Назва модуля: Історія педагогіки Код модуля: пом–6–дв 01 Тип модуляДата конвертації28.04.2020
Розмір34 Kb.

 1. Назва модуля: Історія педагогіки

 2. Код модуля: ПОМ–6–ДВС1.01

 3. Тип модуля: обов‘язковий

 4. Семестр: 6

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин - 90(кредитів ЄКТС - 3), аудиторні години – 30 годин (лекцій - 16, семінарів -14)

 1. Лектор:. Ткачук Мирослава Михайлівна – викладач

 2. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: шляхи розвитку зарубіжної та вітчизняної освіти, школи й педагогічної думки від найдавніших часів до наших днів; характер взаємодії педагогічної теорії і практики.

уміти: критично осмислювати й творчо використовувати прогресивну педагогічну спадщину.

8.Спосіб навчання: аудиторні заняття

9.Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі: Історія України, всесвітня історія, педагогіка, культурологія, філософія, психологія, вступ до спеціальності.

10. Зміст модуля:

Освіта й виховання у світовій суспільній цивілізації. Педагогічна думка епохи Античності. Школа й педагогіка епох середньовіччя та відродження. Західноєвропейська педагогіка епох нового часу та просвітництва. Загальна характеристика світової педагогіки кінця XVIII – початок XX століття. Сучасні системи освіти у найрозвиненіших країнах світу. Традиційне виховання та освіта і педагогічна думка Київської русі. Освіта і педагогічна наука етапу українського відродження (XVI-XVII століття). Українська школа і педагогіка періоду руїни (друга половина XVIII століття – перша половина XIX століття). Педагогічна наука другої половини XIX століття. Українська школа і педагогіка початку XX століття. Українська школа і педагогіка Радянського періоду. Утвердження освіти в Україні на сучасному етапі духовного і національного відродження11. Рекомендована література:

 1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 424 с.

 2. Зайченко І.В. Історія педагогіки. У двох книгах. Книга І. Історія зарубіжної педагогіки. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 624 с.

 3. Зайченко І.В. Історія педагогіки. У двох книгах. Книга ІІ. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 1032 с.

 4. Левківський М.В. Історія педагогіки. Видання 3-е, доповнене. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 190 с.

 5. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч.посіб. – К.: Знання, 2006. – 447 с.

12. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальне навчально-дослідне завдання, самостійна робота.

13. Методи і критерії оцінювання:

• Поточний контроль (80%): усне опитування, тестування. Оцінка за ІНДЗ.• Підсумковий контроль (20%, екзамен): підсумковий тест, контрольна робота.

 1. Мова навчання: українська .

Каталог: wp-content -> zagruzka


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка