Опис навчальної дисципліниСкачати 322,77 Kb.
Сторінка1/10
Дата конвертації19.04.2019
Розмір322,77 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


  1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань,

напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість

кредитів – 8Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

(шифр і назва)За вибором студента


Індивідуальне навчально-дослідне завдання (за наявності)

____------___

Спеціальність:

016 «Спеціальна освіта»

Рік підготовки:
5-й

Семестр

Загальна кількість

годин – 255 год.9-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 4

самостійної роботи студента - 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

другий (магістерський)


28 - год.

Практичні, семінарські
56 - год.

Лабораторні
0 - год.

Самостійна робота
168 - год.

Консультації:
год.

Вид контролю:

екзамен2. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Логопедичні технології» є формування теоретичних знань щодо виявлення й відмежування порушеного мовленнєвого розвитку та провідних напрямків виправлення порушень мовлення за допомогою педагогічних методик корекційного впливу, а також професійних практичних навичок, що необхідні для успішної логопедичної роботи.1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Логопедичні технології» є створення теоретичного та практичного підґрунтя для володіння студентами інформації щодо виявлення й відмежування порушеного мовленнєвого розвитку та провідних напрямків виправлення порушень мовлення за допомогою педагогічних методик корекційного впливу.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:знати : анатомо-фізологічні особливості систем периферичного мовленнєвого апарату та фізіологію функціонування цих систем у нормі та при патологічних станах; особливості проведення діагностичного процесу при різних мовленнєвих порушеннях, а також різні психолого-педагогічні підходи корекції порушеного мовленнєвого розвитку з урахуваням вікових особливостей та особливостей порушеного психо-фізичного розвитку.

вміти : володіти практичними навичками здійснення різних видів діагностико-корекційного впливу за допомогою відповідних педагогічних методик.
3. Програма навчальної дисципліни
РОЗДІЛ І. Теоретичні основи

логопедичних технологій.

Тема 1. Анатомо-фізіологічні механізми мовлення.

Тема 2. Звуковимовні характеристики усного мовлення.

Тема 3. Акустичні характеристики усного мовлення.

Тема 4. Мовленнєвий онтогенез.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка