Ольга Кутова


РОЗДІЛ 2ЕСТЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇPdf просмотр
Сторінка13/32
Дата конвертації07.10.2019
Розмір0,87 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   32
РОЗДІЛ 2
ЕСТЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

2.1. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності

Професіоналізм учителя, його педагогічна майстерність позначені духовністю, високою моральною йі естетичною культурою. З огляду на це особливе значення має становлення його педагогічної майстерності на основі естетизації навчально-виховного процесу. За своєю сутністю фахове зростання викладача вищого навчального закладу – це тривалий процес формування його педагогічної майстерності. Бо лише майстер, митець може бути справжнім педагогом. На це свого часу звертали увагу класики педагогіки Я.А. Коменський, Й. Песталоцці, А. Дістерверг, КД. Ушинський, АС. Макаренко, В.О. Сухомлинський та ін. КД. Ушинський писав проте, що педагогіка – це не наука, а мистецтво, найбільше, найскладніше, найвище й найнеобхідніше з мистецтв. Тому найдоцільніше ставити питання про естетичні основи формування педагогічної майстерності як необхідної передумови професійного, загальнокультурного, духовного розвитку особистості педагога [39, с. 178]. Висвітленню загальних положень та окремих аспектів естетичних основ розвитку педагогічної майстерності викладача вищого педагогічного навчального закладу надає С.П. Федоріщева, яка наголошує, що вони сприяють формуванню естетично спрямованих дій, умінню переживати та оцінювати естетико-художні об’єкти, твори мистецтва, формуванню естетичного ставлення до мистецтва та навколишнього світу [39, с. 178]. За словами вченої в історії педагогіки педагогічна майстерність також розглядається залежно від сформованості загальної та естетичної культури особистості, оскільки охоплює естетичну спрямованість, естетичний смисл, певний естетичний зміст [39, с. 178]. Поняття естетичних основ педагогічної майстерності можна представити як особливу взаємодію свідомості й діяльності педагога, що охоплює комплекс складових естетичної свідомості (почуття, погляди, переживання, оцінки, смаки, потреби та ідеали, за допомогою яких здійснюється естетизація педагогічної діяльності. С.П. Федоріщева виділяє такі естетичні основи педагогічної майстерності викладача
1.
Естетична культура
, яка включає
естетичну свідомість,
(розвиток мотиваційної сфери до естетичної діяльності, формування естетичного ставлення до дійсності, створення естетичного образу навколишнього світу естетичний світогляд, широка ерудиція, естетичний кругозір,
естетична діяльність
: естетичний досвід (знання, думки, уміння, естетичні здібності викладача естетичне ставлення до мистецтва, професії педагога, творчі дії пізнання й створення естетичних цінностей у педагогічній діяльності.


27 2.
Естетична спрямованість педагогічної діяльності
: естетична спрямованість спілкування, естетична спрямованість взаємодії викладача і студентів, естетична спрямованість педагогічних дій (розвиток уміння переживати й оцінювати емоційно-художні об’єкти, твори мистецтва з погляду естетичного ідеалу, естетичне вирішення педагогічних ситуацій і педагогічних завдань.
3.
Досвід естетичної педагогічної діяльності
: уміння емоційно- образно викласти навчальний матеріал вибудувати драматургію уроку створити художній образ уроку створити естетичний образ педагогічної дії переживати й оцінювати власні педагогічні дії [39, с. 181]. Отже, естетичні основи педагогічної майстерності дають змогу розширювати і наповнювати її естетичними компонентами, сприяють формуванню в викладача рис, необхідних як для організації навчально- виховного процесу, такі естетичної взаємодії зі студентами і навколишнім світом.

У розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів важливу роль відіграють естетичні чинники, оскільки поняття чинник, як засвідчує енциклопедія,
похідне від поняття чинити, діяти, здійснювати певний вчинок, дію, тобто те, що чинить, здійснює вплив. На позначення цього поняття застосовається фактор, що походить від латинського слова “facere” діяти, виробляти, примножувати. Естетичні чиники сприяють виробленню у викладачів правил поведінки, що сформувалися у суспільстві на основі духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, красу, гідність, совість, справедливість, громадський обов’язок [6, с.
34]. Вони допомагають пробудженню і розвитку творчих здібностей у студентів, підготовці їх до самостійної творчої професійної діяльності.

Педагогічна майстерність викладача в широкому розумінні є складовою його естетичної діяльності. Вона широко розглядається в працях І.А. Зязюна, Н.Є. Миропольської, ОМ. Отич та ін. вчиних. Педагогічна майстерність у педагогів має базуватися на естетичних засадах, завдяки яким розвивається система якостей викладача, необхідних для здійснення естетично спрямованих дій уміння переживати і оцінювати естетико-художні об’єкти, твори мистецтва, формування естетичного ставлення до мистецтва та навколишнього світу. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладача мажна представити у вгляді чітко окреслених якостей (таблиця 2.1.1.)

Гуманістична спрямованість
дії викладача вищого педагогічного навчального закладу є основою його фахової майстерності, що виявляється у розумінні кожного студента. Гуманний викладач ні в якому разі не дозволить уході заняття зверхньо, зарозуміло повчати, читати мораль студентам, демонструвати свої переваги в знаннях, ерудиції, водночас не буде підлаштовуватися під аудиторію, штучно домагатися її визнання, лестити. Педагогічна парадигма співробітництва вимагає ставлення до студентів як до партнерів, рівних співрозмовників. Треба уміти вести себе

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   32


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка