Олена отич мистецтво


СПИСОК ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИPdf просмотр
Сторінка22/127
Дата конвертації07.10.2019
Розмір5,01 Kb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   127
СПИСОК ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКОЇ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ПРИ
ВИКОНАННІ КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ
РОБОТИ

1.
Азаров Ю.П.
Тайны педагогического мастерства: Учеб. пособие. – М.: Изд-во Московского психолого-социального ин-та; Воронеж: Изд-во НПО “МОДЭК”, 2004. – 432 с.
2.
Аніскіна Н.
Педагогічна підтримка обдарованості. – К.: Вид. дім “Шкіл. Світ”: Вид. Л. Галіцина, 2005. – 128 с.
3.
Бабанский Ю.К.
Избранные педагогические труды /Сост.
М.Ю. Бабанский. – М.: Педагогика, 1989. – 560 с.
4.
Вальдорфская педагогика
: Антология / Сост. А.А. Пинский и др.; Под ред А.А. Пинского. – М.: Просвещение, 2003. – 494 с.
5.
Ващенко Г.
Твори: У 4-х т. – К.: “Школяр” – “Фада” ЛТД,
2000. – Т. 4. Праці з педагогіки та психології. – 416 с.
6.
В диапазоне современности
: Тенденции развития радио в современном мире: Сб. статей /Сосот. В.П. Зверев, В.Н.
Ружников. – М.: Искусство, 1984. – 333 с.
7.
Волков Г.Н.
Этнопедагогика: Учебник. – 2-е изд., испр. и доп..
– М.: Академия, 2000. – 176 с.
8.
Гончаренко С.У.
Український педагогічний словник. – К.:
Либідь, 1997. – 376 с.
9.
Гуманітарна освіта і виховання особистості
: Зб. наук. праць
/ За ред. Г.П. Васяновича. – Львів: Сполом, 2004. – 219 с.
10.
Деркач А.А., Зазыкин В.Г.
Акмеология: Учеб. пособие. –
СПб.: Питер, 2003. – 256 с.
11.
Жалдак
М.І.
Професійна діяльність вчителя та інформаційні технології // Освіта. – 3-10 березня 2004. - № 11
(5087). – С. 5.
12.
Зязюн І.А.
Педагогіка добра: ідеали і реалії: Наук.-метод. посіб. – К.: МАУП, 2000. – 312 с.
13.
Краевский В.В.
Общие основы педагогики: Учебник. – М.:
Академия, 2003. – 256 с.
14.
Морозов А.В., Чернилевский Д.В.
Креативная педагогика и психология: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:
Академический Проект, 2004. – 560 с.
15.
Освітні технології
: Навч.-метод. посіб /О.М. Пєхота, А.З.


23
Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. ред. О.М.
Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.
16.
Отич О.М
. Мистецтво у змісті професійної підготовки майбутнього педагога професійного навчання.

Полтава:ІнтерГрафіка, 2005. – 200 с.
17.
Рудницька О.П.
Педагогіка: загальна та мистецька : Навч. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 360 с.
18.
Савченко О.
Від людини освіченої – до людини культурної
//Рідна школа – 1996. - № 5-6. – С. 2-5.
19.

Сірополко С.
Історія освіти в Україні. – К.: Наук. думка,
2001. – 912 с.
20.

Тараненко І.
Компетентність – вимога сучасності //Світло.
– 1996. - № 1. – С. 57-60.
21.

Титаренко Т.М
. Життєвий світ особистості у межах і за межами буденності. – К.: Либідь, 2003. – 376 с.
22.

Хуторской А.В
. Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех по-разному?: Пособие для учителя. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – 383 с.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   127


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка