Навчальний посібник «Системи технологій промисловості»Скачати 11,93 Mb.
Сторінка1/9
Дата конвертації06.05.2020
Розмір11,93 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
  Навігація по даній сторінці:
 • ВСТУП

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Системи технологій промисловості

Наочний навчальний посібник

Київ 2015

ВСТУП


В умовах ринкових відносин роль технологічного розвитку зростає. Своєчасна зміна технології забезпечує конкурентоспроможність фірми, а правильна технологічна політика є основою її процвітання. Прогрес у розвитку продуктивних сил суспільства може бути здійснений лише шляхом революційного відновлення технологій.

Рівень технологій будь-якого виробництва здійснює вирішальний вплив на його економічні показники, тому необхідні достатні знання сучасних технологічних процесів.

У практичній діяльності менеджера, економіста i фінансиста тех­нології є головним об’єктом для інвестицій. Саме за рахунок прибутку, отриманого від своєчасно i розумно вкладених у технології фінансових коштів, забезпечується проведення ефективної соціально-економічної політики. Для того, щоб управляти виробництвом, аналізувати його господарську діяльність, визначати економічну ефективність науково-технічних розробок i їх практичне освоєння, вирішувати завдання кількісного i якісного розвитку матеріально-технічної бази виробництва за рахунок реалізації останніх досягнень науки i техніки, необхідно мати конкретне уявлення про саме виробництво, його структуру, передові технологічні процеси. Без знання конкретних технологій, технологічних можливостей того або іншого процесу, видів виготовленої продукції менеджер не може забезпечувати якісне виконання поставлених перед ним завдань.

Аналіз конкретних прогресивних технологій у різних галузях господарства дозволить розширити уявлення про них, одержати знання про їхню специфіку та особливості виробництва.

Навчальний посібник «Системи технологій промисловості» укладено на основі сучасних уявлень про сутність, структуру, цілі та за­вдання технологічних процесів, їх значення в розвитку продуктивних сил суспільства.

Головні завдання навчального посібника:


 • ознайомлення студентів з особливостями одержання i галузями ефективного використання різноманітної промислової продукції, що виробляється в Україні;

 • надання студентам теоретичних знань з основ технології та побудови виробничих i технологічних процесів;

 • вивчення основних принципів та техніко-економічних показників раціональної організації технологічних процесів;

 • навчання студентів аналізувати ефективність впровадження різних технологій у виробничий процес та давати техніко-економічну оцінку окремих технологічних процесів;

У результаті вивчення дисципліни “Системи технологій промисловості” студенти повинні знати:

 • основні поняття які застосовуються в техніці i технології;

 • види виробничих i технологічних процесів та їх класифікації;

 • техніко-економічні показники, які характеризують технологічні процеси;

 • основи базових технологічних процесів;

 • основні типи, форми організації роботи i напрямки розвитку промислових підприємств;

Після вивчення даної дисципліни студенти повинні вміти:

 • приймати рішення з розробки стратегії та технологічного оновлення виробництва, з проектування та забезпечення ефективного функціонування технологічних процесів;

 • систематизувати та використовувати інформацію, необхідну для прийняття рішень з технологічного оновлення виробництва;

 • здійснювати аналіз економічної результативності та ефективності різноманітних технологічних процесів, які застосовуються в промисловості.

Рис.1. Структура системи промислових технологій • видобувні технології – використовуються для добування корисних копалин;

 • технології первинної переробки (технології збагачення) – їх реалізація дає змогу одержати збагачену сировину;

 • технології переробки – дають можливість із матеріалів одержати готову продукцію ;

 • інформаційні технології – забезпечують узгоджену дію основних промислових технологій, їх функціонування в системі.

Будь-яка технологія має свій життєвий цикл (рис.2), який безпосередньо впливає на прибутковість підприємства, ВВП та розвиток економіки в цілому. Від стадій життєвого циклу технології залежить і прибутковість чи витратність виробництв, що використовують цю технологію (рис.3).

Якщо якесь виробництво використовує лише одну технологію, то йому на стадії занепаду цієї технології загрожує збиткова діяльність і банкрутство (рис.4, стадія 4).

Рис. 2. Життєвий цикл технологій.Рис. 3. Динаміка прибутковості виробництв залежно від життєвого циклу технології:


П – прибутковість виробництва; t – час функціонування технології; t1 – початок розробки технології; t2 – початок використання технології на виробництві

Для забезпечення конкурентоздатності кожне виробництво повинне створювати можливість послідовного впровадження технологій в часі, здатних вирівнювати динаміку прибутковості та її зростання (рис. 4).Рис. 4. Динаміка прибутковості на конкурентоспроможному виробництві (підприємстві, галузі, регіоні):


П – прибутковість виробництва; е – час функціонування технологій; ТС1, ТС2, ТС3, ТС4, ТС5, ТС6 – життєвий цикл різних послідовно впроваджуваних технологій; ТС5 – подовження життєвого циклу технології ТС5 за рахунок її модернізації

Висока якість продукції закладається на всіх етапах її життєвого циклу в тому числі і під час виготовлення продукції. Управління якістю продукції на промисловому підприємстві здійснюється в рамках діючої комплексної системи управління якістю продукції (КС УЯП).

Структура такої системи складається з усіх підрозділів і служб, які приймають участь в управлінні і виробництві продукції. Елементами системи є функції, заходи, процеси, технічні засоби і нормативні документи , які формують та забезпечують функціонування системи. Ці елементи в кожній галузі мають конкретний зміст з урахуванням організаційної структури, характеру, і номенклатури продукції та інших особливостей (рис. 5)

Рис. 5. Схема управління якістю продукції на підприємстві

Сучасне виробництво України значною мірою характеризується розробленням і освоєнням якісно нових виробів, що вимагає проведення заходів із комплексної підготовки виробництва (КПВ).

КПВ реалізується в технічному (науково-дослідна, конструкторська, технологічна), організаційному, матеріально-технічному, соціальному та економічному видах підготовчих робіт. Класифікація робіт по КПВ у загальному вигляді наведена на рис. 6.
Рис. 6. Класифікація робіт з комплексної підготовки виробництваРис.7. Класифікація напрямків удосконалення КПВ

Подальше вдосконалення системи КПВ можливе за такими основними напрямками як планово-економічне, організаційно-технічне і організаційно-управлінське (рис. 7).


Конструкторські документи залежно від стадій розробки поділяються на проектні (технічна пропозиція, ескізний проект і технічний проект) та робочі (робоча документація).
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка