Неспеціальної фізкультурної освіти учнівської молоді


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇСкачати 399,5 Kb.
Сторінка18/23
Дата конвертації25.03.2020
Розмір399,5 Kb.
ТипАвтореферат
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Роботи, в яких відображено основні наукові результати дисертації

Монографія

 1. Томенко О. А. Неспеціальна фізкультурна освіта учнівської молоді: теорія і методологія: [монографія] / О. А. Томенко. – Суми : Вид-во «МакДен», 2012. – 276 с.


Статті у фахових виданнях

 1. Томенко О. А. Особливості освітньої діяльності Асоціації учасників міжнародної олімпійської академії / О. А. Томенко // Педагогіка, психологія
  та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук.
  монографія [за ред. проф. C. C. Єрмакова]. – Х. : ХДАДМ (ХХПІ), 2007. –
  № 10. – С. 124–128.

 2. Томенко О. А. Особливості становлення і розвитку Асоціації учасників Міжнародної олімпійської академії / О. А. Томенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. монографія [за ред. проф. C. C. Єрмакова]. – Х. : ХДАДМ (ХХПІ), 2007. –
  № 9. – С. 126–129.

 3. Томенко А. А. Особенности становления и развития олимпийского образования в современной практике / А. А. Томенко // Наука в олимпийском спорте. – 2007. – № 2. – С. 133–136.

 4. Томенко О. А. Рівень рухової активності школярів та шляхи його підвищення в умовах загальноосвітньої школи / О. А. Томенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. монографія / [за ред. проф. C. C. Єрмакова]. – Х. : ХДАДМ (ХХПІ), 2008. –
  № 2. – С. 141–146.

 5. Томенко О. А. Структурно-функціональний аналіз Міжнародної олімпійської академії / О. А. Томенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. монографія / [за ред. проф. C. C. Єрмакова]. – Х. : ХДАДМ (ХХПІ), 2008. – № 9. – С. 135–142.

 6. Томенко О. А. Шляхи оптимізації рівня рухової активності школярів через реалізацію технологій олімпійської освіти / О. А. Томенко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 54. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт : зб. – Чернігів : ЧДПУ, 2008. – № 54. – С. 245–249.

 7. Томенко О. А. Особливості олімпійської освіти у КНР напередодні Олімпійських ігор у Пекіні / О. А. Томенко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 3. – С. 36–40.

 8. Томенко А. А. Реализация программ по олимпийскому образованию в КНР накануне Олимпийских игр в Пекине / А. А. Томенко // Физическое воспитание студентов творческих специальностей : сб. науч. тр. / [под. ред. проф. C. C. Ермакова]. – Х. : ХГАДИ (ХХПИ), 2008. – № 3. – С. 124–132.

 9. Томенко О. А. Елементи олімпійської освіти у процесі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів / О. А. Томенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. монографія / [за ред. проф. C. C. Єрмакова]. – Х. : ХДАДМ (ХХПІ), 2008. –
  № 8. – С. 148–151.

 10. Круцевич Т. Ю. Неспеціальна фізкультурна освіта учнівської молоді: концептуальні підходи до розгляду / Т. Ю. Круцевич, О. А. Томенко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 3. – С. 48–51. Особистий внесок здобувача полягає в аналізі концептуальних підходів до розгляду неспеціальної фізкультурної освіти, узагальненні результатів та формулюванні висновків.

 11. Томенко О. А. Гуманістичні цінності сучасного олімпізму
  як аксіологічна основа неспеціальної фізкультурної освіти школярів /
  О. А. Томенко // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Х. : ХДАФК, 2009. – № 4. – С. 138–141.

 12. Томенко О. А. Формування понятійного апарату неспеціальної фізкультурної освіти в умовах сучасності / О. А. Томенко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 2. – С. 99–102.

 13. Томенко О. А. Аксіологічна складова фізкультурної освіти учнівської молоді / О. А. Томенко // Вісник Запорізького національного університету :
  зб. наук. праць. Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. –
  № 2 (4). – С. 134–138.

 14. Томенко О. А. Ефективність аксіологічної складової неспеціальної фізкультурної освіти школярів / О. А. Томенко // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2010. – № 2. – С. 186–188.

 15. Томенко А. А. Особенности развития неспециального физкультурного образования студенческой молодежи за рубежом / А. А. Томенко // Физическое воспитание студентов : науч. журн. – Х. : ХООНОКУ–ХГАДИ, 2010. – № 5. – С. 77–79.

 16. Томенко О. А. Рівень соматичного здоров’я і рухової активності студентів вищих навчальних закладів / О. А. Томенко, С. А. Лазоренко // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Х. : ХДАФК, 2010. – № 2. –
  С. 17–20. Здобувачем складено програму дослідження, підібрано методи, узагальнено результати та сформульовано висновки.

 17. Кібальник О. Я. Рівень рухової активності школярів окремих міст України [Електронний ресурс] / О. Я. Кібальник, О. А. Томенко // Спортивна наука України. – 2011. – № 5 (38). – С. 72–79. – Режим доступу до дж.:

http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html.

Здобувачем проведено дослідження рухової активності школярів, узагальнено результати та сформульовано висновки.

 1. Томенко А. Эффективность проекта «Познай ценности олимпизма» в процессе неспециального физкультурного образования школьников /
  А. Томенко // Наука в олимпийском спорте. – 2011. – № 1–2. – С. 122–124.

 2. Томенко О. А. Взаємозв’язок між показниками соматичного здоров’я, рухової активності, теоретичної підготовленості, оволодіння руховими діями та мотиваційно-ціннісної сфери школярів / О. А. Томенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. монографія / [за ред. проф. C. C. Єрмакова]. – Х. : ХДАДМ (ХХПІ), 2011. –
  № 3. – С. 148–150.

 3. Томенко А. А. Способы количественной оценки физической
  культуры личности учащейся молодежи / А. А. Томенко // Физическое воспитание студентов : науч. журн. – Х. : ХООНОКУ–ХГАДИ, 2011. – № 2. – С. 100–102.

 4. Томенко О. А. Статеві особливості прояву складових неспеціальної фізкультурної освіченості школярів та студентів / О. А. Томенко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 4. – С. 67–70.

 5. Томенко О. Концептуальна модель неспеціальної фізкультурної освіти учнівської молоді / Олександр Томенко, Тетяна Круцевич // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2011. – № 2. – C. 164–167. Здобувачем розроблено концептуальну модель неспеціальної фізкультурної освіти учнівської молоді, обґрунтовано її структуру та узагальнено результати.

 6. Томенко О. Неспеціальна фізкультурна освіта учнівської
  молоді: теорія і методологія [Електронний ресурс] / Олександр Томенко,
  Тетяна Круцевич // Спортивна наука України. – 2012. – № 1 (45). – С. 18–23. – Режим доступу до дж.:

http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html.

Здобувачем обґрунтовано теоретико-методологічні основи неспеціальної фізкультурної освіти учнівської молоді, узагальнено результати, сформульовано висновки.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка