Навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»Сторінка1/15
Дата конвертації18.04.2020
Розмір1,05 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України


«Київський політехнічний інститут

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»ТРАНСПОРТНА ЗАДАЧА


Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського
як навчальний посібник для студентів,
які навчаються за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» ,
спеціалізації «Програмне забезпечення розподілених систем» та
«Програмне забезпечення Web-технологій та мобільних пристроїв»

Київ


КПІ ім. Ігоря Сікорського

2018


Транспортна задача [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», спеціалізації «Програмне забезпечення розподілених систем», «Програмне забезпечення Web-технологій та мобільних пристроїв»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. К. Молодід. – Електронні текстові дані (1 файл:1,06 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 37 с.

Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № __ від ________ р.)
за поданням Вченої ради ТЕФ (протокол № __ від ____________ р.)

Електронне мережне навчальне видання

ТРАНСПОРТНА ЗАДАЧА


Укладач:

Молодід Олександр Кирилович, старший викладач

Відповідальний редактор


Кублій Л.І., к. т. н., доц. каф. АПЕПС
Рецензент:

Бобков В.Б., к. ф.-м. н., доц. каф. АТЕП

Розглянуто постановку транспортної задачі лінійного програмування і викладено теоретичні і практичні основи її розв’язування. Наведено 30 задач для виконання контрольних і лабораторних робіт. Викладений матеріал є основою для виконання курсових робіт з дисциплін, де необхідно одержувати оптимальні параметри розроблюваних об’єктів та процесів. Теоретичний матеріал викладено достатньо чітко та пов’язано.

 КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018
Розглянуто постановку транспортної задачі лінійного програмування і викладено теоретичні і практичні основи її розв’язування. Наведено 30 задач для виконання контрольних і лабораторних робіт.
Вступ

Транспортна задача – це задача лінійного програмування, яка ставиться як задача знаходження оптимального плану перевезення вантажів із М пунктів відправлення в N пунктів призначення, коли вартості перевезення із пункта відправлення i в пункт призначення j відомі.

Вперше постановка транспортної задачі зустрічається в роботах французського математика Гаспара Монжа – творця нарисної геометрії. Розробка загальних методів розв’язування задач лінійного програмування і їх математичне дослідження тісно повязані з імям радянського вченого Л.В. Канторовича. Починаючи з 1939 року, методам розв’язування задачі лінійного програмування присвячено багато робіт зарубіжних вчених. Основний метод розв’язування задачі лінійного програмування – симплекс метод опублікував у 1949 році американський учений Д.Б. Данциг. Симплекс метод дає розв’язок будь-якої задачі лінійного програмування. Для задач спеціального типу, таких як транспортна задача, симплекс метод стали удосконалювати, враховуючи особливості конкретної задачі.

Існують два види транспортної задачі: транспортна задача по критерію вартості – треба знайти план перевезень з мінімальною вартістю перевезень. Транспортна задача по критерію часу – в якій більш важливим параметром є час перевезення вантажів. Транспортна задача по критерію вартості є окремим випадком задачі лінійного програмування і розв’язується симплекс методом.


Транспортна задача

1. Постановка транспортної задачі

При викладі теми використано літературу[3;4;9,17].

Припустимо, що є m постачальників деякого продукту. Продукт зосереджено у постачальників в об’ємах . Постачальниками можуть бути заводи, які щось виробляють, або склади, на яких щось зберігається.Припустимо, що є n споживачів даного продукту з потребами і відомі вартості перевезення одиниці вантажу від постачальника i до споживача j - . Треба скласти такий план перевезень, щоб потреби всіх споживачів були задоволені і сумарні витрати на перевезення були мінімальні. Умову транспортної задачі можна подати у вигляді наступної таблиці.

Таблиця 1


. . .

. . .. . .


Транспортна задача поставлена, якщо задано:  • вектор запасів ;

  • матрицю вартості перевезень ;

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка