Оформлення курсових робіт


Етапи роботи над проектомСторінка4/79
Дата конвертації27.07.2020
Розмір2,12 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   79
Етапи роботи над проектом

Зміст діяльності

1.

Діагностико-прогностичний етап. Визна­чення теми, мети та завдань проекту.

Вивчення проблем шкільної освіти, власної професійної діяльності; потреб, можливостей; оцінка дидактичних мож­ливостей предмета, напряму діяльності за фахом, теми щодо застосування про­ектної технології, визначення головних проблем. Обговорення проблеми, по­шук необхідної інформації, визначення мети і завдань.

2.

Етап моделювання.

Створення описово-структурної моделі проекту; визначення критеріїв ефективності проекту; розробка моніторингової системи фун­кціонування моделі (як і яким чином контролюватиметься та оцінюватиметь­ся діяльність учасників проекту на різних етапах).

3.

Планування.

Укладання програми діяльності щодо реалізації проекту, розробка плану в цілому та конкретних дій; вибір спо­собів збору інформації, форм і методів, формування уявлень про результати (форма звіту), розробка критеріїв оцін­ки результату і процесу, розподіл зав­дань між членами групи.

4.

Дослідження.

Збір інформації, аналіз, вибір стратегії і тактики проведення експерименту, анкетування, робота з літературою.

5.

Етап визначення ефективності.

Оцінка як самої діяльності, так і кінце­вого продукту, формулювання вис­новків.

6.

Оформлення звіту.

Оформлення результатів у формі звіту з демон­страцією матеріалів, письмового звіту.

7.

Оцінка результатів і процесу

Колективне обговорення. Самооцінка результатів за встановлени­ми критеріями.


Структура проекту:

  1. Назва проекту.

  2. Актуальність проблеми, наукове обґрунтування.

  3. Мета проекту.

  4. Завдання проекту.

  5. Етапи, термін реалізації проекту.

  6. Забезпечення проекту:

- науково-методичне;

- матеріально-технічне;

- критерії оцінки очікуваних результатів.

7. Перелік основних заходів.

8. Очікувані результати.

9. Система організації і контролю за ходом виконання.


Критерії оцінювання проекту:

1. Оцінка змісту проекту:

- актуальність, концептуальність, обґрунтованість проблеми, відповідність завданням сучасної педагогіки;

- відповідність мети, завдань, плану, результатів обраній темі;

- реальність та практична чи теоретична цінність;

- новизна, оригінальність;

- обсяг та повнота розробки.

2. Діяльність з реалізації проекту:

- самостійність, ініціативність;

- творчість, уміння здійснити ситуативну корекцію;

- дотримання плану чи програми діяльності;

- розподіл обов’язків та їх виконання;

- взаємостосунки в групі.

3. Захист проекту:

- (композиція, логіка, послідовність, аргументованість, чіткість, оригінальність);

- педагогічна техніка (культура мовлення, почуття часу, утримання уваги аудиторії, артистизм тощо);

- ерудованість (обсяг та глибина знань з теми, відповіді на питання, загальна культура);

- методика використання наочних та технічних засобів;

- вміння оцінити власну діяльність та її результати.

4. Оцінка результатів проекту:

- реальність та можливості застосування (витратність, прибутковість із позицій педагогічного менеджменту);

- універсальність (можливість його реалізації в різних умовах, різними категоріями);

- завершеність, готовність для подальшого застосування;

- обсяг, повнота розробки;

- якість оформлення результатів.

Напрями оцінювання проекту можуть обиратися довільно, залеж­но від конкретних умов та потреб, окремі критерії можуть не ви­користовуватися.Обсяг педагогічного (навчально-методичного) проекту в середньому, як правило, не менше 22 сторінки.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   79


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка