Оформлення курсових робітСторінка6/79
Дата конвертації27.07.2020
Розмір2,12 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   79
Стаття (оглядова, наукова) передбачає детальне висвітлення педагогічної теми, ідеї чи питання й містить елементи аналізу.

Оглядова стаття — матеріал, публікація, що містить вільну характерис­тику, аналіз й оцінку стану педагогічної науки й практики за ви­значений період.

Наукова стаття — матеріал, вид оперативної публікації про нові дослі­дження з конкретної тематики. Мета наукової статті полягає у поданні інформації про про­ведену наукову роботу, одержані результати та визначення на­прямку подальшої розробки теми, актуальних проблем, що по­требують розв'язання.

Логіка викладення матеріалів статті:

- вступна частина, де пояснюються аргументи вибору і дос­лідження теми;

- основний зміст, де йдеться про основні положення, які автор прагне висвітлити;

- висновки, що узагальнюють основний зміст статті.

Наукова стаття повинна містити обов'язкові структурні еле­менти, у тому числі:

- анотацію;

- вступ;


- огляд літератури;

- формування позиції автора та наукових гіпотез;

- емпіричний аналіз;

- висновки;

- перелік літературних посилань;

- додатки.


Рецензія курсової роботи

“Стаття”

Обсяг
Структура
Вступна частина (аргументи вибору і дослідження теми)
Наукові дослідження з обраної теми
Формування позиції автора та науковий гіпотез
Емпіричний аналіз

(для наукової статті)
Висновки
Список використаної літератури
Рівень виконання

Обсяг статті в середньому, як правило, не менше 22 сторінки.

Доповідь — письмовий виклад розгорнутої усної форми ви­ступу. Доповіді повідомляються учасникам наукового зібрання з метою залучення до дискусій і обговорення викладеного матері­алу.

Підготовка доповіді може здійснюватися за таким алгоритмом:

- визначення теми і мети доповіді;

- підбір необхідного матеріалу для змісту доповіді;

- складання плану доповіді, логічний розподіл зібраної інформації;

- композиційне оформлення доповіді;

- завчання, запам'ятовування тексту доповіді, підготовка тез виступу;

- «розігрування» доповіді, тобто виголошення доповіді з відповідною інтонацією, мімікою, жестами.

Композиційно-логічне оформлення доповіді визначається її планом, який має відображати зовнішню структуру виступу. Це передбачає заздалегідь продуманий розвиток теми, змістовну схему мовлення, логіку переходу від одного питання до іншого, грамот­ність мови, багатство і стилістичні її особливості, поєднання раціо­нальних і емоційних компонентів мовлення.

Структурними компонентами побудови доповіді є:- вступ, у якому визначено актуальність запропонованої проблематики;

- основна частина, у якій стисло розкривається провідна
ідея, її теоретичне та практичне обґрунтування та авторсь­ка інтерпретація проблеми;
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   79


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка