О. О. Требенко можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні вищої алгебриДата конвертації29.03.2019
Розмір56 Kb.
Федорова Анастасія Михайлівна

магістрантка НПУ імені М. П. Драгоманова (м. Київ)


Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук,

доцент О. О. ТребенкоМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ВИЩОЇ АЛГЕБРИ
З кожним днем інформаційно-комунікаційні технології набувають все більшого значення у нашому житті.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій урізноманітнює навчальний процес, дозволяє по-новому організовувати навчальну діяльність, створює таку атмосферу на занятті, в якій викладач та студент є рівноправними партнерами. Практика свідчить, що в умовах використання інформаційно-комунікаційних технологій значно підвищується ефективність засвоєння студентами навчального матеріалу.

Авторський досвід показав, що інформаційно-комунікаційні технології можуть стати важливою частиною навчального процесу при вивченні вищої алгебри.

Успішно зарекомендували себе мультимедійні презентації матеріалу лекції. Використання мультимедійних засобів на занятті розвиває зорову і слухову чутливість студентів, формує вміння сприймати, розвиває спостережливість. Використовуючи мультимедійні презентації, викладач заощаджує час, оскільки не потрібно робити відповідні записи на дошці (наприклад, громіздкі формули) або надиктовувати означення. Проектування на екран формул зменшує кількість помилок, які часто бувають при конспектуванні студентом матеріалу (що в результаті призводить до завчання формул, означень у неправильному формулюванні).

Мультимедійний лекційний комплекс дає можливість викладачеві раціонально використовувати лекційний час, подавати матеріал у зручній, переконливій формі, водночас, враховуючи індивідуальні особливості кожного студента (адже мультимедіа ефективніше впливає на тих студентів, у яких добре розвинена просторова уява, навіть якщо у них низький рівень знань). Інтерактивні та мультимедійні засоби викладання навчального матеріалу покращують розуміння та підвищують рівень засвоєння навчального матеріалу. Потрібно зауважити, що мультимедійний лекційний комплекс може бути збережений у вигляді копії лекції та бути доступним студентам в інтернет-режимі. Це досить важливий аспект, особливо для тих студентів, що мають індивідуальний графік навчання і бувають відсутніми на лекціях.

Мультимедійні презентації доцільно використовувати і під час систематизації знань з теми, на слайдах можна представляти порівняльні таблиці, графіки, схеми, алгоритми. Виводити на екран зручно і результати написання контрольних робіт, у формі таблиць та діаграм, можна, навіть, зобразити динаміку результатів контрольних робіт студента з різних тем. Презентації із відео фрагментами, анімацією тощо можна використовувати в гуртковій роботі. Проектувати на екран зміст посібника, умову задачі також досить зручно, це допомагає в організації практичних занять.

Загалом, презентація істотно підвищує інформативність заняття, формує мотивацію до навчання, тримає увагу студентів на всіх етапах заняття, водночас, створюючи викладачу комфортні умови роботи.

Ефективним є використання інформаційно-комунікаційних технологій і під час контролю знань (зокрема, тестових програм). За короткий проміжок часу викладач має змогу різносторонньо, більш об’єктивно оцінити рівень знань студента з певної теми.

Водночас, тестові програми можна і доцільно використовувати для самоконтролю студента. Завдяки використанню системи Moodle, студенти мають змогу проходити тестування в інтернет-режимі з кожної теми. Це допомагає краще підготуватись до практичних занять. Оскільки тест можна проходити декілька разів, у студента є можливість оцінити рівень своєї готовності до заняття, проаналізувати власні помилки, повторно переглянути матеріал, розібрати упущені нюанси. Вчасно помічені помилки сприяють більш глибшому розумінню матеріалу. Важливою перевагою Moodle, є те, що у системі внутрішньої пошти завжди можна поспілкуватися з викладачем, отримати відповіді на запитання, цінні поради, що допомагає у підготовці до занять [2].

Не варто думати, що за допомогою тестів не можна перевірити знання доведень. Пропонуємо наступну форму перевірки знання доведення теореми. Щоб побачити, чи розуміє студент суть доведення, чи просто завчив його напам’ять, можна створити тестові завдання відкритої форми з пропусками важливих моментів доведення теореми, які студент повинен буде заповнити. Але текст доведення повинен бути сформульований по-іншому, ніж це зроблено в лекційному варіанті, щоб у студентів не було можливості просто переписати доведення. Якщо у тестових завданнях з варіантами відповідей, ще можна щось відгадати, то тут потрібне повне розуміння теми і, зокрема, доведення даної теореми. Такий підхід дасть змогу об’єктивніше оцінити кожного студента. Якщо формули в доведенні – громіздкі і їх важко набирати на комп’ютері, таке завдання можна запропонувати у друкованому варіанті (розробивши тест заздалегідь).

Зараз створено багато програмних засобів, які дозволяють за допомогою комп’ютера розв’язувати математичні задачі. Однією із найкращих в комп'ютеризації математичних обчислень є корпорація Waterloo Maple Inc. (Канада), яка випускає програмний продукт Maple. Це високоякісна математична програма, яка широко застосовується в університетах, коледжах, дослідницьких організаціях. Maple дозволяє виконувати складні алгебраїчні перетворення, розв’язувати рівняння, аналізувати та моделювати найрізноманітніші процеси, та багато іншого. Зручно використовувати Maple при виконанні індивідуальних та домашніх робіт, які включають базові задачі курсу. Розв’язавши задачу, студент може самостійно проконтролювати себе: перевірити, чи правильний розв’язок отримано, чи правильними є проміжні обчислення [1].

Використання інформаційних технологій розширює можливості організації самостійної роботи студентів. Успішно зарекомендували себе дистанційні курси, до матеріалів яких студенти мають цілодобовий доступ. Такий курс сприяє самоорганізації студента, надає можливість навчатися у будь-який зручний для студента час, у будь якій точці світу, у зручному для кожного темпі. За допомогою дистанційного навчання здійснюється індивідуальний підхід до кожного студента, що неможливо під час лекції. В процесі навчання із використанням дистанційних курсів можна використовувати відеолекції.

Варто відмітити, що для ефективної організації самостійної роботи студенту бажано максимально оперативно отримувати консультацію викладача. Така можливість легко реалізується шляхом листування в межах дистанційного курсу, е-листування і в соцмережах.

Водночас, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології, необхідно враховувати такі вимоги:  1. Зміст і обсяг використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях з вищої алгебри має відповідати рівню підготовки студентів, їхнім пізнавальним можливостям.

  2. Використовувати комп’ютер варто лише тоді, коли це дійсно ефективно.

  3. Використання інформаційно-комунікаційних технологій має бути узгоджене з іншими формами роботи.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити наступний висновок: доцільне і методично грамотне використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі навчання вищої алгебри сприяє активізації діяльності студентів, оптимізує навчальний процес, допомагає реалізувати весь потенціал особистості ― пізнавальний, морально-етичний, творчий, комунікативний і естетичний, сприяє розвитку інтелекту і математичної культури студента.
Список використаних джерел


  1. Требенко Д.Я., Требенко О.О. Возможности применения СКА Maple для формирования и развития творческой самостоятельности студентов в процессе обучения высшей алгебре в педагогическом университете // MATTEX-2014. Сборник научни трудове. Том 1. − Шумен, 2014. ISSN: 1314-3921. − С.256-263.

  2. Требенко Д.Я., Требенко О.О. Формування внутрішнього стимулу і готовності до самоконтролю при вивченні вищої алгебри // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер.: Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 1. – С.177-181.

Каталог: Images -> Files
Files -> Закону України «Про освіту»
Files -> Базовий компонент дошкільної освіти
Files -> Методичні рекомендації (зі змінами та доповненнями)
Files -> Художньо-естетичний цикл
Files -> Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні природничо-математичних дисциплін
Files -> Контроль і оцінювання навчальних досягнень студентів у процесі навчання математичних дисциплін сучасними засобами навчання
Files -> До питань формування інформаційно-пошукових умінь у майбутніх вчителів інформатики засобами системи dspace
Files -> Використання хмарних технологій на уроках англійської мови
Files -> Про Основні орієнтири виховання
Files -> Постанова Головного державного санітарного лікаря України


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка