Ольга КутоваPdf просмотр
Сторінка3/32
Дата конвертації07.10.2019
Розмір0,87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
    Навігація по даній сторінці:
  • ВСТУП
Висновок

47

Література

48
Додатки


51


4
ВСТУП

Нині освіта України функціонує на засадах демократизму, національної спрямованості, гуманізму, особистісної та суб’єктивної орієнтації, технологізації. Майбутнє нації, її духовна міць, інтелектуальне й моральне здоров’я значною мірою залежить відстану освітньої галузі, від майстерності педагога. Основні напрями діяльності викладачів вищих педагогічних закладів відображені у Законі України Про освіту, обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників, завданя розвитку їх педагогічної майстерності знайшли відображення у Законі України Провищу освіту, Державній програмі Вчитель, а також у Концептуальних засадах розвитку педагогічної освітив Україні та її інтеграції в європейський освітній простір, Концепції виховання дітей та молодів національній системі освіти. Питання педагогічної майстерності були предметом уваги багатьох видатних вітчизняних та зарубіжних педагогів і психологів. Досить згадати
Я.А. Коменського, КД. Ушинського, А. Дістервега, АС. Макаренка,
В.О. Сухомлинського, у працях яких значна увага надається вчителю. У наукових дослідженнях висвітлені проблеми професійної підготовки педагога, розглянуті умови формування педагогічної майстерності як професійної якості учителя, її складові. У сучасних наукових дослідженнях активно розглядаються особливості розвитку вищої освітив тому числі університетської (В.Г. Кремень, О.Я. Савченко, О.В. Глузман,Т.І. Левченко та ін.), проблеми її індивідуалізації та особистісної орієнтації (ОМ. Отич, ОМ. Пєхота, А.М. Старєва, Т.В. Тихонова та ін.), гуманізації та гуманітаризації (І.А. Зязюн, ГО. Балл, ЄС. Барбіна, Н.Г. Ничкало та ін.), естетичних та етичних засад педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів
(Г.П. Васянович,
Л.С. Барбіна,
І.А. Зязюн, Н.Є. Миропольська, С.О. Нікітчина, ОМ. Отич, ОМ. Семеног, ММ. Солдатенко, Л.О. Хомич та ін.).
Професійно-педагогічні якості викладача не можна розвивати, не враховуючи виховання моральної та естетичної спрямованості його особистості. Естетичне виховання пов’язане з формуванням творчої активності педагога, здібності до свідомої діяльності за законами краси. Естетичні основи розвитку педагогічної майстерності викладача відображають його здатність до грамотного, вільного і повного сприйняття та аналізу різноманітних естетичних явищ, уміння адекватно оцінювати і класифікувати їх, а головне – будувати педагогічну діяльність відповідно до соціально значущих естетичних норм досконалості й краси. Глибокі знання, добра естетична ерудиція стимулюють виникнення різнобічних інтересів у вихованців, а наявність естетичних почуттів допомагає викладачеві не лише зрозуміти, ай відчути переживання студента, розібратись у внутрішніх мотивах їх поведінки, піднятись уставленні до них на рівень розумних почуттів [5, с. 23; 11, с. 73].


5 Проте недостатньо висвітленою у теоретичному аспекті, залишається система формування естетичних основ педагогічної майстерності сучасного викладача в контексті педагогіки розвитку, зокрема, суб’єктивні основи діяльності викладача як умова формування його педагогічної майстерності [13, с. 21-22]. Також виникають суперечності між високим рівнем теоретичної розробленості проблеми естетичного виховання студентів і недостатньою ефективністю практичної діяльності викладачів щодо їх естетичного виховання новими вимогами до змісту й організації роботи з естетичного виховання у вищих педагогічних навчальних закладах та застарілими формами і методами її проведення, недостатньою педагогічною майстерністю викладачів потужним педагогічним потенціалом естетичного виховання студентів, високою оцінкою викладачами його педагогічної ефективності й відсутністю в них спрямованості на використання естетичного виховання у навчально- виховному процесі вищих педагогічних навчальних закладів. Недоліки естетичного спрямування викладачів негативно відбиваються на духовному розвитку студентів, призводять до проявів однобокості в розумінні мистецтва, природи, діяльності людини. Сподіваємося, що запропоновані методичні рекомендації Естетичні основи розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів допоможуть викладачам більш ефективно розв’язувати педагогічні завдання навчально-виховного процесу.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка