Навчальний посібник для студентів Київ-2007 вищих навчальних закладівСторінка105/106
Дата конвертації07.10.2019
Розмір4,57 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   106
Лозова В. І. Цілісний підхід до формування пізнавальної актив­ності школярів / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С Сковороди. — 2-е вид., доп. — X.: «ОВС», 2000. — 164 с

 • Лущіков Ю. А., Мамалига С. В. Досвід функціонування кредит­но-модульної системи організації навчального процесу в університетах США // Наука і методика: 36. наук.-метод. праць НМЦАО. — 2004. — №2. —С 147—151.

 • Мазнєв Г. Є. Деякі аспекти проблеми підготовки менеджерів // Ринкова трансформація економіки АПК: Кол. Монографія: У 4-х ч. / За ред. П. Т. Саблука, В. Я. Амбросова, Г. Є. Мазнєва. — Ч. 1 Соціально-економічні проблеми розвитку села. — К.: ІАЕ, 2002. — С. 52—55.

 • Методичні рекомендації по впровадженню модульно-рейтингової технології навчально-творчої діяльності студентів (із дисциплін управ­лінського циклу) для викладачів вищих аграрних навчальних закладів / Укл. В. М. Нагаєв / Харк. нац. аграр. ун-т. — X., 2002. — 76 с

 • Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / Укл. М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, К. М. Левківський, Ю. В. Сухарніков. — К.: Вид-во НМЦВО МОНУ, 2004. — 24 с

 • Морзе Н. В. Дистанційна технологія як основа сучасних інфор­маційних технологій у навчанні // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. — К: Наук.-метод. центр, 2001. — Вип. 30. — С 32—43.

 • Нагаєв В. М. Ефективність підготовки кадрів за модульно-рейтинговою технологією // Проблеми розробки та впровадження мо­дульної системи професійного навчання «Модуль-2001»: 36. наук. Праць: Проблеми сучасного мистецтва і культури. — К.: Наук, світ, 2001. —С 255—261.

 • Нагаєв В. М. Оцінювання навчальної діяльності студентів за мо-дульно-рейтинговою технологією навчання // Педагогіка і психологія АПН України. — 2000. — № 3. — С 84—88.

 • Нагаєв В. М. Адаптація традиційної рейтингової оцінки до євро­пейської кредитно-трансферної системи // Новий колегіум. — 2005. — № 3. — С. 39-^4.

 • Нагаєв В. М. Система управління навчально-творчою діяльністю менеджерів за кредитно-модульною технологією навчання // Теорія і практика управління соціальними системами. — 2005. — № 2. — С 33—43.

 • Нагаєв В. М. Удосконалення процесу підготовки кадрів АПК в системі управління навчально-творчою діяльністю // Педагогічні науки: 36. наук, праць СДПУ ім. А.С.Макаренка— Суми, 2003.— С 233—243.

 • Нагаєв В. М. Проектування структури рейтингової оцінки на­вчально-творчої діяльності студентів при використанні модульно-рейтингової технології навчання // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: 36. наук, праць — № 3. — Харків, 2002. — С. 103—107.

 • Нагаєв В. М. Управління навчально-творчою діяльністю студен­тів: модульно-рейтинговий підхід // Наукові записки Кіровоградського

  221

  ДПУ ім. В.Винниченка: 36. наук. пр. — Вип. 46. — Кіровоград: КДПУ, 2002. — С. 35—40.

  1. Нагаев В. М. Ефективність підготовки кадрів за модульно-рейтинговою технологією. Проблеми розробки та впровадження моду­льної системи професійного навчання «Модуль-2001» // Проблеми су­часного мистецтва і культури»: 36. наук. пр. — К.: Науковий світ, 2001. —С 255—261.

  2. Ніколаєнко С. Вища освіта і наука — найважливіші сфери від­повідальності громадського суспільства та основа інноваційного розви­тку // Освіта України. — 2005. — № 24. — С. 4—8. — 29 бер.

  3. Одерій Л. П. Оцінка в міжнародній системі освіти: Моногра­фія. — К.: ІСДО, 1995. — 166 с

  4. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Бо­лонського процесу / За ред В. Г. Кременя. — Київ-Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. — 147 с

  5. Полонский В. М. Оценка качества научно-педагогических иссле­дований. — М.: Педагогика, 1987. — 144 с.

  6. Поташник М. М. Педагогическое творчество: проблемы разви­тия и опыт: Пособие для учителя. — К.: Рад. шк., 1988. — 187 с.
  7. Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   106


  База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка