О. В. Ільченко. Активні форми навчання як умова професійного становлення майбутніх дефектологів-логопедівСторінка4/8
Дата конвертації24.03.2020
Розмір5,77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Ключевые слова: активное обучение; активные формы обучения: 

социально-психологический  тренинг,  анализ  конкретных  ситуаций

ролевая игра; деловая игра; «мозговой штурм»; видео метод. 

 

Зростання потреби суспільства в новій якості освіти, усвідомлення важливості  фундаментальних  знань,  загальнолюдських  цінностей, 

пріоритету  освіти  і  виховання  перед  іншими  сферами  культури 

спонукають  учених  займатися  вивченням  процесу  професійного 

становлення майбутнього дефектолога-логопеда, визначення професійно 

значущих якостей фахівця, серед яких особливе ваги набуває професійно-

педагогічна компетентність. 

У  зв'язку  з  цим  традиційна  схема  навчання,  коли  студентам 

передавалися  готові  знання,  виявляється  мало  ефективною.  Не  завжди 

закріплення теоретичних знань і їх використання в практичній діяльності 

здійснюються  одночасно  з  їх  отриманням.  Як  показує  практика,  в 

більшості випадків передача готових знань не завжди спонукає людину 

до  готовності  і  здатності  виявляти  і  аналізувати  проблеми  і  визначати 

самостійно шляхи їх вирішення. 

Потрібно  зовсім  інший  підхід  до  організації  навчання  фахівців, 

потрібна  також  і  інша  система  взаємин  і  взаємодій  між  викладачем  

і студентом. 

Ефективність  формування  професійно  значущих  якостей  

майбутніх педагогів-дефектологів забезпечується спрямованістю всього 

навчально-виховного  процесу  педагогічного  вузу  на  засвоєння 

професійних  знань,  умінь  і  навичок,  переробкою  навчальних  програм 

дисциплін  загальнопрофесійного блоку з  урахуванням сучасних   вимог до рівня професійної підготовки педагога-дефектолога, розробкою курсів 

за  вибором,  сприяють  формуванню  професійно  значущих    якостей, 

побудовою системи формування професійно значущих якостей на основі 

активних  методів  навчання,  використання  інформаційних  освітніх 

програм і контекстно-модульного навчання. 

Інноваційне навчання  формує  якості  майбутніх  дефектологів,  що 

дозволяють  йому  активно  і  творчо  мислити  і  діяти,  розвиватися  і 

вдосконалюватися. Крім того, інноваційне навчання створює умови, що 

мають студентам можливість займати ініціативну позицію в  навчальному 

процесі,  засвоювати  навчальний  матеріал  за  допомогою  активного 

діалогу,  здійснювати  самостійний  творчий  пошук  відповідей  на  основі 

наявного досвіду з одночасним збагаченням його. 

Ми вважаємо, що перераховані особливості інноваційного навчання 

повно реалізуються за допомогою методів активного навчання, основна 

ідея  яких  –  це  активізація  та  актуалізація  соціально-  особистісного 

потенціалу студентів в організованому взаємодії. 

Активне  навчання  –  являє  собою  таку  організацію  і  ведення 

навчального процесу, яка спрямована на всебічну активізацію навчально-

пізнавальної  діяльності  студентів  за  допомогою  широкого,  бажано 

комплексного,  використання  як  педагогічних  (дидактичних),  так  і 

організаційно-управлінських засобів (В. Кругліков). 

Отже,  високі  темпи  розвитку  світової  економіки,  що  стрімко 

змінюються  вимоги  до  випускнику  вузу,  великий  обсяг  інформації, 

необхідної для засвоєння до кінця навчання, змушують використовувати 

у вузівському освіту різні методи активного навчання

Активні  форми  навчання  –  форми,  що  стимулюють  пізнавальну 

діяльність майбутніх спеціалістів, вони будуються в основному на діалозі, 

передбачає вільний обмін думками про шляхи вирішення тієї чи іншої 

проблеми, характеризуються високим рівнем активності студентів. Саме 

таке навчання зараз загальноприйнято вважати «найкращою практикою 

навчання». 

Свій  внесок  у  розвиток   активних   методів   навчання   внесли  А. 

Матюшкін, Т. Кудрявцев, М. Махмутов, І. Лернер, М. Леві. Дослідження 

показують,  що  саме  на  активних  заняттях  –  якщо  вони  орієнтовані  на 

досягнення  конкретних  цілей  і  добре  організовані  –  студенти  часто 

засвоюють  матеріал  найбільш  повно  і  з    користю    для  себе.  Фраза 

«найбільш повно і з користю для себе» означає, що студенти думають про 

те, що вони вивчають, застосовують це в ситуаціях реальному житті або 

для подальшого навчання і можуть продовжувати вчитися. 

Навчання,  яке  можна  використовувати,  навчання,  яке  є 

довговічним,  –це  набагато  більш  ефективне  додаток  часу  педагога  і 

засобів суспільства, ніж навчання, яке залишає студентів пасивними, яке 
стомлює викладача одноманітністю і яке незабаром забувається, тому  

що воно не використовується на практиці і не розвивається. 

Можливості різних методів навчання в сенсі активізації навчальної 

діяльності різні, вони залежать від природи і змісту відповідного методу, 

способів їх використання, майстерності педагога. 

Активне  навчання  має  великий  вплив  на  підготовку  студентів  – 

дефектологів  до  майбутньої  професійної  діяльності,  озброює  студентів 

основними знаннями, необхідними фахівцеві в його кваліфікації, формує 

професійні вміння та навички, тому що для практики необхідна теорія, а 

для  теорії  практика.  У  результаті  використання  активних  методів  у 

вузівському  навчальному  процесі  підвищується  емоційний  відгук 

студентів на процес пізнання, мотивацію навчальної діяльності, інтерес 

на оволодіння новими знаннями, вміннями та практичне їх застосування . 

Активізація  навчання  може  йти  як  через  вдосконалення  форм  і 

методів навчання, так і по шляху вдосконалення організації та управління 

навчальним процесом або державної системи освіти.  Умовою досягнення 

серйозних позитивних результатів вважається активну участь у процесі 

активізації  як  викладацького,  так  і  управлінської  ланки  вузу  і 

відповідальних  державних  структур,  тобто  всіх  суб'єктів  навчального 

процесу,  і  можливо  більш  широке  використання  ними  різних  засобів  і 

методів активізації. 

Відмінними  рисами  активного  навчання  є:  активізація  розумової 

діяльності студента шляхом формування спеціальних умов,  що сприяють 

його активізації незалежно від його бажання. Стійкість і безперервність 

активної розумової діяльності  учасників  навчання  шляхом  подовження 

часу  одноразової  активного  включення,  або  ж  спонтанної,  але  дуже 

глибокої  роботою  думки,  що  дозволяє  зберігати  активність  протягом 

деякого перерви між активною роботою. 

Формування 

навичок 


самостійної, 

творчої 


вироблення 

управлінських  рішень  в  умовах  ігрового  імітаційного  моделювання, 

підвищеної мотивізації та емоційності учнів. 

Перманентні взаємні комунікації студентів і викладачів, розвиваючі 

обидві сторони з рефлексивних позицій. 

Дамо  коротку  характеристику  основних  активних  методів 

навчання, що мають особливу цінність для вищих навчальних закладів. 


Каталог: sitenew -> data -> upload -> photo -> pressa -> pressa


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка