О. В. Ільченко. Активні форми навчання як умова професійного становлення майбутніх дефектологів-логопедівСторінка6/8
Дата конвертації24.03.2020
Розмір5,77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
«Мозковий штурм» відноситься до ефективних методів активізації 

колективної  творчої  діяльності.  Ідея  методу  заснована  на  тому,  що 

критика  і  боязнь  гальмують  мислення,  сковують  творчі  процеси. 

Враховуючи це, було запропоновано розділити в часі висунення гіпотез і 

їх критичну оцінку. Проводити ці два процеси повинні різні люди. 

Соціально-психологічний  тренінг,  метою  якого  є  формування 

відсутніх навичок і вмінь у поведінці. Ця форма групової роботи дозволяє 

працювати з життєвими ситуаціями. 

У  ході  тренінгу  розвивається  група  надає  дію  на  кожного  члена 

групи у трьох площинах: пізнавальний – учасник групи усвідомлює, як 

його  звичне  поведінку  і  способи  відносин  дозволяють  вирішувати 

ситуації, осмислює причини своєї поведінки і розуміє, як надалі більш 

ефективно вести себе в подібних ситуацій; емоційний – учасник тренінгу, 

підтриманий  іншими  членами  групи,  усвідомлює  свої  психологічні 

захисні  механізми,  коригує  відносини  з  іншими,  змінює  емоційне 

ставлення  до  себе,  і,  як  результат,  підвищується  його  самоповагу, 

стабілізується  самооцінка;  поведінковий  –  учасник  групи  виробляє 

адекватні ситуації, способи поведінки. 

Відео метод – метод використання джерел екранного викладення 

інформації  (відеокамери,  навчального  телебачення,  комп'ютерів  тощо). 

Відео-метод  служить  не  тільки  для  піднесення  знань,  але  і  для  їх 

контролю, закріплення, повторення, узагальнення, систематизації. 

Словом     «відеотренінг»     позначають     тренінг,      заснований 

на  використанні  відеозапису.  У  практиці  поєднуються  два  основні 

способи  застосування  відеозапису  в  навчальних  цілях:  показ  готових 

відеоматеріалів  і  використання  запису  по  ходу  виконання  завдань,  її 

перегляд і аналіз. 

Такий  перегляд  замінює  лекцію,  демонстрацію  слайдів,  виступи 

запрошених  експертів,  екскурсії.  До  його  достоїнств  відносяться 

наочність, інформаційна ємність і насиченість. 

У   ході   використання   відеозворотнього   зв'язку   матеріалом  для 

перегляду та аналізу стають дії самих учасників. Відеозворотній зв'язок 

допомагає учасникам здійснити перехід від безпосереднього прожитого 

досвіду  до  його  осмислення,  рефлексії,  вона    дозволяє  напряму 

звернутися до власного досвіду, використовувати його як матеріал, який 

аналізується,  переглядається  і  перебудовується  в  ході  тренінга.  Такім 

чином,  поряд  з  використанням  традиційних  методів  навчання, 

викладачеві  необхідно  використовувати  спеціальні  інтерактивні     

педагогічні     технології,     які передбачають    створення організаційно-педагогічних  умов  для  ефективного  педагогічного 

взаємодії (співпраці) педагогів і студентів. 

Однією   з   форм   активного    навчання   педагогів-дефектологів  у 

Комунальному   закладі      є   створення   гуртка дефектолога-логопеда 

«Майбутній  дефектолог»,  мета  якого  –  формування  професійної 

компетентності  у  студентів  –  майбутніх  дефектологів  в  процесі 

предметного навчання. 

Завданнями    гуртка    є:    створення    навчального    середовища 

з  «зануренням»  у  проблематику  спеціальної  педагогіки,  психології, 

логопедії,  що  дозволяє  формувати  ціннісне  ставлення  до  майбутньої 

професії;  розвиток  у  студентів  –  майбутніх  дефектологів  мотивації  до 

проектної діяльності у процесі вивчення дисциплін предметного блоку; 

сприяння  становлення  молодіжного  професійного  співтовариства; 

знайомства з новими ідеями в сучасних наукових дослідженнях у сфері 

спеціальної освіти та суміжних з ним галузях наук; здійснення розробки 

та  апробування  нових  форм  організації  та  проведення  наукових, 

навчальних та практичних заходів. 

На  наш  погляд,  організація  гуртка  не  тільки  сприяє  взаємодії 

студентів  –  майбутніх  дефектологів-логопедів,  викладачів  і  педагогів- 

практиків,  обговоренню  актуальних  проблем  сучасної  спеціальної 

педагогіки і психології (дефектології), але і дозволяє розвивати спеціальні 

компетенції, формувати ціннісне ставлення до майбутньої професії. 

Основними формами навчання у процесі діяльності гуртка є лекції, 

тренінги,  «відеотренінг»,  соціально-психологічний  тренінг,  майстер- 

класи, творчі зустрічі та вечори, ділові ігри тощо. 

Відмінна риса гуртка майбутніх дефектологів-логопедів – навчання 

в  неформальній  обстановці,  але  при  повному  дотриманні  навчального 

плану.  Коли  на  занятті  зустрічаються  майбутні  і  практикуючі 

дефектологи  і  розглядають  особливості  організації  допомоги  дітям  з 

порушенням  мовлення,  виникає  безліч  проблем  і  питань,  які  кожен 

фахівець  вузького  профілю  бачить  по-своєму.  Після  обговорення, 

зіткнення  різних  точок  зору,  «мозкового  штурму»,  роз'яснення 

наставників приходить розуміння теоретичного матеріалу, усвідомлення 

необхідності вивчення суміжних галузей знань. Студенти усвідомлюють

як можна збагатити свою практику, запозичивши нові методи і прийоми. 

Серед традиційних заходів, що проводяться відзначаються  проекти 

«Об'єктивний  Ресурс»  (конкурс  фотографії),  «Дефектологічний  брейн-

ринг»,  майстер-класи  провідних  викладачів  та  практикуючих  фахівців 

Харківської області. 

Навчання  в  рамках  гуртка  дозволяють  студентам  безпосередньо 

брати участь у реальній діяльності. Застосовуючи як неімітаціоні, так і 

імітаційні  методи,  викладачі  створює  умови  для  того,  щоб  майбутні дефектологи-логопеди  вчилися  самостійно  планувати  навчальну 

діяльність,  організовувати  навчальний  співробітництво  з  однолітками  і 

педагогами. Крім того, в рамках гуртка студентам надається можливість 

оволодіти навичками дослідницької та проектної діяльності (визначення 

цілей  і  завдань,  планування  проведення  дослідження,  формулювання 

гіпотез  і плану їх перевірки; здійснення спостережень і експериментів, 

використання кількісних і якісних методів обробки та аналізу отриманих 

даних;  побудова  доказів  щодо  висунутих  гіпотез  та  формулювання 

висновків; представлення результатів дослідження в заданому форматі, 

складання тексту звітів та презентації з використанням інформаційних і 

комунікаційних  технологій).  Студенти  –  беруть  активну  участь  у 

вузівських,  регіональних  та  міжнародних  наукових  конференціях. 

Результати  студентських  досліджень  є  публікація  статей,  участь  у 

студентських наукових конкурсах. 

Виховний  ефект  таких  заходів  полягає  в  тому,  що  при  їх 

використанні  студенти  отримують  досвід  продуктивно  спілкуватися  і 

взаємодіяти  з  колегами  по  спільній  діяльності,  враховувати  позиції 

іншого, ефективно вирішувати конфлікти. Працюючи в команді, майбутні 

педагоги-дефектологи  вчаться  відстоювати  свою  позицію,  толерантно 

ставитися до чужої думки, приймати відповідальність за себе і команду. 

Така робота дає можливість формувати у студентів такі соціально значущі 

якості особистості студента, як самостійність, активність, ініціативність, 

наполегливість, відповідальність. 

Отже перераховані вище методи активного навчання при навчанні 

студентів дозволяють зробити висновок про їх значну роль, яка полягає  у 

формуванні  та  розвитку  у  майбутніх  дефектологів-логопедів 

універсальних навчальних дій і грають ключову роль як для досягнення 

успіху у професійній та громадській діяльності, так і для забезпечення 

гармонії особистості. 

 


Каталог: sitenew -> data -> upload -> photo -> pressa -> pressa


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка