Навчально-методичний посібник з кредитно-модульної системи організації навчального процесу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівняPdf просмотр
Сторінка141/148
Дата конвертації04.04.2019
Розмір3,79 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   137   138   139   140   141   142   143   144   ...   148
Порядок організації контролю та оцінювання знань студентів
(денна
форма навчання)
1. Поточне оцінювання знань студентів
Поточний контроль

здійснюється під час проведення лекційних, семінарських й індивідуально-консультативних занять і має на меті перевірку рівня і якості засвоєння студентом навчального матеріалу дисципліни.
Завданням поточного контролю є перевірка вміння студента самостійно опрацьовувати та засвоювати певний навчальний матеріал, здатність осмислювати зміст теми чи розділу, публічно чи письмово представляти певний матеріал.
Об’єктами поточного контролю є робота студентів на лекціях, підготовка до семінарських занять, виконання домашніх завдань, написання модульних контрольних робіт (МКР), а також самостійна робота.
Під час вивчення “Методологія та організація наукових досліджень” студент, використовуючи основну та додаткову літературу, конспект лекцій, повинен засвоїти теоретичний матеріал дисципліни (основні поняття).
Під час проведення семінарських занять

застосовуються такі методи контролю, як: перевірка готовності студентів з питань, визначених планом семінарських занять; виконання домашнього завдання (складання термінологічного словника); письмове складання з кожної теми експрес- контролю (10–15 хвилин на тести або економічний диктант); обговорення дискусійних питань з окремих тем.
При проведенні індивідуально-консультативних занять здійснюється як контроль за опануванням студентами окремих програмних питань, що передбачені для самостійного вивчення, і контроль тих студентів, які мають поточну заборгованість із поважних причин. Контроль здійснюється за допомогою відповідних тестів, розв’язування задач, економічних диктантів, теоретичних питань в усній або письмовій формі.
Для розвитку творчих здібностей та поглиблення знань, студент може за власним бажанням виконати та захистити індивідуальне творче завдання підвищеної складності (презентація) за тематикою, визначеною викладачем.
При умові якісного його виконання, без порушення термінів та успішному захисті нараховуються додаткові бали (10). Найкращі ІЗ (презентації) студенти демонструють на семінарському (індивідуальному) занятті.
При виконанні модульних контрольних робіт оцінці підлягають теоретичні та практичні знання, яких набули студенти після опанування певного модуля. Модульна контрольна робота виконується письмово на останньому семінарському занятті відповідного модуля. Студент, який не відпрацював пропущені семінарські заняття, не допускається до МКР, у відомість виставляється 0 балів. Якщо студент не з’явився на МКР, у відомості зазначається “не з’явився” і виставляється 0 балів. Студент, який з

поважної причини не з’явився на МКР, зобов’язаний надати викладачу відповідний документ.
1. Викладачам слід дотримуватись наступного порядку організації контролю та оцінювання знань студентів:
При вивчені нормативних дисциплін, результати виконання завдань поточного контролю оцінюються від 0 до 60 балів (включно) й результати екзамену оцінюються від 0 до 40 балів (включно).

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Тема: Безпека вулиці: азбука дороги
123456789 -> Методичні вказівки до вивчення дисципліни сво «доктор філософії»
123456789 -> Регіональний підхід до дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів мистецьких вишів україни н. Г. Тарарак
123456789 -> Методологічне підґрунтя дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю україни
123456789 -> Загальна характеристика роботи
123456789 -> Інформаційне суспільство в контексті політичної культури суспільства
123456789 -> Заліщицька районна державна адміністрація Відділ з питань освіти Районний методичний кабінет Використання активних та інноваційних технологій як засіб активізації
123456789 -> Україна тернопільська область опис досвіду роботи учителя біології


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   137   138   139   140   141   142   143   144   ...   148


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка