Ольга Кутова


Структура технології естетичного виховання на уроках фізикиPdf просмотр
Сторінка32/32
Дата конвертації07.10.2019
Розмір0,87 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Структура технології естетичного виховання на уроках фізики
№ з/п Компоненти технологій Технологія естетичного виховання на уроках фізики
1. Зміст а) формування наукового світогляду школярів через гармонію уявлень про природу б) формування в учнів відчуття краси природи і захоплення нею через пізнання фізичних явищ впізнання учнями природи, фізичних явищ, фізичних залежностей через відчуття прекрасного г) пробудження інтересу до вивчення фізики, фізичних явищ, експеременту, законів, формул, використевуючи естетичний і творчий потенціал учителя д) створення емоційного піднесеного стану на уроках фізики та позакласній роботі ж) вивчення фізичних законів при застосувванні народного епосу, лірики з) залучення до споглядання краси через фізичні залежності, закони е) проведення фізичних ранків, вечорів, залучаючи прекрасне в оточення школярів.
2. Процесуальний компонент
Форми роботи
: а) уроки б) семінари в) лабораторні роботи г) робота з таблицями, та інтерактивною дошкою д) фронтальний та демонстраційний експерименти е) розповідь і пояснення за схемою є) створення і записи власних уявлень про певні фізичні явища ж) екскурсії на природу, виробництво, музеї з) співбесіди, консультації.
Методи:
а) репродуктивні – відтворення фізичних залежностей, законів, фізичних явищ б) творчі – уміння бачити вивчений матеріал в оточуючому просторі вміння застосувати в практичних цілях в) проблемні – виготовлення власних приладів чи певних моделей, створення власних фізичних пояснень, розв’язання задач нестадартним методом, постановка власних досліджень під час лабораторних робіт та пояснення висновків.


73 3. Алгоритм дій а) чуттєво-емоційне сприйняття предметів, явищ з перших уроків фізики б) емоційне сприйняття перших демонстраційних дослідів в) формування інтелектуальних здібностей на уроках фізики г) захоплення красою фізичних залежностей, законів та вміння їх бачити у повсякденному житті д) збагачення емоційних здібностей учнів при проведенні демонстриційного та фронтального експерименту е) краса фізичного експерименту на уроках лабораторних робіт і отримання успішних результатів та радість від цього є) створення позитивних емоцій при проведенні екскурсій у світ природи, на виробництво чи музеї ж) вміле застосування захоплюючої літератури до певних фізичних явищ з) висновок.
4. Чинники а) активне прагнення до технічної діяльності б) гармонійність сприйняття навколишнього світу в) активне прагнення до творчої діяльності г) чуттєво-емоційне сприйняття кожного уроку фізики.
5. Засоби а) навчання та виховання б) експериментальні приладив) лабораторні прилади г) природа д) навчальна та цікава література е) комп’ютерні та інтерактивні прилади д) уява


74 Кутова Ольга Миколаївна ЕСТЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Методичні рекомендації

Відповідальний за випуск ОМ. Кутова Художник оформлення обкладинки
Комп’ютерна верстка ОМ. Кутова Формат Х 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. Ум. друк. арк. 3. Тираж 100 прим. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
04060, м. Київ, вул. М.Берлинського, 9


Document Outline

  • OLE_LINK1

Каталог: 2397
2397 -> Засвоєння дошкільниками правил поведінки
2397 -> План роботи ккднз №141 на літній оздоровчий період схвалено: педрадою ккднз №141
2397 -> Досвід роботи "Планування освітньо-виховної роботи з дошкільниками в педагогічному процесі днз"
2397 -> Гіперактивність (вони весь час перебувають в русі, стояння в черзі чи строю для них проблема, так само як спокійне сидіння під час занять чи приготування уроків)
2397 -> Закон України «Про освіту» «Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення важлива умова модернізації освіти» Національна доктрина розвитку освіти
2397 -> «мій рідний кривий ріг» керівник


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка