Навчання дорослих в системі післядипломної освітиСторінка1/3
Дата конвертації12.04.2020
Розмір68,5 Kb.
ТипДиплом
  1   2   3
УДК 378.013.83

Л.Т.НіколенкоАНДРАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА

У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Публікація містить аналіз проблем ефективності навчання дорослих; визначає функції андрагога, структуру, зміст, методи і прийоми в навчальному процесі.

Ключові слова: андрагогіка; андрагог; андрагогічна компетентність.

The conditions of effective adult learning; defined functions of andragog, methods and techniques of teaching adults are accentuated our attention in this article.

Keywords: andragogics; andragog; andragogical competence.
Постановка проблеми. У контексті проекту «Положення про систему післядипломної освіти» значно зростає андрагогічна компетентність викладача у системі післядипломної педагогічної освіти, котра гармонійно поєднується з ідеєю людиноцентризму з її світоглядними орієнтирами та філософією, обумовленою єдністю творення та світосприймання людини. Викладачі у навчальному процесі дорослих використовують специфічні технології, що враховують соціально-психологічні особливості слухачів.

При навчанні дорослих традиційна система післядипломної освіти виявилася малоефективною. Таке навчання за нових умов людського життя має здійснюватися на засадах андрагогіки – однієї з педагогічних наук, що досліджує проблем освіти, самоосвіти дорослих. Андрагогічна компетентність викладача є надзвичайно цінною для системи післядипломної педагогічної освіти.

До особливостей навчання дорослих, які роблять його ефективним, належать єдність всіх суб’єктів навчання, зміст поставлених навчанням завдань, методи й засоби здійснення цього процесу, форми організації лекцій, тематичних дискусій, спецкурсів, відповідно до нових досягнень педагогічної думки.

Активізація пошуково-дослідницьких дій з проблеми навчання дорослих спостерігалася ще в 70-х роках минулого століття в зв’язку з друком праць американського вченого-педагога М. Ноулза [5], який чітко визначив нові аспекти навчання дорослих як такі, що мають продовжуватися протягом усього життя людини, звідки виникає її закономірний особистісний процес пізнання, тісно пов’язаний з досвідом і діяльністю не лише на свідомому, а й на підсвідомому рівнях, тобто інтуїтивно. Американський учений наголошував, що вчитель дорослих – це той, хто відповідає за допомогу дорослим у їхньому навчальному завданні. До його функцій належать – допомога дорослим у визначенні навчальних завдань (визначальна функція); планування разом із дорослим процесу навчання (функція планування); створення сприятливих умов для навчання (мотиваційна функція); вибір найпродуктивніших методів і технік навчання (методична функція); надання ресурсів і ефективних засобів для навчання (функція залучення), оцінка та самооцінка результатів навчання (оціночна функція).

С.Вершловський [2] виокремлює такі функції викладача (андрагога), як експерта, організатора, співавтора, наставника, консультанта, фасилітатора. Для реалізації усіх цих функцій андрагог повинен мати такі якості, що стверджують в ньому терпимість, контактність, емпатійність, доброзичливість, організаторські здібності, коректність, високий професіоналізм і, звичайно, порядність. Учений вважає, що андрагогічно підготовлений викладач (андрагог) – це організатор навчання дорослих, котрий уміє поєднувати в своїй навчальній роботі різні сторони дорослого учня. Зокрема, він наголошує на трьох навчальних аспектах, у рамках яких має діяти організатор післядипломної освіти дорослих, що передбачають його психотерапевтичну підготовку, достатню для посилення мотивації в навчанні дорослих, високу педагогічну кваліфікацію, і котрий має спеціальну фахову підготовку, володіє методологією андрагогічного процесу освіти дорослих. Ці тези актуальні й сьогодні. Вони більшою чи меншою мірою співпадають із поглядами сучасних науковців на психолого-педагогічні проблеми навчання дорослих, і можуть бути лише доповнені та уточнені окремими позиціями, наприклад, дорослому учневі має належати провідна роль у процесі навчання, він навчається задля вирішення певної своєї проблеми і досягнення конкретної мети, розраховує на негайне застосування набутих знань, навчання дорослого – це спільна діяльність тих, що навчають, і тих, що навчаються; такий учень завжди прагне до самостійності та самореалізації, він має багатий життєвий і професійний досвід.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка