Оформлення курсових робітСторінка5/79
Дата конвертації27.07.2020
Розмір2,12 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   79
Майстер-клас передбачає проведення вистав­ки дослідно-експериментальних матеріалів, продуктів навчально-творчої діяльності, моделювання навчальних занять тощо. Якщо майстер-клас обирається слухачем в якості курсової роботи на курсах підвищення кваліфікації, то необхідно представити методичну розробку, що розкри­ває мету, завдання, актуальність проблеми, форми і методи до­сягнення, особливості застосування технологій, що використо­вувалися; дидактичні, навчально-методичні матеріали, опис, аналіз методів і прийомів, що використовувались.

Порядок роботи:

перша кваліфікаційна категорія:

а) огляд і аналіз літератури;

б) опис і обґрунтування цілей, задач, методів і етапів розв’язання проблеми;

в) оцінка результативності на основі наукових методів збору інформації (анкетування, тестування і т.д.);

вища категорія, «учитель-методист»:

а) огляд і аналіз літератури;

б) опис, обґрунтування роботи з виділенням новизни, актуальності і практичної значимості теми, включаючи концепцію, принципи й різні аспекти проблеми;

в) оцінка та аналіз результативності роботи на основі наукових методів збору й обробки інформації;

г) рекомендації щодо впровадження роботи в практику інших навчальних закладів.

Оформлення такої роботи повинно відбуватися відповідно до вимог щодо на­писання методичної розробки, обсяг якої в середньому, як правило, становить 10 – 22 сторінки.

Методичною розробкою можна назвати текст, у якому систематизовано, послідовно викладено всебічно досліджену власну педагогічну діяльність, її особливості.

Усі розробки можна умовно поділити на дві групи:

1. Розробки стосовно змісту освіти: програми, концепції, довідники, збірники, посібники тощо.

2. Розробки методики навчання: описи досвіду, технології, методики навчання предмета тощо.

Педагогічний працівник приступає до написання власної методичної розробки, якщо:

- в існуючій практиці його щось не задовільняє, виникає проблема, наприклад, уводиться новий спецкурс, а програми для нього немає;

- він має власну ідею щодо вирішення певної проблеми;

- перевірка методичного та практичного втілення ідеї показала позитивний результат.

Відповідно до цього методична розробка умовно має таку структуру:

1. Вступ (або пояснювальна записка).

Подається обґрунтування вибору теми, її новизна, короткий аналіз змісту, призначення розробки. Розшифровуються специфічні поняття й терміни.

2. Основна частина.

У вигляді кількох параграфів, пунктів висвітлюється суть дослідження, а саме:

- педагогічна ідея;

- її методичне втілення;

- практична реалізація.

3. Висновки.

Коротко формулюються основні результати, вказуються умови реалізації, можливості застосування.

4. Перелік використаної літератури.

Залежно від типу розробки – програма це, творча робота (опис досвіду) чи власна розробка уроку – дана схема укладання тексту може відрізнятися.

Тим, хто розпочинає роботу з написання власної методичної розробки, допоможе схема, подана у вигляді алгоритму.

Схема-алгоритм підготовки методичної розробки:

- виділення протиріч, суперечностей, що породжують важливу для вас і ваших колег проблему;

- постановка проблеми, яку необхідно розв’язати;

- формулювання теми розробки, мети пошуку та завдань вирішення проблеми;

- аналіз науково-теоретичних положень та існуючого практичного досвіду за даною проблемою;

- роздуми, висунення гіпотез, зародження ідей; співставлення їх з існуючими;

- критичний аналіз і теоретичне обґрунтування розв’язання проблеми;

- прогнозування результатів, підготовка матеріалів;

- експериментальна практична перевірка: апробація окремих ідей і методичних рішень;

- оцінка результатів перевірки, аналіз труднощів, умов реалізації ідеї;

- написання тексту роботи.


Рецензія курсової роботи

“Програма”

Обсяг
Пояснювальна записка
Зміст навчального матеріалу, його науковість, повнота
Структурування змісту навчального матеріалу за розділами, темами
Визначення орієнтованої кількості годин на вивчення тем
Вимоги до рівнів навчальних учнів
Наявність додаткових рубрик, що конкретизують цілі і завдання предмета
Рекомендована література
Рівень виконання

Рецензія курсової роботи

“Опис досвіду роботи”

Обсяг
Структура
Обґрунтування актуальності досвіду, його практичного значення
Наукові дослідження, на яких ґрунтується досвід
Висвітлення основної ідеї досвіду, її інноваційної значущості
Розкриття технології реалізації провідної педагогічної ідеї
Результати втілення педагогічної ідеї
Проблеми та труднощі в реалізації досвіду, шляхи їх подолання
Рівень виконання

Рецензія курсової роботи

“Розробка уроку”

Обсяг
Тема і мета уроку
Цілевизначення і планування
Тип і структура уроку, їх відповідність
Вибір змісту уроку відповідно до теми і мети
Методи прийому і форми роботи, їх доцільність
Організація навчальної діяльності на всіх етапах уроку
Оріентація уроку на розвиток особистості учня
Формування умінь і навичок самостійного набуття знань
Підсумок, рефлексія, завдання додому
Рівень виконанняОбсяг методичної розробки - не менше 22 сторінки.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   79


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка