Навіщо дорослим грати в ігри або 5 причин недієвості системи бюджетуванняСкачати 114,77 Kb.
Дата конвертації02.04.2019
Розмір114,77 Kb.
Кизенко Олена,

к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств,

заступник директора Інституту управлінського консультування

КНЕУ імені Вадима Гетьмана,

СМС, член асоціації консультантів з управління «IMC-Ukraine»,

e.kyzenko@ukr.net
НАВІЩО ДОРОСЛИМ ГРАТИ В ІГРИ АБО 5 ПРИЧИН НЕДІЄВОСТІ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ


Кизенко Елена

ЗАЧЕМ ВЗРОСЛЫМ ИГРАТЬ В ИГРЫ ИЛИ 5 ПРИЧИН НЕЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Olena Kyzenko

WHY ADULTS PLAY GAMES

OR 5 REASONS FOR THE INEFFECTIVENESS OF THE BUDGETING SYSTEM


Он даже создал карманного формата «План игры», чтобы облегчить окружающим его людям задачу стать Одноминутными Менеджерами, и раздал его своим подчиненным
Кеннет Бланшар, Спенсер Джонсон

«Одноминутный менеджер»
Що таке менеджмент: наука чи мистецтво? Кожний керівник визначає співвідношення між цими, на перший погляд, віддаленими поняттями сам, коли щоденно керує діяльністю людей у своїй організації. Звичайно, співвідношення раціонального і ірраціонального в управлінській діяльності змінюється залежно від ступеня інноваційності завдань, що потрібно вирішувати. Одним з таких завдань є розробка чи удосконалення системи бюджетування на підприємстві, яке до сьогодні залишається актуальним для вітчизняних компаній. Тому мета цього дослідження – узагальнення авторського досвіду причин неефективності системи бюджетування на вітчизняних підприємствах.

Результати дослідження. Для вітчизняних керівників технологія бюджетування є достатньо знайомою: на більшості підприємств не лише впровадили цю систему, але й встигли розчаруватися в її ефективності як сучасному інструменті управління ресурсами організації. У чому ж причини?

1. Недооцінка ступеня інноваційності діяльності з розробки системи бюджетування для конкретної організації, і, як наслідок, недооцінка ірраціональної складової при вирішенні управлінських задач при її впровадженні. Ірраціональна складова має вагоме значення на первинному етапі проектування системи бюджетування, що потребує застосування ігрових методів активізації мислення.

Гра — це розумова і психомоторна імпровізація дій [1]. «Праця-учіння-гра» - це формула життєдіяльності дорослих, що активізує їх творчий потенціал, який і має вагоме значення при проектуванні системи бюджетування в організації.

2. Концептуальна неспроектованість процесу бюджетування в конкретній організації. Ділова гра дозволяє концептуально правильно спроектувати процес бюджетування саме для даної організації на початковому етапі проекту розробки та впровадження системи бюджетування. Потім ця концепція реалізується у вигляді методик та алгоритмів дій, які деталізуються при розробці функціонального, організаційного та структурного аспектів системи бюджетування і формалізуються на завершальному етапі в методології та автоматизації бюджетування.

А про що говорить вітчизняний досвід впровадження бюджетування? Для більшості підприємств з автоматизації все тільки починалось…

3. Переоцінка ролі прикладних навичок консультантів, що автоматизують облік, набутих у вже завершених проектах на інших підприємствах, і перекладення на них відповідальності за кінцевий результат.

Яскраво ілюструє цю причину наступна цитата. «Когда вы предполагаете, что люди знают, чего вы от них ждете, вы порождаете неэффективную форму кегельбана. Вы вроде бы расставляете кегли, но, когда игрок собирается бросать, оказывается, что кегли закрыты от глаз занавеской. Он бросает шар, тот катится за занавеску, игрок слышит стук падающих кеглей, но не знает, сколько их упало, и когда вы спрашиваете его, как он сыграл, он говорит вам: «Не знаю. Вроде бы неплохо» [ 2, с.14].

4. Некорисність системи бюджетування для стратегічного управління. Традиційно система бюджетування сприймається як інструмент операційного та фінансового планування, тому керівник підприємства не замислюється про те, яка інформація з цієї системи може використовуватись у стратегічному процесі. Відтак, керівництво організації вже на етапі розробки концепції системи бюджетування втрачає можливість забезпечити моніторинг досягнення стратегічних цілей організації, сама система перетворюється лише в ретроспективну базу даних, слабо структуровану для потреб перспективного управління, що автоматично означає її некорисність як інструменту управління.

5. Недооцінка сили управлінської культури. Управлінська культура визначає механізми комунікації та прийняття рішень в організації, як невід’ємна складова процесу бюджетування. Для ілюстрації типів організаційних культур використаємо прийом «кольорових маркерів», що позначають парадигми мислення в теорії Клера Грейвза, введені Крісом Кованом і Доном Беком в теорії спіральної динаміки [3]. Користуючись ним, В. Пекар характеризує різноманіття управлінських культур в організаціях: «фіолетові», «червоні», «сині», «зелені», «жовті», «жовтогарячі» [4]. Описана в літературі і розтиражована консультантами з автоматизації обліку система бюджетування ефективна лише для «синьої» організації. «Синя» організація - це бюрократична організація. Найбільш вдало таку організацію описує С. Паркінсон [5]. Така управлінська культура традиційно складається в великих компаніях, що працюють в порівняно стабільному середовищі, наприклад, в транспортних чи видобувних компаніях. Для забезпечення ефективності системи бюджетування в інших організаціях необхідно розробляти спеціальні підходи з огляду на особливості їх управлінської культури. А чи багато керівників думали про це при впровадженні системи бюджетування в їх організації?

Висновки. Впровадження ефективної системи бюджетування – це завдання з високим ступенем інноваційності, що потребує на початковому етапі її концептуальної спроектованості з урахуванням типу організаційної культури. Ігрові тренінгові технології швидко і точно виявляють можливі проблеми функціонування системи бюджетування в окремій організації та на етапі запуску цього проекту дозволяють розробити ефективну конфігурацію такої системи для уникнення означених проблем.


Список використаних джерел

1. Загальна психологія. / [С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко,

М. В. Папуча, В. О. Соловієнко]. За загальною редакцією академіка С. Д. Максименка. Підручник - 2-ге вид., переробл. і доп. – Вінниця: Нова Книга,

2004. - 704с.

2. Бланшар Кеннет Одноминутный менеджер / Кеннет Бланшар, Спенсер Джонсон [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://lib100.com/book/wealth/odnominutnii_menedzher_za_rabotoi/%ce%e4%ed%ee%ec%e8%ed%f3%f2%ed%fb%e9%20%ec%e5%ed%e5%e4%e6%e5%f0%20%e7%e0%20%f0%e0%e1%ee%f2%ee%e9.pdf

3. Спиральная динамика. Управляя ценностями, лидерством и изменениями в XXI веке / [Дон Эдвард Бек, Кристофер К. Коуон]. Пер. Илона Фрейман, Павел Миронов. - М: Открытый Мир, BestBusinessBooks, 2010 г. - 424 стр.

4. Пекар В. За менеджментом // За... Самоорганизация в стремительно меняющемся мире/ Сборник статей и докладов – К.: Оптима, 2012. – С.106-125.

5. Паркинсон, С.Н. Законы Паркинсона: Сборник: Пер. с англ../ Сост. и авт. предисл. В.С. Муравьев. – М.: Прогресс, 1989. – 448с.

Каталог: userfiles
userfiles -> Методичні вказівки до курсу «Педагогічна психологія»
userfiles -> Диплом за освітньо- кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
userfiles -> Загальна характеристика роботи
userfiles -> Звіт щодо проведення моніторингового дослідження реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти
userfiles -> Словник педагогічних термінів
userfiles -> Бідило андрій анатолійович стратегії тнк у сфері науково-технологічного обміну
userfiles -> Та напрями вдосконалення
userfiles -> Методи, прийоми навчання
userfiles -> Урок як основна форма організації навчально-виховного процесу


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка