Навчально-методичний посібник з кредитно-модульної системи організації навчального процесу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня


Етапи наукового дослідження, оформлення та захистуPdf просмотр
Сторінка82/148
Дата конвертації04.04.2019
Розмір3,79 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   ...   148

5.2. Етапи наукового дослідження, оформлення та захисту
дипломної роботи

Дипломна робота є самостійним науковим дослідженням, в якому підводяться підсумки учбової і наукової діяльності студента за роки навчання. Важливість дипломної роботи полягає в тому, що в ній відбиті специфіка і особливості спеціалізації, яку вибрав випускник з тим, щоб в майбутній практичній діяльності ефективно застосовувати свої знання і уміння.
Як показує досвід, широкий вибір форм організації науково-дослідної роботи студентів має велике значення для створення у вищому навчальному закладі атмосфери творчості, а залучення студентів до наукових досліджень сприяє активізації їх розумової діяльності, самовдосконаленню і самореалізації.
Дипломна робота – самостійне наукове дослідження, що є поєднанням теоретичного освітлення питань теми з аналізом нормативних правових актів, практики по темі роботи, вивчення діяльності на об’єкті дослідження.
Диплом повинен містити елементи новизни, пошуку індивідуального дозволу перспективних теоретичних і практичних проблем, бути творчим дослідженням за формою і змістом, свідчити про сумлінність виконавця, відображати культуру і базу знань випускника.
Виконання конкретної науково-дослідної роботи проводиться в декілька етапів. На першому етапі формуються тема її і мета, рекомендуються літературні джерела, здійснюється загальне ознайомлення з літературними джерелами, складається короткий план-проспект дослідження і загальний календарний план виконання роботи. Це найпростіша форма науково-дослідної роботи студента. Вона, як правило, передує більш поглибленій науковій роботі, але на перших курсах носить самостійний характер. Ця форма завершується підготовленими літературними рефератами з тем певних дисциплін і передбачає поглиблення, систематизацію та закріплення теоретичних знань студентів, набуття ними навичок самостійної обробки, узагальнення та короткого систематизованого викладу матеріалу.
Тема дипломної роботи обирається студентом самостійно на підставі запропонованої кафедрою тематики.
Тема дипломної роботи повинна бути:


• актуальною,
• конкретною,
• передбачати теоретичні дослідження,
• мати практичне значення.
Дипломна робота повинна враховувати:
наукові інтереси студента,
• запити базової установи проходження практики,
• напрям наукових досліджень кафедри,
• можливості отримання студентом практичного матеріалу.
В окремих випадках, погоджених з науковим керівником дипломної роботи, коли обрана тема носить характер теоретичних досліджень і на базі практики відсутні відповідні практичні матеріали, магістр може використовувати статистичний матеріал, проводити аналіз зарубіжного досвіду, робити висновки, керуючись результатами наукових розробок провідних фінансових установ і організацій, відомих науковців в галузі фінансів.
За бажанням студента робота може бути виконана за темою, не передбаченою рекомендованою тематикою, а запропонованою самим магістром, виходячи з актуальних фінансово-економічних проблем підприємства (установи, організації), де він працює або проходитиме практику. В цьому випадку вона відповідними чином обґрунтовується і погоджується із завідувачем кафедри.
Науковими керівниками дипломних робіт призначаються викладачі кафедри, що мають наукові ступені та вчені звання, у відповідності до їх наукових інтересів та узгодженої тематики магістерських дипломних робіт, що виконуватимуться на кафедрі. Кількість дипломних робіт, закріплених за одним науковим керівником, не повинна перевищувати 5 робіт з розрахунку на один потік магістрів.
Студент розробляє розгорнутий зміст, план і календарний графік виконання магістерської дипломної роботи і погоджує їх з науковим керівником. Науковий керівник має право вдосконалити назву теми та зміст дипломної роботи, погодивши відповідну зміну теми із завідувачем кафедри не пізніше ніж за три місяці до визначеного терміну подання завершеної роботи на кафедру.

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Тема: Безпека вулиці: азбука дороги
123456789 -> Методичні вказівки до вивчення дисципліни сво «доктор філософії»
123456789 -> Регіональний підхід до дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів мистецьких вишів україни н. Г. Тарарак
123456789 -> Методологічне підґрунтя дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю україни
123456789 -> Загальна характеристика роботи
123456789 -> Інформаційне суспільство в контексті політичної культури суспільства
123456789 -> Заліщицька районна державна адміністрація Відділ з питань освіти Районний методичний кабінет Використання активних та інноваційних технологій як засіб активізації
123456789 -> Україна тернопільська область опис досвіду роботи учителя біології


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   ...   148


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка