Навчально-методичний посібник з кредитно-модульної системи організації навчального процесу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівняPdf просмотр
Сторінка77/148
Дата конвертації04.04.2019
Розмір3,79 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   148
Список використаних джерел
– елемент бібліографічного апарату, відбиває самостійну творчу роботу автора і свідчить про рівень проведеного дослідження.
Список рекомендованої літератури

1.Афанасьева О.Н. Лекції з основ наукових досліджень.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.studmed.ru.


2. Библиографическое описание документа. Общие требования и
правила составления: ГОСТ 7.1–84. – Введ. 01.01.86. – М: Изд-во
стандартов, 1988. – 71 с.
3. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. екон.
спец. вузів / М.Т. Білуха. - К.: Вища школа., 1997. – 271 с.
4. Бондарь В.В., Ефременкова В.М., Королева Л.М. Структура
наполнения РЖ и БД Химия // НТИ-97. Информационные ресурсы.
Интеграция. Технологии [Текст]: Материалы конф., Москва, 26-28 нояб.
1997г. — М., 1997. — С.39-40.
5. Ефременкова В.М., Хачко О.А. Комплектование НТЛ для РЖ и БД
ВИНИТИ: некоторые принципы моделирования “входного потока”
периодических изданий // НТИ-97. Информационные ресурсы. Интеграция.
Технологии [Текст]: Материалы конф., Москва, 26-28 нояб. 1997г. — М.,
1997. — С.88-89.
6.
Закон України [Текст]: “Про інформацію” від 02.09.92 // Закони
України / Верховна Рада України; Ін-т законодавства. — К., 1996. — Т. 4.—
С. 72–78.
7. Закон України [Текст]: “Про науково-технічну інформацію” від
25.06.93 // Закони України / Верховна Рада України; Ін-т законодавства.—
К., 1996.— Т. 5.— С. 191–200.
8. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у
бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила: ДСТУ 3582-97: –
Введ.01.07.98. – К.: Держстандарт України, 2010. – 16с.
9. Ковальчук В.В., Моїсеев Л.М. Основи наукових досліджень:
Навчальний посібник.-3-е вид., перероб і допов. / В.В. Ковальчук,
Л.М. Моїсеев. – К.: ВД “Професіонал”; 2005. – 240с.
10. Краус Н.М., Щепак В.В. Методичні вказівки до виконання
дипломної роботи для студентів 7.050201, 8.050201 “Менеджмент
організацій”. / Н.М. Краус, В.В. Щепак. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 44 с.
11. Краус Н.М., Щепак В.В. Методичні вказівки до виконання
магістерської роботи для студентів 8.03060105 “Менеджмент
інвестиційної діяльностві”. / Н.М. Краус, В.В. Щепак. – Полтава: ПолтНТУ,
2012. - 45 с.
12. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових
досліджень : Навч. посібник
/ О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2003.

192 с.
13. Кушнаренко Н.М. Документоведение. Учебник для вузов культуры.
– 2-е издание, перераб. и допол. / Н.М. Кушнаренко. – К.: Т–во “Знання”,
КОО, 2010. – 460 с.
14. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи науковик досліджень у вищій
школі: Навч. посібник / І.С. П’ятницька-Позднякова. – К., 2003. – 116 с.
15. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень.
Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Д.М. Стеченко, О.С. Чмир. – К.:
Значення, 2007. – 317с.


16. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика НДД:
Підруч. для вищ. навч. закладів. / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – X.: ХДАК,
2009. – 288 с.
17. Яковенко, В.Б. Введение в инновационные технологии [Текст]. /
В.Б. Яковенко. — К., 2002. — 133 с.

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Тема: Безпека вулиці: азбука дороги
123456789 -> Методичні вказівки до вивчення дисципліни сво «доктор філософії»
123456789 -> Регіональний підхід до дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів мистецьких вишів україни н. Г. Тарарак
123456789 -> Методологічне підґрунтя дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю україни
123456789 -> Загальна характеристика роботи
123456789 -> Інформаційне суспільство в контексті політичної культури суспільства
123456789 -> Заліщицька районна державна адміністрація Відділ з питань освіти Районний методичний кабінет Використання активних та інноваційних технологій як засіб активізації
123456789 -> Україна тернопільська область опис досвіду роботи учителя біології


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   148


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка