«навчальний рік» Романюк ІринаСторінка1/5
Дата конвертації24.03.2020
Розмір5,46 Mb.
  1   2   3   4   5


УДК 372. 002.8 

ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В УПРАВЛІНCЬКОМУ ЦИКЛІ – 

«НАВЧАЛЬНИЙ РІК» 

 

Романюк Ірина, 

методист науково-методичного центру 

управління освіти Миколаївської міської ради 

 

Постановка проблеми.

 Головна мета  управління дошкільним навчальним закладом (далі  – ДНЗ) – це досягнення 

високої якості освітньої роботи з дітьми на рівні сучасних вимог. Забезпечення дієвості й результативності всієї роботи 

закладу передусім 

залежить від професійного здійснення керівником управлінської функції планування. Аналіз досліджень і публікацій

Зміст процесу управління визначається сутністю управління. Сутність управління, 

як зазначають науковці

 

Ю.Конаржевський,  М.Поташнік, П. Третьяков Т.Шамова та ін., виявляється завдяки реалізації таких  функцій:  педагогічний  аналіз,  планування,  організація,  контроль,  координація  та  регулювання.  Для  кожної  з 

функцій  визначено  її  роль,  зміст  та  місце  в  управлінській  діяльності  керівника  навчального  закладу.  Кожна  функція 

виконує  лише  їй  одній  властиву  роль  і  не  може  бути  ігнорована  без  ризику  допустити  диспропорцію  в  управлінській 

діяльності. 

Питання здійснення функції планування в роботі сучасного дошкільного навчального закладу розкрито у роботах К. 

Бєлої, К. Крутій, Л. Поздняк, П. Третьякова, А. Троян, які зазначають, що планування спрямовує діяльність учасників 

педагогічного  процесу  відповідно  до  оптимального  вибору  реальних  цілей,  шляхів  їх  досягнення  за  допомогою 

сукупності способів, засобів і  впливів, спрямованих на перехід закладу  в новий якісний стан; буде ефективним, якщо 

керівник  надає  об'єктивну  оцінку  рівня  роботи  ДНЗ  в  момент  планування,  має  чітке  уявлення  тих  результатів,  рівня 

роботи,  які  до  кінця  запланованого  періоду  повинні  бути  досягнуті;  здійснює  вибір  оптимальних  шляхів,  засобів, 

методів, що допоможуть досягти визначених цілей та завдань тощо [1, 3, 4, 7, 8]. 

Ефективність  планування  залежить  від  уміння  керівника  залучити  батьків  до  розробки  стратегічних 

(довгострокових  планів);  забезпечити  працівників  дошкільного  навчального  закладу  всіх  рівнів  інформацією,  яка 

необхідна для якісної розробки планів; визначити алгоритм та види діяльності, необхідні для якісної розробки планів; 

розподілити  функціональні  обов'язки  педагогічних  працівників  у  процесі  планування;  віднайти  оптимальну  форму 

планування. 

Проте  аналіз  практики  діяльності  дошкільних  навчальних  закладів  засвідчує,  що  недоліками  в  здійсненні 

керівником функції планування, що найбільш часто зустрічаються є: невміння чітко визначити специфіку цілей і змісту 

планування  (як  спосіб  управлінської  функції),  взаємозв'язок планування  з  іншими  функціями  управління;  нечіткість  у 

визначенні  методів  і  форм  планування  діяльності  закладу;  відсутність  взаємозв'язку  між  плануванням  діяльності  та 

механізмами  його  реалізації,  що  впливає  на  нераціональне  використання  часу,  кадрів  та  інших  ресурсів; 

перевантаженість  заходами,  які  не  сприяють  реалізації  поставлених  завдань;  непродуманість  і  не  розробленість 

структури плану тощо. 

Отже, від розуміння керівником місця та значення планування в управлінському циклі “навчальний рік” залежить 

якість реалізації поставлених завдань та ефективність організації роботи дошкільного навчального закладу. 

Метою  статті

  є  розкриття  значущості  планування  як  управлінської  функції  керівника  дошкільного  навчального 

закладу та його місце в управлінському циклі «навчальний рік». 
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка