Ольга КутоваPdf просмотр
Сторінка6/32
Дата конвертації07.10.2019
Розмір0,87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
диференціації
Дотримання цього принципу є важливе для розвитку педагогічної майстерності викладача. Диференціація навчання потребує відповідного матеріально-технічного обладнання технічних засобів навчання, різних карток із завданнями, таблиць, наочних посібників, першоджерел тощо. Для диференціації та індивідуалізації найбільші можливості створює ком’ютер, який є ефективним засобом діяльності у роботі зі студентами.
Критеріями педагогічної майстерності
викладача є доцільність (за спрямованістю, продуктивність (за результутом), діалогічність (за характером стосунків зі студентами, оптимальність (за вбором засобів навчання, творчість (за змістом діяльності.
У своєму становленні майстерність викладача проходить декілька послідовних етапів, підносячись з одного рівня на якісно новий. Використовуючи класифікацію рівнів педагогічної майстерності
І.А. Зязюна [25, с. 29] на основі врахування вияву в ній творчої індивідуальності, ОМ. Отич вдало характеризує ці рівні.
1.
Потенційний рівень
: майбутній педагог, маючи педагогічні, творчій художні здібності, ще не усвідомлює їх, оскільки ще не випробував у педагогічній діяльності свій творчий потенціал, не відкрив свою творчу індивідуальність.

2.
Елементарний
рівень
: майбутній педагог володіє найнеобхіднішими знаннями з педагогічної майстерності, елементарними уміннями педагогічної діяльності, але ще боїться діяти самостійно й творчо, виявляти свою творчу індивідуальність, вважаючи, що більш надійно діяти за шаблоном, зразком, вказівкою [23, с. 294]. Елементарний рівень майстерності характеризується наявністю тільки окремих професійно значущих якостей. На цьому рівні педагог, як правило, спирається на досвід викладачів-майстрів. Проте, якщо викладач зупиняється лишена етапі методичних прикладів, про які йому розповідали в процесі навчання у вищому навчальному закладі або про які він читав у спеціальній літературі, спостерігав під час відкритих занять, то він перетворюється на інтерпретатора чужих ідей, механічно і часто бездумно повторюючи те, що йому відомо. Звичайно на елементарному рівні педагог володіє предметом викладання, але йому не вистачає спрямованості на розвиток студентів, техніки організації діалогу. При цьому продуктивність роботи низька.


13
3. Базовий рівень
: в учителя (найчастіше молодого) або студента- випускника вже сформовані базові педагогічні знання, вміння й навички і за сприятливих педагогічних умов він достатньо вдало їх реалізує, виявляє елементи творчості у найбільш підготовлених ним фрагментах навчально- виховного процесу, у типових педагогічних ситуаціях реалізує власний підхід, своє бачення в яких ситуативно виявляється творча індивідуальність [23, с. 294]. На базовому рівні викладач уже володіє основами педагогічної майстерності гуманістичною спрямованістю, побудовою відносин зі студентами і колегами на позитивній основі. Він засвоїв предмет викладання і методично правильно будує навчально- виховний процес.
4. Досконалий рівень:
досягнення викладачем досконалого рівня майстерності характеризується чіткою спрямованістю дій, високою якістю роботи зі студентами, співпрацею в спілкуванні, плануванні і організації діяльності на тривалий час з метою розвитку особистості, самокритичне ставлення до власного досвіду, самостійне визначення позитивних і негативних сторін у своїй педагогічній діяльності.
5. Творчий рівень
є найвищим у педагогічній майстерності. Викладач ініціативно і творчо підходить до професійної діяльності, є генератором ідей. Він здатний відходити від традиційних схем, швидко вирішувати проблемні ситуації. Його діяльність відрізняється оригінальністю прийомів взаємодії з опорою на рефлексію. Крім цього, такий викладач здатний бачити проблему в цілому, уміє загострити увагу на головному. На цьому етапі яскраво виявляється індивідуальний стиль діяльності [7, с. 7-8]
6. Мистецький рівень
: учитель працює непросто творчо, аз натхненням, з переважанням мажорного тону, може захопити вихованців своєю творчою енергією, фасилітувати розкриття їхньої творчої індивідуальності [23, с. 294]. Головне завдання викладача полягає не стільки в безпомилковому вивченні і в точній передачі змісту навчального матеріалу (краще без педагога це зробить ком’ютерна програма, яку вмінні одягнути суху інформацію уживу одежу слова, яскраві барви і трепетні почуття, зробити її привабливою і осбистісно значущою для студента. Отже, викладач – це художник, композитор, режисер творення позитивно забарвленої педагогічної реальності [15, с. 35 – 36]. Щоб стати кваліфікованим викладачем вищого навчального закладу необхідно мати чітку особистісно-професійну позицію, яка виявляється у таких установках
- ставлення до студентів – установка на розуміння, співпереживання, на відносну їх незалежність та самостійність, на виявлення та використання їх творчого потенціалу
- ставлення викладача вищого навчального закладу до самого себе – установка на зацікавленість в успішній навчально-виховній роботі, орієнтація на професійне та особистісне зростання та самоаналіз, самовдосконалення.


14 Із викладеного можна зробити висновок, що педагогічна майстерність викладача будь-якої дисципліни потребує таких складових схема 1.1.1):

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ професійні знання психолого- педагогічні уміння морально- духовні якості соціально- педагогічні якості педагогічна техніка
- навчальний предмет
- педагогіка
- психологія
- методика навчання
- анатомія і фізіологія дитини, людини- конструктивні
- комунікативні
- дидактичні
- перцептивні;
- сугестивні
- пізнавальні
- прикладні
- володіння основами психотехніки
- гуманістична спрямованість
- національна гідність
- інтелігентність
- життєві ідеали
- совісність
- чесність
- правдивість
- об’єктивність;
- толерантність
- органітаторські здібності
- витримка
- тарпеливість
;
- принциповість і вимогливість
- оптимізм
- чуйність
- увага
- тактовність
- творчий склад мислення
- зовнішній вигляд
- володіння мімікою, жестами, тілом
- культура мовлення
- дотримання темпу, ритму, стилю
- культура спілкування
- дидактичні вміння
- вміння керувати своїми почуттями

Каталог: 2397
2397 -> Засвоєння дошкільниками правил поведінки
2397 -> План роботи ккднз №141 на літній оздоровчий період схвалено: педрадою ккднз №141
2397 -> Досвід роботи "Планування освітньо-виховної роботи з дошкільниками в педагогічному процесі днз"
2397 -> Гіперактивність (вони весь час перебувають в русі, стояння в черзі чи строю для них проблема, так само як спокійне сидіння під час занять чи приготування уроків)
2397 -> Закон України «Про освіту» «Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення важлива умова модернізації освіти» Національна доктрина розвитку освіти
2397 -> «мій рідний кривий ріг» керівник


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка