Ний засіб адаптивного фізичного виховання молодших школярів з відхиленнями розумового розвиткуСторінка10/19
Дата конвертації27.03.2020
Розмір291 Kb.
ТипАвтореферат
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Дисертаційну роботу викладено на 198 сторінках, серед них 176 основного тексту. Статистичний матеріал ілюстровано 13 рисунками та 30 таблицями. У роботі використано 217 джерел спеціальної наукової літератури.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, сформульовано мету, завдання, визначено об’єкт, предмет, розкрито наукову новизну та практичну значущість одержаних результатів, а також визначено особистий внесок здобувача у спільно опубліковані наукові праці, подано інформацію про апробацію і впровадження результатів дослідження, визначено кількість публікацій автора за темою дисертації.

У першому розділі «Науково-методичні проблеми адаптивного фізичного виховання молодших школярів з відхиленнями розумового розвитку» автором висвітлено проблеми, які існують у загальних наукових дослідженнях, щодо занять фізичною культурою із хворими дітьми і які ще не у повному обсязі використовуються у процесі адаптивного фізичного виховання з учнями, які мають відхилення розумового розвитку (С.П. Євсєєв, 2007; Н.В. Москаленко, 2014). У цьому розділі представлено матеріали, що розкривають ознаки, основні причини та ступені розумової відсталості, особливості розвитку рухових якостей, психомоторики дітей з вадами розумового розвитку та інших психічних відхилень. Вказані засоби й методи фізичного виховання в заняттях для дітей з розумовою відсталістю
(А.І. Аппелянський, 2011; Н.Г. Байкіна, 2014). Аналіз літературних джерел свідчить про те, що на сьогодні існує багато методик та програм щодо роботи з даним контингентом дітей, проте ці положення потребують узагальнення та систематизації для визначення подальших перспектив розвитку адаптивного фізичного виховання і використання ефективних засобів, що сприяють не тільки корекції психофізичних відхилень, а й соціальної адаптації дітей до умов довкілля.

У другому розділі «Методи та організація дослідження» визначено методи та представлено організацію дослідження. Для вирішення поставлених завдань використовувався теоретичний аналіз та узагальнення наукових джерел літератури, аналіз документальних матеріалів. Педагогічне спостереження здійснювали з метою ознайомлення з особливостями організації процесу адаптивного фізичного виховання молодших школярів з вадами розумового розвитку. Анкетування працівників дитячого будинку-інтернату проводилось з метою визначення норм поведінки та пристосування вихованців до умов довкілля. Педагогічний експеримент мав констатувальний та перетворювальний характер і полягав у поетапному вимірюванні параметрів фізичного розвитку, функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем, психічного та емоційного стану. Дослідно-експериментальна робота здійснювалась на базі Смілянського дитячого будинку-інтернату Черкаської області протягом 2011–2015 років. У дослідженнях взяли участь 40 вихованців дитячого будинку-інтернату – 20 хлопчиків та 20 дівчаток молодших класів.

Дослідження проходили в кілька етапів.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка