Олена отич мистецтвоPdf просмотр
Сторінка4/127
Дата конвертації07.10.2019
Розмір5,01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   127Післямова…
……………………………………………............ 108Література…
…………………………………………………… 109Додатки…
………………………………………………………. 112


6
ПЕРЕДМОВА
Контроль знань є необхідною складовою процесу навчання. Він надає йому цілісності та завершеності, а крім того, виконує цілій ряд педагогічних функцій: констатувальну, прогностичну, ціннісно- орієнтаційну, конструктивну, виховну, самодослідження й саморозвитку тощо
1
Оцінюючи знання, уміння та способи діяльності студентів, викладач розглядає їх як показники загального й професійного розвитку їхньої особистості, сформованості її окремих якостей. Це дозволяє педагогові встановити зворотний зв’язок із своїми вихованцями та скоригувати процес їхнього навчання. Таким чином, контроль успішності виступає важливою умовою активізації навчально-пізнавальної й творчої діяльності майбутніх педагогів професійної школи.
Ефективному оцінюванню навчальних досягнень студентів сприяє комплекс засобів контролю різного рівня, починаючи від поточного і завершуючи комплексним контролем знань.
З метою оптимізації його здійснення у навчальному процесі професійно-педагогічних закладів освіти підготовлено третю частину комплексу навчально-методичного забезпечення викладання предметів психолого-педагогічного циклу у професійно-педагогічних навчальних закладах. Вона складається з трьох розділів, які містять матеріали для комплексного, підсумкового та проміжного контролю знань студентів з психолого-педагогічних дисциплін.
У першому розділі викладено зміст комплексних контрольних робіт з “Педагогіки”, “Основ педагогічної майстерності” та “Основ педагогічних досліджень” для студентів професійно-педагогічних навчальних закладів.
У другому розділі – питання до екзаменів та заліків з окремих дисциплін психолого-педагогічного циклу, а також екзаменаційні білети з навчальних курсів “Педагогіка” та “Основи педагогічної майстерності”.
Третій розділ містить приклади атестаційних та поточних контрольних робіт з ряду педагогічних та психологічних дисциплін, а також критерії оцінювання знань студентів.
1
Цымбалюк Е.А.
Становление теории и ме тодики оценочной деяте льнос ти учите ля музыки: Учеб.- метод. пособие / Е.А. Цымбалюк. – Мн.: Бестпринт, 2004 . – С. 6.


7
Запропоновані матеріали можуть бути використані викладачами психолого-педагогічних дисциплін професійно- педагогічних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників при проведенні різних видів контролю, при підготовці до заліків та екзаменів з дисциплін психолого-педагогічного циклу.

Автор висловлює велику вдячність науковому редактору даного видання доктору філософських наук, професору, дійсному члену АПН України І.А. Зязюну та рецензентам: доктору педагогічних наук, професору, дійсному члену АПН України
Н.Г. Ничкало, доктору педагогічних наук, професору П.М. Воловику; доктору психологічних наук, професору Н.А. Побірченко; кандидату педагогічних наук, доценту, члену-кореспонденту АПН України, директорові Київського професійно-педагогічного коледжу імені
Антона Макаренка О.І. Щербак за слушні зауваження і рекомендації щодо вдосконалення змісту рукопису даного навчально-методичного комплексу.
Щиро дякуємо художньому редактору Н.І. Євстигнєєвій за допомогу у підготовці до друку та виданні цього матеріалу.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   127


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка