Оформлення курсових робітСторінка3/79
Дата конвертації27.07.2020
Розмір2,12 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   79
Види робіт

Реферат як вид курсової роботи можуть обирати слухачі з квалі­фікаційною категорією «спеціаліст» чи другою кваліфікаційною ка­тегорією. Роль наукового керівника в написанні реферату — консультативна.

Реферат містить такі частини:

- титульний лист;

- вступ, у якому формулюються мета та завдання, обґрунтовується актуальність та доцільність роботи;

- основна частина, у якій подається стислий огляд і критична
оцінка наукових видань, їх порівняльне зіставлення, аргумента­ція висунутих положень, які автор вважає найважливішими, суперечливі положення окремих авторів джерел, що аналізу­ються;

- висновки з пропозиціями щодо подальшого використан­ня набутих знань під час практичної роботи;

- список використаної літератури, що допомогла зорієнту­ватися у виборі теми та обрати шлях наукового пошуку;

- словник термінів, скорочень у разі потреби.

Головне в роботі над рефератом - опрацювання літератури, аналіз джерел і формулювання правильних висновків на основі теоретичних положень.

Класифікація рефератів за змістом, функціональними влас­тивостями досить різноманітна, найбільш розповсюджена: огля­дові, інформаційні, аналітичні.

Оглядовий реферат — слухач курсів готує на основі ґрун­товного огляду кількох літературних джерел, об'єднаних певною тематикою.

Інформаційний реферат — слухач курсів готує на основі всебічного критичного аналізу фактів за обраною темою, доводить новизну і актуальність обраної теми.

Рецензія курсової роботи

Обсяг
План
Структура
Література
Формулювання мети і завдань
Ступінь розкриття теми

(об’єктивність, адекватність відображення існуючих точок зору та їх представлення)
Рівень опрацювання наукових джерел
Стислість, лаконічність і зрозумілість викладу
Рівень виконання
Пропозиції щодо використання

Обсяг реферату в середньому, як правило, становить не менше 22 сторінки.

Реферат презентуєть­ся слухачем під час захисту курсової роботи. Головне завдання слухача курсів — чітко сформулювати й емоційно викласти зміст реферату, визначити практичну доцільність його використання в роботі, не перевантажувати зайвою інформацією, а також чітко відповісти на запитання аудиторії у разі потреби.

Педагогічний (навчально-методичний) проект – реалізація педагогічної ідеї, технології, методики, що розроблена педагогом, упровадження в практичну діяльності кращого досвіду.

Метод проектів орієнтований на самостійну діяльність слухачів – індивідуальну, групову, парну, котру вони виконують протягом визначеного часу на курсах підвищення кваліфікації. Проектний метод вимагає вирішення будь-якої проблеми на основі використання різних методів, інтегрування теоретичних знань, умінь, технологій, творчості.

Критеріальні вимоги до створення проекту:

- наявність освітньої проблеми, складність та актуальність якої відповідає навчальним запитам, життєвим потребам, інтересам учасників проекту;

- практична, теоретична, пізнавальна значущість прогнозованих результатів;

- дослідницький характер пошуку шляхів розв'язання проблеми;

- структурування діяльності відповідно до класичних стадій проектування;

- створення умов для виявлення і розв'язання психолого-педагогічної проблеми (дослідження, пошук шляхів розв'язування, експертиза та апробація версій, конструювання підсумкового проекту, його захист, оцінка та впровадження);

- творчий характер;

- використання активних й інтерактивних форм і методів;

- «продуктивність» проекту: якщо це теоретична проблема, то конкретне її рішення, якщо практична — конкретний результат упровадження;

- педагогічна цінність.

Робота над проектом передбачає:  • план;

  • наявність задуму, гіпотези;

  • чіткий розподіл завдань для кожного учасника групи.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   79


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка