Олена отич мистецтво


СПИСОК ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИPdf просмотр
Сторінка86/127
Дата конвертації07.10.2019
Розмір5,01 Kb.
1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   ...   127
СПИСОК ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКОЇ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ПРИ
ВИКОНАННІ КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


1.
Абрамян В.Ц.
Театральна педагогіка. – К.: Лібра, 1996. – 223 с.
2.
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету
імені Т.Г. Шевченка
: Серія: педагогічні науки: Зб. наук праць. –
Чернігів: ЧДПУ, 2005. – Вип. 29. – 126 с.
3.
Гончаренко С.У.
Український педагогічний словник. – К.: Либідь,
1997. – 376 с.
4.
Дубасенюк О.А.
Практикум з педагогіки: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб і доп. / За заг. ред. О.А. Дубасенюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.
5.
Жалдак М.І.
Професійна діяльність вчителя та інформаційні технології // Освіта. – 3-10 березня 2004. - № 11 (5087). – С. 5.
6.
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова
: Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти:
Зб. наук. праць. – Вип. 1 (6). – К.: НПУ, 2004. – 284 с.
7.
Неперервна професійна освіта: теорія і практика
: Наук.-метод. журнал. – 2002. – Вип. 1 (5). – 230 с.
8.
Отич О.М.
Мистецтво у змісті професійної підготовки майбутнього педагога професійного навчання.

Полтава:ІнтерГрафіка, 2005. – 200 с.
9.
Педагогика: педагогические теории, системы, технологии
:
Учебник. – 4-е изд., испр. / Под ред. С.А. Смирнова. – М.:
Академия. – 2001. – С. 147-148.
10.
Педагогічна майстерність
: Підручник / За ред. І.А. Зязюна. –
К.: Вища шк., 1997. – 349 с.
11.
Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи
:
Монографія. – Київ-Глухів: РВВ ГДПУ, 2005. – 234 с.
12.
Педагогічні науки
: Зб. наук. праць. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2003. – 560 с.
13.
Савченко О
. Від людини освіченої – до людини культурної
//Рідна школа – 1996. - № 5-6. – С. 2-5.
14.
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики
навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід,
проблеми
: Зб. наук. праць - У 2-х ч. / Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2002. – Ч. 1. – 571 с.

1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   ...   127


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка