Неспеціальної фізкультурної освіти учнівської молоді


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИСкачати 399,5 Kb.
Сторінка3/23
Дата конвертації25.03.2020
Розмір399,5 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У наш час до утилітарного розуміння фізичної культури додається її гуманітарна сутність – до фізичних якостей – знання, потреби, мотиви, інтереси та світоглядні особливості, базуючись на яких повинні відбуватися біосоціальні зміни особистості, чітко закріпилася тенденція до використання аксіологічного, культурологічного і діяльнісного підходів до розгляду феномену фізичної культури. Наголошується на зміщенні акценту із суто фізичного на освітній, виховний та оздоровчий її аспекти, порушується питання не про фізичне виховання у вузькому розумінні, а про неспеціальну (загальну, непрофесійну) фізкультурну освіту (В. Приходько, 2004; І. Сулейманов, 2000; W. Osiński, 2002).

На думку фахівців (А. Лотоненко, 1997; Ф. Собянін, 2002), неспеціальна фізкультурна освіта є основною формою існування фізичної культури у школах та вищих навчальних закладах нефізкультурного профілю. Цей процес найчастіше прийнято пов’язувати з уроками фізичної культури у школі, заняттями з фізичного виховання у вищих навчальних закладах (ВНЗ), але «поле» функціонування неспеціальної фізкультурної освіти є більш розгалуженим і досить часто вона здійснюється стихійно у межах побутової, професійної, оздоровчо-рекреаційної діяльності у позанавчальний час.

У теорії та методиці фізичної культури накопичений значний науково-теоретичний досвід щодо структури і функцій фізичної культури учнівської молоді, у тому числі проблем, пов’язаних з фізкультурною освітою цього контингенту: обґрунтовано освітній компонент фізичної культури школярів, принципи формування та зміст фізичної культури особистості (Ю. Курамшин, 2003; Т. Круцевич, 2008; Н. Москаленко, 2009); глибоко висвітлені теоретико-методологічні основи спеціальної фізкультурної освіти (В. Платонов, 1996–2008; Ю. Шкребтій, 2004–2007; Ю. Бріскін, 2008); розроблена технологія непрофесійної фізкультурної освіти (В. Приходько, 2004).

Українські дослідники активно розробляють окремі аспекти процесів та суспільних явищ, що межують із неспеціальною фізкультурною освітою: теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів (Л. Пилипей, 2011); здоров’язбереження серед учнівської молоді


(О. Єжова, 2010; С. Футорний, 2011), рекреаційної діяльності (О. Андрєєва, 2007; Т. Круцевич, 2010). Поряд з тим сьогодні існують значні розбіжності у розумінні змісту неспеціальної фізкультурної освіти та її місця у структурі фізичної культури, цілісно теорія і методологія неспеціальної фізкультурної освіти учнівської молоді, принципи, рівні організації, зміст, засоби та форми реалізації, у тому числі можливості використання для цього положень олімпійської педагогіки, досі не були предметом наукового дослідження, і спеціальних досліджень у напрямку розробки теоретико-методологічних основ неспеціальної фізкультурної освіти учнівської молоді недостатньо для побудови її теорії, хоча розглянуті нами праці вітчизняних і зарубіжних науковців мають велике науково-практичне значення.

Наявні суперечності між: сучасним усвідомленням необхідності аксіологічного і діяльнісного підходів до освіти молодої людини і домінуванням моноспрямованої фізично орієнтованої парадигми у методології й теорії фізичної культури, а також педагогічній практиці навчальних закладів; необхідністю теоретичного обґрунтування й уточнення поняття про неспеціальну фізкультурну освіту і недостатністю наукових досліджень у цьому напрямку; визнанням необхідності подолання кризових явищ у фізкультурній освіті учнівської молоді та недостатністю теоретичних уявлень про шляхи її вдосконалення; накопиченим практичним досвідом і науково-методологічним підґрунтям фізичної культури учнівської молоді та недостатньою їх інтеграцією і узагальненням для побудови теорії неспеціальної фізкультурної освіти; активним поширенням олімпійської освіти і базових засад олімпійської педагогіки в Україні та необхідністю їх інтеграції у практику неспеціальної фізкультурної освіти учнівської молоді; нагальною необхідністю та практичною нерозробленістю способів кількісної оцінки неспеціальної фізкультурної освіченості молоді, що навчається, дозволяють сформулювати проблему дисертаційного дослідження, що полягає у невизначеності теоретико-методологічних основ неспеціальної фізкультурної освіти учнівської молоді, обумовили вибір теми дослідження та визначення його мети і завдань.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка