Опис власного досвідуСторінка1/2
Дата конвертації03.08.2020
Розмір93 Kb.
  1   2

З досвіду роботи Шмагло О.О.

«Співпраця класного керівника

та батьківської громадськості

як запорука успіху у розвитку

та соціальному становленні учнівської молоді»

Опис власного досвіду

На початку своєї педагогічної кар’єри я мала безліч перепонів. Але досвід приходить не одразу, його набувають роками. Особливо вагоме значення він має у діяльності класного керівника, адже від того, як вчитель може використати у власній роботі набуті методи і прийоми, залежить ефективність виховного процесу.Актуальність досвіду

Переконана, що серед вчителів - предметників здебільшого класний керівник має безпосередній вплив на учнів. Тому ця робота, яка зовні малопомітна, що фактично не має критеріїв оцінки, насправді є однією з найважливіших в результатах роботи школи як державного інституту. Кожен педагог-предметник та педагогічний колектив школи в цілому мають пряме відношення до цієї справи, але повсякденно з учнями – класний керівник. Та мало працювати тільки з дітьми, кожен класний керівник має налагодити стосунки і з батьками дітей. Якщо цей контакт відбудеться, то саме батьки стануть першими помічниками вчителя у виховній роботі. Тому налагодження стосунків з батьками завжди було і буде актуальною проблемою для кожного вчителя.

Щоб вивчити власну виховну діяльність, слід розкласти її на складові частини, зрозуміти, з чого вона складається. Це не просте завдання, потрібно все проаналізувати, оцінити найдрібніші деталі своєї роботи. Тому я створила власну виховну систему роботи з класом і батьками.

Впевнена, що потрібно відійти хоч на крок і подивитись на себе й своїх учнів, їх батьків зі сторони, узагальнити, по можливості, всі аспекти своєї роботи і це принесе певну користь як для нас, так і для дітей.

Дозвольте викласти мій досвід, як я його бачу. Сподіваюсь, що він буде корисним та цікавим.

Мій стаж роботи на посаді класного керівника – 3 роки, в даний час працюю класним керівником 7 класу, який було об’єднано з двох класів. Тепер у класі 34 учні. Кожен з них - це унікальна, неповторна особистість, одна єдина у цілому світі. Тому ми з дітьми намагаємося дбайливо, з любов’ю і повагою ставитися до себе і до оточуючих, приймати себе і інших такими, які ми є. 

Умовою успішної виховної діяльності з учнями є співробітництво класного керівника з батьками, адже родина впливала і продовжує значно впливати на процес розвитку особистості дитини. То ж постає проблема, як об’єднати дітей та їх батьків з огляду на те, що вони з паралельних класів, які методи роботи запровадити, щоб їх згуртувати? Ці питання задаю собі чи не кожного дня.

Починаючи працювати з оновленим колективом, де навчається 34 дитини, в тому числі діти-вимушені переселенці, які переїхали із зони АТО, які пережили чимало стресових ситуацій, я визначила такі виховні задачі: • вивчити демографічні дані про родину кожної дитини, її фізичний, психологічний стан, сім'ю, індивідуальні особливості;

 • вивчити пізнавальні та творчі здібності кожного учня;

 • залучити дітей-переселенців та їх батьків до позакласної виховної діяльності;

 • проаналізувати емоційно-вольові, мотиваційні сфери особистості;

 • зібрати відомості про направленість особистості;

 • оцінити поведінку, вчинки учнів;

 • всіляко сприяти згуртованості оновленого класного колективу;

 • продовжувати традиції, що започаткувалися у період навчання в початковій школі, та у 5-6 класах,розвивати їх;

 • пропагувати й поширювати кращий досвід сімейного виховання.

Я думаю, що мої вихованці стануть моральними, духовними, високоосвіченими, інтелектуальними, культурними, національно свідомими людьми. Я мрію виховати людину добрих помислів, почуттів і дій, яка існує в гармонії зі світом, із власним серцем. А без дієвої підтримки з боку батьківської громадськості, без активного залучення батьків до шкільного життя, без своєчасного надання їм педагогічної допомоги (мінімум педагогічних знань для успішного виховання дітей у родині), на позитивний результат виховної роботи розраховувати не доводиться. Це й стало провідною ідеєю моєї роботи.

Щоб моя мрія стала реальністю, я спланувала роботу з батьками та визначила мету та напрямки: • вивчення родин учнів; в тому числі переселенців;

 • педагогічна освіта батьків;

 • забезпечення участі батьків у підготовці та проведенні колективних справ у класі;

 • педагогічне управління діяльністю батьківської ради класу;

 • індивідуальна робота з батьками;

 • інформування батьків про хід і результати навчання, виховання й розвитку учнів.

Роздуми, постійний пошук, розуміння відповідальності та важливості роботи з колективом, намагання зробити її цікавою для дітей, батьків і для себе допомогли мені визначити пріоритетні проблеми та знайти шляхи їх вирішення, прогнозувати та діагностувати підсумки.

Тому у плані виховної роботи Розділ «Робота з батьками» оформила так як подано у Додатку 3

Які форми та методи роботи з батьками може використовувати вчитель? Постараюсь відповісти на це запитання з огляду на раніше виділені мною напрями роботи класного керівника з батьками учнів.

Вивчення родин учнів дозволяє класному керівнику краще довідатись про дітей та їхніх батьків, зрозуміти стиль життя родин, ознайомитися з домашніми умовами розвитку особистості дитини. Цей напрям діяльності відбивається у моєму плані виховної роботи такими формами, як відвідування родин учнів, твори про родину, конкурс творчих робіт учнів «Моя родина», педагогічні майстерні, ділові ігри з батьками, формування банку даних про родину та сімейне виховання. Були вже проведені анкети та тести з батьками з тем: «Як ви оцінюєте свої педагогічні здібності», «Як ви співпрацюєте із педагогічним колективом школи, у якій навчається ваша дитина?» (Додаток 6)

Педагогічну освіту батьків планую відповідно до вікових особливостей дітей, цілей і задач навчально-виховного процесу, конкретних проблем, що виникають у ході спільної діяльності вчителя й батьків. Включаю у план виховної роботи лекції з педагогіки, психології та гігієни. На батьківських зборах саме активні батьки допомагають мені у проведенні тематичних консультацій, теми яких вони нерідко пропонують самі; педагогічних практикумів з розгляду й аналізу різних ситуацій виховання дитини в родині та школі. Вже неодноразово ми з батьками організовували вечір запитань і відповідей. Досвід проведення таких зборів наведений у Додатках 4,5

Забезпечення участі батьків у життєдіяльності класного колективу здійснюється мною за допомогою включення їх у такі види взаємодії, як спільне планування виховної роботи у класі; робота батьківського всеобучу, дні відкритих дверей, колективні творчі справи; свята, вечори, концерти, КВК; відвідування виставок, бібліотек; прогулянки та походи, виставки творчих робіт, дні здоров'я; допомога в ремонтних роботах й естетичному оформленні класної кімнати. Крім того велика увага приділяється сім’ям, які потребують особливої педагогічної уваги. (Додаток 7)Педагогічне управління діяльністю батьківської ради класу відбивається в таких пунктах плану виховної роботи: вибори батьківської ради, допомога у плануванні й організації її діяльності, робота із соціально неблагополучними родинами, установлення зв'язків із шефами, оточуючим соціумом, громадськістю, спільні рейди по перевірці змістовного дозвілля учнів під час канікул.

Індивідуальна робота з батьками дозволяє встановити безпосередній контакт із кожним членом родини учня, домогтись більшого взаєморозуміння в пошуку шляхів розвивального впливу на особистість дитини. Тому включаю у план роботи відвідування родин учнів, індивідуальні бесіди з батьками, спільне визначення перспектив і засобів розвитку учня, педагогічні консультації, індивідуальні доручення.

Інформування батьків про хід і результати навчання, виховання й розвитку учнів здійснюю за допомогою тематичних і підсумкових батьківських зборів, індивідуальних консультацій, перевірки щоденників учнів, ведення щоденників спостереження за процесом розвитку дитини, написання батькам вітальних листівок і листів подяки.Які форми та методи співробітництва з батьками використовую у своїй роботі з батьками? Спробую відповісти на це запитання з огляду на визначені мною напрями роботи з батьками учнів. (Додаток 1)

Вивчення родин учнів дозволяє кожному класному керівнику краще довідатись про дітей та їхніх батьків, зрозуміти стиль життя родин, ознайомитися з домашніми умовами розвитку особистості дитини. Цей напрям моєї діяльності відбувається за такими формами роботи:

 • відвідування родин учнів;

 • анкетування,написання творів про родину;

 • конкурс творчих робіт учнів «Моя родина»;

 • тестування, педагогічні майстерні, ділові ігри з батьками.

Педагогічна освіта батьків (участь їх у батьківських всеобучах) планується відповідно до вікових особливостей учнів, формування банку даних про родину та сімейне виховання дітей, цілей і задач навчально-виховного процесу, конкретних проблем, що виникають у ході спільної діяльності вчителя й батьків. Я включаю у план виховної роботи бесіди з педагогіки, психології, батьківські збори, тематичні консультації.

Педагогічне управління діяльністю батьківської ради класу відбивається в таких пунктах плану виховної роботи:

 • вибори батьківської ради;

 • допомога у плануванні й організації її діяльності;

 • робота із соціально неблагополучними родинами;

 • установлення зв'язків з оточуючим соціумом, громадськістю.

Індивідуальна робота з батьками дозволяє встановити безпосередній контакт із кожним членом родини учня. Тому особливе місце під час планування роботи з класним колективом відводиться:

 • індивідуальним бесідам з батьками;

 • відвідуванню родин учнів;

 • педагогічним консультаціям;

 • індивідуальним дорученням.

Інформування батьків про хід і результати навчання, виховання й розвитку учнів здійснюється мною за допомогою:

 • тематичних і підсумкових батьківських зборів;

 • індивідуальних консультацій;

 • перевірки щоденників учнів;

 • складання таблиць, що свідчать про результати навчальної діяльності учнів;

 • ведення щоденників;

 • написання батькам записок-повідомлень і листів подяки .

Велику увагу я приділяю інтерактивним формам роботи з батьками. (Додаток 2) Інтерактивна форма роботи з батьками - це форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну передбачувану мету – створити комфортні умови спілкування та навчання батьків, за яких кожен учасник відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність є рівноправним, різнозначним суб’єктом. Варто зазначити, що організація інтерактивного навчання батьків передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу, обставин та відповідної ситуації. Під час інтерактивного навчання батьки вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими, критично мислити, приймати продумані рішення. Діяльність батьків і педагогів в інтересах дитини може бути успішною лише у тому випадку, якщо вони стануть членами альянсу, що дозволить їм краще пізнати дитину, побачити її в різних ситуаціях.

Починаючи працювати з класним колективом, намагаюсь побудувати роботу так, щоб було цікаво і дітям, і батькам. В минулому році я визначила для себе чотири етапи в роботі з батьками.


I етап: вересень-листопад 2014/ 2015 н. р
Апробація (процес вивчення) індивідуальних співбесід з батьками та дітьми, тобто проведення анкетування та діагностики учнів та їх батьків.

Батьківські збори «Шляхи виходу з конфлікту»II етап : грудень-березень 2014/2015 н.р.

Продовження проведення анкетування та діагностики учнів та їх батьків.

Батьківські збори «Бездоглядність підлітків та її наслідки»

III етап : квітень 2014/2015 – жовтень 2015/2016 н. р.

Групова робота батьків.

Продовження проведення анкетування та діагностики учнів та їх батьків.

IV етап : листопад-травень 2015/2016н.р.

Проведення батьківських зборів за участю дітей «Сімейне виховання підлітків».

Співпрацюючи з родинами, використовуючи нові форми спілкування, сподіваюсь, що будуть послідовно реалізовуватись наступні завдання:

- залучення батьків до виховного процесу;

- надання допомоги батькам щодо питання навчання та виховання дітей;

- сприяння згуртованості дитячого та батьківського колективів.

Таким чином, використовуючи розроблену мною систему виховної роботи, можна прогнозувати: за період апробації оновлений у 2015 році учнівський колектив стане більш згуртованим.


 1. Участь дітей у класних та шкільних заходах складатиме – 90% (бо в класі дуже багато здібних і творчих дітей).

 2. Клас завжди посідає ІІ-ІІІ місце по шкільному рейтингу (сподіваюсь, що ми збережемо цей результат).

 3. Батьки вже стали частіше цікавитися справами класу (залучатиму їх до усіх класних справ і надалі).

 4. І традиційні, і нетрадиційні методи та форми взаємодії класного керівника з батьками учнів ставлять одну загальну мету - зробити щасливою підростаючу особистість, яка входить у сучасне культурне життя.

Висновки


        Таким чином, всі індивідуальні, групові та колективні форми роботи з батьками покликані налагодити взаємодію між школою і родиною, підвищити ефективність процесу виховання дітей з порушеннями інтелекту в сім'ї та школі. Щоб школа жила і розвивалася в нинішніх соціально-економічних умовах, їй необхідна підтримка і союзники, в першу чергу в особі батьків. Робота з батьками – одна з найскладніших напрямків у професійній діяльності педагога. Школа може допомогти батькам при вирішенні ними багатьох питань виховання дітей, але вона не може конкурувати з сім'єю. Саме сім'я є найбільш потужним засобом у формуванні особистості дитини. Життя доводить, що всі біди дітей, а потім і дорослих пояснюються помилками сімейного виховання, головна з яких - відсутність любові та невміння хвалити і підтримувати своїх дітей. Інформування батьків про діяльність школи є однією з умов організації співпраці школи і родини. Першим і вирішальним умовою позитивного взаємодії вважаємо довірчі відносини між школою і батьками. Необхідно, щоб у батьків виник інтерес до процесу виховання, впевненість у своїх силах. Важливий діалог між батьками і педагогами, обмін думками, пошук спільних рішень, спільні зусилля, необхідні для розвитку дитини. Батькам потрібна від нас підтримка, допомога і просто добра порада.

  Як видно з вищесказаного, сімейне виховання, взаємодія батьків з школою є досить складним багатокомпонентним явищем. Велике місце у правильній взаємодії у спільному виховному процесі займає саме школа та розроблені методи взаємодії. Також успіх сімейного виховання значною мірою залежить від організації домашнього побуту, традицій сімейного життя.     

        Школа має можливість залучати до виховної роботи з учнями їх батьків, окремі з яких можуть керувати роботою гуртків за інтересами, адже серед них є люди різних спеціальностей, або взяти шефство над учнями, які виявляють особливий інтерес до певних галузей знань, чи бути наставниками педагогічно занедбаних учнів. Батьки можуть брати участь у проведенні з учнями екскурсій, обладнанні школи, допомоги в профорієнтаційній роботі, у керівництві роботою учнівських бригад з ремонту обладнання приладів і наочності.

         Духовно-моральне виховання передбачає формування у дітей високої духовності та моральної чистоти. Складність цього завдання в тому, що воно вирішується, як правило, через добре поставлене в духовно-моральному аспекті життя сім'ї, суспільного ладу, вчинки людей, приклад батьків.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка