Одним з пріоритетних завдань системи освіти України сьогодні є підготовка компетентних учителів, що працюватимуть на різних етапах навчанняСкачати 11,24 Kb.
Дата конвертації29.03.2019
Розмір11,24 Kb.
Бойко Я.А., викладач кафедри англійської мови та методики її викладання УДПУ, 0973894719.

Підготовка компетентних вчителів – пріоритетне завдання системи

освіти України.

Одним з пріоритетних завдань системи освіти України сьогодні є підготовка компетентних учителів, що працюватимуть на різних етапах навчання. Особливо гостро постає питання підготовки кваліфікованих учителів іноземних мов у зв’язку з уведенням в дію нового Державного стандарту початкової загальної освіти, відповідно до якого у загальноосвітніх навчальних закладах запроваджується обов’язкове вивчення іноземної мови з 2-го класу, а у недалекій перспективі – вивчення другої іноземної мови з 5-го класу.

Процес підготовки майбутніх учителів іноземних мов потребує системних змін. Процес підготовки зумовлює переорієнтацію змісту професіоналізації фахівців на оптимізацію їх іншомовної педагогічної освіти.

Процеси глобалізації та інформатизації суспільства зумовлюють перехід від традиційної моделі навчання (передбачає переважно репродуктивний характер надання знань з певного предмету) до формування особистості учня на засадах компетентнісного та особистісного орієнтованого підходів до навчання. Сьогодні в Україні особливого значення набуває вироблення здатності молодого покоління до комфортного існування у соціокультурному просторі, яке можливе, у першу чергу, за умови володіння різними іноземними мовами.

З огляду на вище зазначене постає проблема оновлення вимог до вчителя, формування його професійно значущих якостей, визначення складових його професійної компетентності, пошук шляхів оптимізації підготовки майбутніх учителів. Відповідно, найголовнішою потребою є посилення філологічної та методичної складової їх професійної підготовки.

Професійна компетентність вчителя – це інтегроване утворення його особистості, яке синтезує в собі необхідні компетентності (психолого-педагогічну, україномовну комунікативну, методичну, особистісно-мотиваційну, інструментальну тощо), практичний вияв яких забезпечує ефективну педагогічну взаємодію у процесі формування особистості школяра засобами навчальних предметів.

Для досягнення певного рівня професіоналізму майбутньому вчителю іноземних мов необхідний комплекс не тільки теоретичних знань, а й практичних умінь та навичок реалізації психологічних, дидактичних і методичних положень.

Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов є стратегічною метою професіоналізації майбутнього фахівця. Зміст професійної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов повинен визначатись з урахуванням таких складових професійної компетентності: лінгво-методична, психолого-педагогічна, особистісно-мотиваційна, мовна, мовленнєва, лінгвокраїнознавча, дискурсивна, соціокультурна, комунікативна, здатність до самоосвіти, самопізнання, полікультурність, діалогічність, емпатія, толерантність та ін. Взаємовплив даних складових сприяє ефективній педагогічній взаємодії у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності школярів.Вивчення іноземної мови з професійною метою передбачає знання закономірностей функціонування мови у суспільному просторі, її провідних функцій, особливостей породження іншомовного мовлення, взаємозв’язку між мовними й ментальними особливостями носіїв тієї чи іншої іноземної мови. З огляду на вище зазначене потрібно поглиблено вивчати дисципліни філологічного циклу: «Практична граматика ІМ», «Практична фонетика ІМ», «Практика усного та писемного мовлення», «Практичний курс ІМ», «Прагмалінгвістика», «Країнознавство» та ін. Оптимізація філологічної підготовки майбутнього вчителя є дуже вважливою проблемою, але потрібно враховувати й необхідність посилення методичної підготовки студентів до проведення уроків з іноземної мови. Вчитель, який бездоганно володіє всіма аспектами й видами іншомовленнєвої діяльності, не є, по суті, вчителем, якщо не вміє навчити, не володіє засобами, що дозволяють навчати. Формування методичної культури майбутніх учителів іноземних мов – це фундамент для розвитку психологічної, педагогічної культури, досконалого рівня володіння іноземною мовою, що у поєднанні складають професійну культуру педагога.
Каталог: jspui -> bitstream -> 6789
6789 -> Віталій Ачкан
6789 -> Анотація: у статті висвітлено та теоретично обгрунтовано проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти до емоційного розвитку дітей дошкільного віку
6789 -> Проектування як методологічна платформа діяльності вчителя-словесника
6789 -> Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини хіх-хх століття
6789 -> Олена Ящук логічні вміння як невід’ємна складова розвитку мислення молодшого школяра
6789 -> Загальна характеристика роботи актуальність теми
6789 -> Уманський державний педагогічний


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка