Олена отич мистецтвоPdf просмотр
Сторінка110/127
Дата конвертації07.10.2019
Розмір5,01 Kb.
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   127


“Незадовільно”
- невірна відповідь на питання, яка демонструє незадовільний рівень знань студента. Допущені значні принципові помилки у визначеннях більшості понять і категорій психології управління. Нездатність студента аналізувати психологічні механізми управлінської діяльності та визначати її вимоги до особистості менеджера. Неспроможність робити узагальнення та висновки, пов'язувати теоретичні положення з практикою.


89
2.7. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ З
“КОНФЛІКТОЛОГІЇ”
1.
Конфліктологія: наука і мистецтво.
2.
Предмет і завдання конфліктології.
3.
Зв’язок конфліктології з іншими науками.
4.
Поняттєвий апарат конфліктології.
5.
Сутність і структура конфлікту.
6.
Моделі конфліктів.
7.
Об’єктивні і суб’єктивні чинники конфлікту.
8.
Межі поширення конфлікту.
9.
Основні типи і види конфліктів.
10.Потенційний, істинний, хибний конфлікт.
11. Реалістичний та нереалістчний конфлікт.
12.Внутрішньоособистісний, міжособистісний, міжгруповий конфлікт.
13.Типологізація конфліктів.
14. Типові причини виникнення конфліктів.
15.Конфліктна ситуація та інцидент як передумови виникнення конфлікту.
16. Ескалація конфлікту.
17.Реверсія конфлікту.
18. Стадії розвитку конфлікту.
19.Динаміка конфлікту з урахуванням деформації взаємин його учасників.
20. Форми, результати й критерії вичерпаності конфлікту.
21. Змістовий та структурний аналіз конфлікту.
22. Універсальна схема понятійного опису конфлікту.
23. Основні етапи аналізу конфлікту.
24. Картографія конфлікту Х.Корнеліуса – Ш.Фейра.
25. Модульна методика діагностики міжособистісних конфліктів.
26. Характеристики конфліктної поведінки.
27. Основні стратегії поведінки учасників конфлікту.
28. Стратегії управління конфліктом.
29. Тактики поведінки учасників конфлікту.
30. Стилі поведінки учасників конфлікту.
31. Психологічні методики подолання негативних емоцій у конфлікті.
32. Сутність раціонально-емоційної терапії (РЕТ).


90 33.Методики швидкого вгамування негативних емоцій у конфлікті.
34. Сутність процесів розв’язання та врегулювання конфліктів.
35. Правила розв’язання конфліктів.
36. Типові помилки при розв’язанні конфліктів.
37. Конструктивний інструментарій розв’язання конфліктів.
38. Посередництво у врегулюванні конфліктів.
39. Переговори, дискусії, дебати як засоби врегулювання конфліктів.
40.Сутність і значення процесів профілактики конфліктів.
41.Передумови успіху та труднощі у запобіганні конфліктам.
42. Психологічний інструментарій попередження конфліктів.
43. Характерні ознаки прояву конфлікту.
44. Рівні прояву конфліктів.
45. Функції та спрямованість конфліктів.
46. Позитивні наслідки конфліктів.
47. Негативні наслідки конфліктів.
48. Класифікація виробничих конфліктів.
49.

Причини виникнення конфліктів в організації.
50. Професійне вигорання працівника.
51. Конфлікт між працівником і колективом.
52. Конфлікт між керівником і підлеглими.
53. Інноваційні конфлікти.
54. Міжгрупові конфлікти в організації.
55. Дії керівника у процесі розвитку конфлікту в організації.
56. Конфліктологічна компетентність керівника.
57.Сучасні підходи до розуміння ролі керівника у врегулюванні конфлікту в організації.
58. Технологія діагностики конфлікту.
59. Типологія конфліктних працівників в організації.
60.Саморегуляція емоційного стану особистості у конфлікті за допомогою методів арт-терапії.
61. Принципи конструктивного вирішення конфлікту.
62. Етапи розв’язання конфлікту.
63. Сутність та напрями запобігання конфліктам.
64. Нейтралізація конфліктної ситуації.

1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   127


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка