Навчально-методичний посібник з кредитно-модульної системи організації навчального процесу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівняPdf просмотр
Сторінка21/148
Дата конвертації04.04.2019
Розмір3,79 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   148
Список рекомендованої літератури:

1. Афанасьева О.Н. Лекції з основ наукових досліджень.


[Електронний ресурс].

Режим доступу: http://www.studmed.ru.
2. Боярський О. О. Пропозиції стосовно реформування // Національна
бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Служба інформаційно-
аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ). / О.О.
Боярський.

2010

Випуск № 1 (41).

С. 31-32.
3. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових
досліджень : Навчальний посібник. / А.М. Єріна, В.Б. Захожай, Д.Л. Єрін –
Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с.
4. Звонкова Г. Л. Академічна наука України: організація діяльності /
Г.Л. Звонкова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Історія і
філософія науки і техніки” — 2011.— Вип. ХІХ.— С. 94-100.
5. Конверський А.Є. «Основи методології та організації наукових
досліджень. Навч. посібник». / А.Є. Конверський – К.: Центр учбової
літератури, 2010 р. – 352 с.
6. Кохановский В.П., Пржиленский В.И., Сергодеева Е.А. Философия
науки: Учеб. пособие. / В.П. Кохановский, В.И. Пржиленский, Е.А.
Сергодеева – М.: ИКЦ “МарТ”, Ростов н/Д.: Издательский центр “МарТ”,
2005. – 496 с.
7. Крушельницька О.В. “Методологія та організація наукових
досліджень”. Навч. посібник / О.В. Крушельницька - К.: Кондор, 2009. – 192
с.
8. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових
досліджень: Курс лекцій. / О.В. Кустовська – Тернопіль: Економічна думка,
2005. – 124 с.
9. Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін.. “Основи
наукових досліджень. Навч. посібник” / В.С. Марцин, Н. Г. Міценко,
О.А. Даниленко. – Л.: Ромус – Поліграф, 2002 р. – 128 с.


10. Мочерний С.В. Методологія економічних досліджень. / С.В.
Мочерний. – Л. : Світ, 2001. – 419 с.
11. Організація наукових досліджень, написання та захист
магістерської дисертації / За ред. Пасічника В. В. – К.: “Ліра–К”, 2010. –
282 с.
12. Попович О.С. Структурні зміни кадрової складової наукового
потенціалу України / О.С. Попович // Міжнародний науковий журнал “Наука
та наукознавство”

2011.

№ 1(71)

С. 26-33.
13. Философия науки: Учеб. пособие для вузов / Под ред. С.А.
Лебедева. – М.: Академический Проект; Трикста, 2004. – 736 с.
14. Цехмістрова Г.С. “Основи наукових досліджень”. Навч. посібник.
/ Г.С. Цехмістрова. – Київ: Видавничий дім “Слово”, 2004. – 240 с.
15. Швець В.Г. “Методологія наукових досліджень” / В.Г. Швець. –
Київський нац. ун-т ім.. Т.Г.Шевченка, 2007 р. – 245 с.
16. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-
дослідницької діяльності : Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / В.М.
Шейко, Н.М. Кушнаренко. – К. : Знання – Прес, 2002. – 295 с.
17. Шкарабан С. М. Вдосконалення організації та методики наукових
досліджень в Україні / С. М. Шкарабан, Є. О. Познахівський // Українська
наука: минуле сучасне, майбутнє. — 2011. — Вип.16.

С.308-311.
18. Яковлев Е.В., Яковлева Н.О. Педагогическая концепция:
методологические аспекты построения. / Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева – М.:
Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2006. – 239 с.
19. Яковлев Е.В., Яковлева Н.О. Педагогическое исследование:
содержание и представление результатов. / Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева. –
Челябинск.: Изд-во РБИУ, 2010. – 316 с.


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Тема: Безпека вулиці: азбука дороги
123456789 -> Методичні вказівки до вивчення дисципліни сво «доктор філософії»
123456789 -> Регіональний підхід до дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів мистецьких вишів україни н. Г. Тарарак
123456789 -> Методологічне підґрунтя дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю україни
123456789 -> Загальна характеристика роботи
123456789 -> Інформаційне суспільство в контексті політичної культури суспільства
123456789 -> Заліщицька районна державна адміністрація Відділ з питань освіти Районний методичний кабінет Використання активних та інноваційних технологій як засіб активізації
123456789 -> Україна тернопільська область опис досвіду роботи учителя біології


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   148


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка