Організація та діяльність органів виконавчої влади в Україні


Тема 5. Місцеві державні адміністрації в системі органів державного управлінняСкачати 366,61 Kb.
Сторінка7/10
Дата конвертації27.01.2020
Розмір366,61 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Тема 5. Місцеві державні адміністрації в системі органів державного управління


Місцеві державні адміністрації (далі МДА) є місцевими органами виконавчої влади, що забезпечують її здійснення на рівні областей (24), районів (490, з них 14 в Автономній Республіці Крим), міст Києва (1) та Севастополя (1) і районів у цих містах (у м. Києві – 10. у м. Севастополі - 4). МДА є єдиноначальними органами виконавчої влади загальної компетенції, що розповсюджується на відповідну адміністративно-територіальну одиницю. Проект Закону України „Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року (проект 3207) передбачає ліквідацію місцевих державних адміністрацій на районному рівні і формулює ст. 118 Конституції України у наступній редакції: Виконавчу владу в областях, містах Києві та Севастополі в межах та порядку, визначених законом, представляють місцеві державні адміністрації.

Особливості організації та діяльності Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій визначаються законом.

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України”6.

Структурно МДА складається з:

- керівництва: голова МДА, перший заступник голови МДА, заступники голови МДА, керівники функціональних структурних підрозділів;

- апарату (секретаріат) місцеві державні адміністрації як сукупності окремих структурних підрозділів;

- управлінь, відділів та інших функціональних структурних підрозділів, що наділені статусом юридичної особи.

Голова місцевої державної адміністрації призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України відповідно до ст. 8 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 року та Порядку розгляду питань, пов’язаних з призначенням на посади та звільненням з посад керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій, затвердженого постановою КМ України від 13 грудня 2001 року № 1658. У місті Києві Президент України зобов’язаний призначити головою Київської міської державної адміністрації обраного Київського міського голову.

Кількість заступників голови місцевої державної адміністрації, з урахування першого, встановлюється головою, виходячи з їх граничної чисельності, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” від 6 травня 2001 року № 461 і залежить від кількості жителів, що проживають у відповідних адміністративно-територіальних одиницях.

Перший заступник голови обласної МДА призначається на посаду головою МДА за згодою Прем’єр-міністра України. Заступники голови обласної МДА призначаються на посади головою МДА за погодженням з відповідним віце-прем’єр-міністром України. Відповідно до ст. 16 Закону України „Про столицю України – місто-герой Київ” від 15 січня 1999 року перший заступник, заступники голови Київської міської державної адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, призначаються на посади та звільняються з посад Київським міським головою за погодженням відповідно з Президентом України та Кабінетом Міністрів України. Призначення та звільнення з посад заступників голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Київський міський голова погоджує з Київською міською радою. Процедура призначення на посади і звільнення з цих посад унормована постановою Кабінету Міністрів України „про порядок призначення на посади та звільнення з посад перших заступників, заступників голів та керівників апарату обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій” від 29 липня 1999 року № 1369 із наступними змінами.

Перший заступники та заступники голови районної державної адміністрації призначаються на посади головами за погодженням з відповідними заступниками голів обласних державних адміністрацій, а в районах міста Києва – за погодженням з заступниками голови Київської міської державної адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади.

Оскільки голови МДА виконують свої повноваження до обрання нового Президента України, то відповідно їх повноваження припиняються одночасно з припиненням повноважень Президента України (в строк чи достроково), за виключенням голови КМДА. При цьому законодавець не встановлює терміну протягом якого новообраний глава держави має призначити голів МДА: вони виконують свої повноваження до призначення в установленому порядку нових голів МДА.

Крім того, голова МДА може припинити свої повноваження достроково за власним бажанням, за ініціативою Президента України, за ініціативою Кабінету Міністрів України, за ініціативою відповідної ради шляхом висловлення недовіри та у інших випадках, передбачених ст.9 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 року.

Перші заступники та заступники голів МДА припиняють свої повноваження у день призначення нових голів МДА шляхом подачі заяви про припинення повноважень.

Керівники структурних підрозділів обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій (повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади) призначаються на посади і звільняються з посад головами державних адміністрацій за погодженням з відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади. Керівники структурних підрозділів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій (повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади) призначаються на посади і звільняються з посад головами адміністрацій за погодженням з відповідними обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями. Процедура призначення на ці посади встановлена постановою Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій” від 29 липня 1999 року № 1374 із наступними змінами.

Апарат МДА здійснює функції забезпечення діяльності керівництва та функціональних структурних підрозділів. У зв’язку з чим він:  • опрацьовує документи, що надходять до МДА, готує до них аналітичні і довідкові матеріали, а також проекти доручень голови та заступників голови МДА;

  • опрацьовує проекти розпоряджень та розробляє проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань (за дорученням голови);

  • опрацьовує і надає голові МДА проекти планів роботи МДА та забезпечує контроль за їх виконанням;

  • здійснює організаційне забезпечення засідань колегії, нарад, що проводяться головою та заступниками голови МДА;

  • перевіряє виконання актів законодавства управліннями, відділами МДА, а за дорученням голови обласної МДА - районними МДА;

  • організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до МДА та ін.

Статус та назви структурних підрозділів апарату та функціональних структурних підрозділів місцевої державної адміністрації визначається Указом Президента України „Про вдосконалення структури місцевих державних адміністрацій” від 3 квітня 2005 року № 593/2005 та постановами Кабінету Міністрів України „Про упорядкування апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій” від 12 березня 2005 року № 179 й „Про структуру місцевих державних адміністрацій” від 11 травня 2005 року № 3287. Типові положення про структурні підрозділи МДА затверджуються постановами Кабінету Міністрів України на підставі пропозицій відповідних ЦОВВ. На їх основі розробляються і приймаються положення про структурні підрозділи МДА головою МДА.

Закон України „Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 року виділяє предметну і галузеву компетенцію МДА.

Предметна компетенція МДА включає: 1) сукупністю питань, що вирішуються МДА (забезпечення законності, охорона прав і свобод, управління майном, використання землі, соціального захисту (ст.13); 2) можливість виконання МДА делегованих їм відповідними Радами повноважень (ч.1 ст.14); 3) виконання повноважень органів виконавчої влади вищого рівня, переданих МДА КМ України (ч.2 ст. 14) .

Галузева компетенція МДА є сукупністю повноважень, якими наділяються МДА у відповідних соціально-економічних галузях (ст. 17-27 Закону).

Актами МДА є розпорядження голови МДА та накази керівників структурних підрозділів МДА.

Розпорядження голови МДА - одноособовий акт голови МДА, який видається на виконання Конституції України, законів України, актів Президента та Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади вищого рівня, в межах власних і делегованих повноважень. Розпорядження голови МДА, накази керівників структурних підрозділі МДА можуть мати нормативний і індивідуальний (ненормативний) характер.

Акти МДА, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду.

Розпорядження голови МДА, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства України, або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваним результатами, скасовуються Президентом України, КМ України, головою МДА вищого рівня або в судовому порядку. Однак відповідно до Конституції України таке право за КМ та державними адміністраціями вищого рівня не закріплено.

Накази керівників структурних підрозділів МДА, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства України (ЦОВВ) можуть бути скасовані головою МДА, відповідним міністерством, іншим ЦОВВ.Каталог: files
files -> Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності «023 Соціальна робота»
files -> Затвердити Порядок вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання (далі Порядок), що додається
files -> Конкурси Вакансії
files -> Секція права та психології
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
files -> Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю
files -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
files -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка