Організація та діяльність органів виконавчої влади в УкраїніСкачати 366,61 Kb.
Сторінка4/10
Дата конвертації27.01.2020
Розмір366,61 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Установча функція Верховної Ради випливає з конституційного положення про право встановлення виключно законами України „організації і діяльності органів виконавчої влади, основ державної служби, організації державної статистики та інформатики” (п. 12 ст. 92 Конституції України).

Кадрова функція Верховної Ради України полягає у: 1) наданні згоди на призначення (Прем’єр-міністра України); 2) наданні згоди на призначення і звільнення з посад (Голова Антимонопольного комітету України, Голова Фонду державного майна України, Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України); 3) призначенні на посади та звільнення з посад (Голова Національного банку України за поданням Президента України).

Контрольну функцію Верховна Рада України здійснює безпосередньо (заслуховування на пленарних засіданнях звітів уряду про виконання Програми діяльності, соціально-економічних програм, Державного бюджету; заслуховування інформації уряду з певних питань його діяльності на Днях Уряду) або через утворювані нею органи (рахункову палату, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, комітети чи спеціальні комісії Верховної Ради та діяльність народних депутатів). Вона полягає у здійсненні контролю за:

 • забезпеченням конституційних прав, свобод і обов’язків громадян України;

 • додержанням законів та інших актів, які приймає Верховна Рада;

 • за виконанням загальнодержавних програм і бюджету;

 • за діяльністю органів, а також посадових осіб, яких вона обирає, призначає або затверджує.

Органом парламенту, що забезпечує здійсненню контролю за використанням коштів Державного бюджету є Рахункова палата, діяльність якої регулюється Законом України “Про Рахункову палату” від 11.07.1996 року із змінами зумовленими рішенням Конституційного Суду України від 23.12.1997 року. Порядок здійснення Рахунковою палатою контролю регулюється Інструкцією про порядок проведення перевірок, ревізій Рахунковою палатою, затвердженої Колегії Рахункової палати 3.12.1999 року.

Парламентський контроль за діяльністю органів державного управління щодо дотримання прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради з прав людини. Діяльність Уповноваженого ... регулюється Законом України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” від 23.12.1997 року.Регулятивна функція Верховної Ради щодо органів виконавчої влади полягає у:

 • правовому регулюванні їх статусу, відносин з іншими державними органами та підстав і умов відповідальності.

 • визначенні принципів і методів їх діяльності;

 • визначенні розмірів фінансування діяльності органів виконавчої влади у законі про Державний бюджет України тощо.

Органи судової влади по відношенню до органів влади виконавчої наділені функцією контролю законності їх актів і дій.

Суб’єктами здійснення судового контролю за діяльністю органів державного управління в Україні є: 1) Конституційний суд України; 2) суди загальної юрисдикції; 3) суди спеціальної юрисдикції, які діють у межах судів загальної юрисдикції (насамперед господарські).

Предметом судового оскарження в судах загальної юрисдикції є колегіальні і одноособові рішення, дії або бездіяльність, у зв’язку з якими громадянин вважає, що: • порушено або порушуються його права чи свободи;

 • створено або створюються перепони для реалізації ним своїх конституційних прав чи свобод, або вжиті заходи щодо реалізації його прав є недостатніми;

 • на нього покладено обов’язки, не передбачені законодавством;

 • його притягнуто до відповідальності, яку не передбачено законом або до нього застосовано стягнення за відсутності передбачених законом підстав або неправомочною службовою особою чи органом.

Процедура подання скарги визначається Законом України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 року та главою 31-А ЦПК України.

Господарські суди в Україні здійснюють контрольну функцію за діяльністю органів державного управління шляхом розгляду і визнання недійсними їх актів. До таких актів органів державного управління відносяться: • постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України у випадку, коли вони протирічать законам України та актам Президента України;

 • накази керівників центральних органів виконавчої влади, у випадку коли вони протирічать законам України, актам Президента та Кабінету Міністрів України;

 • розпорядження голів місцевих державних адміністрацій та накази керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, у випадку, коли вони протирічать законам України, актам Президента, Кабінету Міністрів та керівників ЦОВВ.

Підставами для визнання акту недійсним є:

 • невідповідність його вимогам чинного законодавства та (або) визначеній законом компетенції органу, який видав цей акт;

 • порушення у зв’язку з прийняттям цього акту прав та оспорюваних законом інтересів підприємств чи організацій (юридичних осіб) - позивача у справі.

Органи прокуратури щодо органів виконавчої влади наділені контрольно-наглядовою функцією. Прокуратура може здійснювати прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів попередньо шляхом: 1) участі Генерального прокурора України та його заступників у засіданнях Кабінету Міністрів України, колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (ч. 1 ст. 9 Закону); 2) координації діяльності по боротьбі із злочинністю (ст. 10 Закону); 3) невідкладного прийому керівниками органів державного управління (ст. 11 Закону); 4) розгляду заяв і скарг громадян (ст. 12 Закону). У випадку виявлення порушень закону прокурор або його заступники видають певні акти (ст. ст. 20, 21, 22, 23. 24).

Відповідно до Закону України “Про прокуратуру” від 5 листопада1991 року5 із змінами від 12 липня 2001 року до форм реагування прокуратури на порушення законності відносяться наступні акти прокурорського реагування: • протест на акт, що суперечить закону, незаконні рішення чи дії посадової особи приноситься прокурором, його заступником до органу, який його видав або до вищестоящого органу. Протест зупиняє дію опротестованого акта і підлягає обов’язковому розгляду особою, якій він направлений у 10-денний строк після його надходження. Протест може бути принесений на акти Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, на рішення і дії посадових осіб.

 • письмовий припис, який вноситься прокурором чи його заступником, у випадку порушення закону органом державного управління, його посадовою особою. Припис вноситься у випадках. коли порушення закону має очевидний характер і може завдати істотної шкоди інтересам держави та громадянам, якщо не буде негайно усунуто. Припис підлягає негайному виконанню.

 • подання щодо усунення порушень закону, їх причин та умов, що їм сприяють вноситься прокурором, його заступником у державний орган. посадовій особі, які наділені повноваженням усунути порушення закону. Подання підлягає невідкладному розгляду.

 • постанова про дисциплінарне чи адміністративне провадження або порушення кримінальної справи щодо посадових осіб у разі порушення ними закону. Зокрема, відповідно до Закону України “Про боротьбу з корупцією” від 5.10.1995 року на органи прокуратури покладається ведення боротьби з корупцією (ст. 4).

Каталог: files
files -> Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності «023 Соціальна робота»
files -> Затвердити Порядок вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання (далі Порядок), що додається
files -> Конкурси Вакансії
files -> Секція права та психології
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
files -> Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю
files -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
files -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка