Опп «Туризм, грс» Дисципліна Менеджмент у туризміСкачати 23,56 Kb.
Дата конвертації06.05.2020
Розмір23,56 Kb.

ОПП «Туризм, ГРС»

Дисципліна ___Менеджмент у туризмі_____

для студентів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти


Назви змістових модулів

і тем


Кількість годин

факт

усього

у тому числі

лек

прак

лаб

с.р.

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи менеджменту. Функції менеджменту
Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

10


10

Тема 2. Історія розвитку менеджменту

11

110

Тема 3. Планування як загальна функція менеджменту

13

1

1
11

Тема 4. Організація як загальна функція менеджменту

12

111

Тема 5. Мотивація як загальна функція менеджменту

12

1

1
10

Рубіжна контрольна робота 1

2
2Разом за змістовим модулем 1

60

4

4
52

Змістовий модуль 2. Взаємопов’язані процеси управління
Тема 6. Контроль як загальна функція менеджменту

12

111

Тема 7. Прийняття управлінських рішень в менеджменті

15

1

2
12

Тема 8. Інформація і комунікації в менеджменті

13

112

Тема 9. Керівництво та лідерство

13

112

Тема 10. Ефективність менеджменту

5


5

Рубіжна контрольна робота 2

2
2Разом за змістовим модулем 2

60

4

4
52

Разом за семестр

120

8

8
104


Перелік екзаменаційних питань

 1. Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. Класифікація принципів менеджменту.

 2. Особливості процесу управління: безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, мінливість, стійкість.

 3. Класичні теорії менеджменту: школа наукового управління; адміністративна (бюрократична) школа управління; школа людських відносин; школа виробничої демократії; школа організаційної поведінки (біхевіористська); школа кількісного підхода.

 4. Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід.

 5. Вклад у розвиток управлінської науки іноземних вчених.

 6. Розвиток управлінської науки в Україні.

 7. Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв'язок.

 8. Етапи процесу планування: визначення місій та цілей; оцінка сильних і слабких боків організації; розроблення стратегії.

 9. Базові стратегії.

 10. Оперативне планування. Тактика, політика, процедури, правила.

 11. Загальна характеристика бізнес-планування .

 12. Поняття місії в управлінні та класифікація цілей організації.

 13. Традиційний процес постановки цілей. Концепція управління за цілями.

 14. Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління.

 15. Повноваження, обов'язки, відповідальність. Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні.

 16. Департаменталізація. Сутність організаційної структури управління та її роль в досягненні мети.

 17. Види організаційних структур управління .

 18. Лінійні та функціональні організаційні структури управління.

 19. Єдиноначальність: поняття, сутність. Централізація і децентралізація.

 20. Поняття мотивації. Принципи врахування інтересів у мотивації. Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і заохочень працівника у процесі мотивації.

 21. Змістовні теорії мотивації.

 22. Процесуальні підходи до мотивації

 23. Поняття контролю та його місце в системі управління

 24. Принципи, цілі та функції контролю

 25. Етапи процесу контролювання: формування стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та регулювання

 26. Види управлінського контролю

 27. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада.

 28. Форми впливу та влади. Баланс влади.

 29. Характеристика теорій лідерства

 30. Роль та класифікація груп в організації

 31. Поняття і класифікація комунікацій.

 32. Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу

 33. Сутність управлінських рішень та їх класифікація.

 34. Умови та етапи прийняття управлінських рішень

 35. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень.

 36. Моделі та методи прийняття управлінських рішень.

 37. Технологія прийняття управлінських рішень

Каталог: eng -> content -> download


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка