Неспеціальної фізкультурної освіти учнівської молоді


Зміни міжособистісних взаємовідносин у школярівСкачати 399,5 Kb.
Сторінка15/23
Дата конвертації25.03.2020
Розмір399,5 Kb.
ТипАвтореферат
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23
Зміни міжособистісних взаємовідносин у школярів

під впливом реалізації проекту (середній шкільний вік)Параметри

Результати

до експерименту

після експерименту

різниця (%)

Основна група

Індекс групової згуртованості (Сn)

0,0119

0,0198

39,9

Кількість взаємних позитивних виборів (К)

3

4

25

Кількість міні-груп

7

5

28,6

Кількість ізольованих

3

0

300

Група порівняння

Індекс групової згуртованості (Сn)

0,0143

0,0143

0

Кількість взаємних позитивних виборів (К)

3

3

0

Кількість міні-груп

6

7

14,3

Кількість ізольованих

3

3

0

В основній групі школярів середнього шкільного віку індекс групової згуртованості покращився на 39,9%. Позитивні зрушення були характерні для кількості взаємних позитивних виборів, що збільшилася на 25,1%, а кількість міні-груп зменшилася на 28,6%. У групі порівняння показники залишилися без змін, лише кількість міні-груп збільшилася на 14,3%.

Таким чином, проект «Пізнай цінності олімпізму» сприяв позитивним змінам у ціннісних орієнтаціях школярів середніх та старших класів, тому


може слугувати аксіологічною основою неспеціальної фізкультурної
освіти школярів.

На основі аналізу існуючих підходів до інтегральної оцінки неспеціальної фізкультурної освіченості нами у кілька етапів було розроблено і перевірено на надійність алгоритм її оцінки для учнівської молоді.На першому етапі на основі аналізу літературних джерел, авторського визначення поняття про неспеціальну фізкультурну освіту, а також
результатів підрахунку взаємозв’язків між показниками фізичної культури особистості ми провели відбір вихідних числових параметрів для
створення індексу. З метою визначення структури взаємозв’язків
між згаданими вище показниками ми здійснили факторний аналіз за
методом головних компонент і стратегією обертання референтних осей за Квартімакс-критерієм.

Факторний аналіз згаданих вище характеристик дозволив нам обрати параметри, що мали граничне значення факторного навантаження не менше ніж 0,70, та їх згрупувати. Таким чином, було визначено три фактори. До першого й генерального фактора із внеском у загальну дисперсію 43% увійшли: соматичне здоров’я, що представлено індексом соматичного здоров’я (IСЗ), з факторним навантаженням 0,96; індекс рухової активності (IРА) з навантаженням 0,95 та його складові – рухова активність із середнім (СЕР) (0,78) та високим рівнями енерговитрат (ВР) (0,80); рівень теоретичної підготовленості, що представлений індексом (ITП) (0,78), та ступінь засвоєння цінностей фізичної культури (ІЗЦ) (0,85). Другий фактор містить одну характеристику – вік (0,75) і має факторну


вагу 14%. Третім фактором виявилася рухова активність на малому рівні (MР) (-0,91) з факторною вагою близько 9%.

На другому етапі з метою визначення співвідношення згаданих вище складових було проведено опитування експертів за методом оцінки ієрархій


Т. Сааті.

На третьому етапі отримані реальні величини було переведено у безрозмірний еквівалент у діапазоні (0–1) шляхом їх перешкалування за логікою «більше – краще».На четвертому етапі було проведено об’єднання перемінних в інтегральний індекс неспеціальної фізкультурної освіченості (ІНФО) шляхом розрахунку середньозваженої. Таким чином, у результаті згаданих вище операцій ми отримали індекс неспеціальної фізкультурної освіченості учнівської молоді (формула 3):

ІНФО = 0,265 IСЗ + 0,16 IРА + 0,323 IЗЦ + 0,116 ITП+ 0,135 РОРД, (3)
де: ІНФО – індекс неспеціальної фізкультурної освіченості учнівської молоді;

ІСЗ – безрозмірний еквівалент індексу соматичного здоров’я;

ІРА – безрозмірний еквівалент індексу рухової активності;

ІЗЦ – безрозмірний еквівалент індексу засвоєння цінностей фізичної культури;

ІТП – безрозмірний еквівалент індексу теоретичної підготовленості;

РОРД – безрозмірний еквівалент рівня оволодіння руховими діями; числами позначено вагові коефіцієнти цих характеристик за експертним оцінюванням.


На п’ятому етапі індекс пройшов перевірку на надійність шляхом визначення взаємозв’язків результатів, одержаних за його допомогою, з показниками окремих його складових, порівняння результатів за віком і статтю та рекомендується для використання з науково-дослідною метою.

Для використання в умовах навчально-виховного процесу загальноосвітніх шкіл, експрес-оцінки неспеціальної фізкультурної освіченості молоді, що навчається, ми розробили спрощений варіант індексу – експрес-індекс неспеціальної фізкультурної освіченості для школярів (ЕІНФО).

До його змісту серед показників, що статистично вірогідно пов’язані
між собою в учнівської молоді, та характеристиками, які входять до складу повної версії індексу (r від 0,08 до 0,42; p від 0,0001 до 0,02), було обрано ті,
що можуть бути оперативно визначені шляхом анкетування: обсяг
добової рухової активності високого рівня у годинах (ВР), який прямо характеризує рухову активність і тісно пов’язаний з показниками соматичного здоров’я молоді (r=0,63, p < 0,0001), індексами засвоєння цінностей фізичної культури (r=0,59, p < 0,0001) і теоретичної підготовленості (r=0,38, p < 0,0001); рівень оволодіння руховими діями (РОРД), що прямо характеризує рухову складову неспеціальної фізкультурної освіти школярів (r=0,42, p < 0,0001) й опосередковано відбиває аксіологічну складову (r=0,31, p < 0,0001); свідома потреба у заняттях фізичною культурою – СВПОТРФК, що прямо характеризує аксіологічну складову неспеціальної фізкультурної освіти (r=0,61, p < 0,0001)
і тісно пов’язана із соматичним здоров’ям; частота самостійних
занять фізичними вправами (САМЗАН), що відображає рухову активність (r=0,63, p < 0,0001) й опосередковано ціннісні орієнтації.

З метою розробки експрес-індексу для молоді шкільного віку, враховуючи те, що діапазон згаданих вище чотирьох характеристик є однаковим (РОРД, СВПОТРФК, САМЗАН є ранговими з розмірністю від 1 до 3, а ВР було перешкаловано у трибальну шкалу), а їх максимальне значення у сумі становить 12, ми використали функцію додавання і створили експрес-індекс неспеціальної фізкультурної освіченості за 12-бальною шкалою, який може бути використаний у навчальному процесі (формула 4):


ЕІНФО = ВР+РОРД+СВПОТРФК+САМЗАН, (4)
де ЕІНФО – експрес-індекс неспеціальної фізкультурної освіченості школярів (у. о.);

ВР – обсяг добової рухової активності з енерговитратами високого рівня (балів);

РОРД – рівень оволодіння руховими діями (балів);

СВПОТРФК – свідома потреба у заняттях фізичною культурою (балів); САМЗАН – частота самостійних занять фізичними вправами (балів).


Алгоритм кількісного оцінювання неспеціальної фізкультурної освіченості на прикладі школярів за експрес-індексом відображено у табл. 4. Він передбачає таку послідовність дій:

  1. Збір емпіричної інформації: анкетування, спостереження тощо.

  2. Зіставлення отриманих даних відповідно до вимог оцінки неспеціальної фізкультурної освіченості.

  3. Кількісна оцінка неспеціальної фізкультурної освіченості
    (формула 4).

  4. Якісна оцінка неспеціальної фізкультурної освіченості (табл. 4).

  5. Підвищення неспеціальної фізкультурної освіченості конкретних школярів у разі необхідності (принцип зворотного зв’язку).


Таблиця 4
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка