюст, Держкомводгосп, Мін-во охорони навколишнього природного середовища, Держкомархів.

На думку науковців, значення управлінських процедур полягає в наступному:

1) створюють стійкий і чіткий порядок управлінської діяльності. Добре виписана процедура передбачає здійснення органом управління таких дій і „включення” в процес таких його учасників, які дійсно необхідні і достатні для правильного і законного вирішення справ. Тим самим забезпечується ефективність управління – досягнення оптимального результату при розумній економії сил, часу і засобів.

2) створюють умови, що дозволяють своєчасно виявити проблеми, які потребують вирішення, гарантують повноту, об’єктивність аналізу інформації, необхідної для прийняття рішення (нормативних і індивідуальних).

3) сприяють розвитку демократичності управлінської системи, допомагають акумулювати громадську думку.

4) є важливими для реалізації прав, свобод і обов’язків громадян. Вони можуть як полегшувати так і затримувати реалізацію громадянином його суб’єктивного права.

5) дозволяють реалізувати принцип відповідальності кожного органу, посадової особи за виконання покладених функцій.Каталог: files
files -> Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності «023 Соціальна робота»
files -> Затвердити Порядок вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання (далі Порядок), що додається
files -> Конкурси Вакансії
files -> Секція права та психології
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
files -> Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю
files -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
files -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка