Навчальний посібник для студентів Київ-2007 вищих навчальних закладівСторінка104/106
Дата конвертації07.10.2019
Розмір4,57 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   106
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 1. Творчість і творча особистість.

 2. Педагогічний вплив на розвиток творчої особистості.

 3. Зміст навчально-творчої діяльності (НТД).

 4. Об 'єкт і предмет дослідження НТД.

 5. Зміст управління навчально-творчою діяльністю.

 6. Методи управління НТД.

 7. Теорія поетапного формування творчого досвіду особис­тості В. П. Беспалька.

 8. Етапи прийняття науковообґрунтованого рішення твор­чої проблеми.

 9. Модель системи управління НТД.
 1. Проектування системи управління НТД.

 2. Процес управління НТД.

 3. Процес самоуправління НТД студентів.

 4. Зміст технології управління НТД студентів.

 5. Дидактичні ігри в системі управління НТД.

 6. Особливості організації і проведення дидактичних ігор.

 7. Тематичний кросворд як форма активізації НТД студента.
 1. Система поетапного контролю знань за ігровим мето­дом.

 2. Навчально-дослідна робота студентів (НДРС) та її за­вдання.

 3. Форми навчально-дослідної роботи студентів.

 4. Організація НДРС у вищому навчальному закладі.

 5. Організація роботи студентських наукових гуртків.

 6. Функції керівника студентського наукового гуртка.

1А*

15 219

ЛІТЕРАТУРА

 1. Про вищу освіту: Закон України // Урядовий кур'єр. — 15 трав­ня. — 2002. — № 86.

 2. Про освіту: Закон України//Урядовий кур'єр. — 25 червня.—№ 113.

 3. Про національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України // Урядовий кур'єр. — 2002. — № 74. — 17 квітня.

 4. Україна XXI століття. Державна національна програма «Осві­та». — К.: Райдуга, 1994. — 61с.

 5. Про організацію навчального процесу в кредитно-модульній сис­темі підготовки фахівців: Тимчасове положення // Наказ МОН України від 23.01.2004. — №48.

 6. Беспалъко В. П. Основы теории педагогических систем. — Воро­неж: изд-во Воронеж, ун-та, 1977. — 204 с.

 7. Георгиева Т. С. Высшая школа США на современном этапе. — М: Высш. шк., 1989. — 164 с.

 8. Євтушенко М. Д. Місце і роль Харківського національного аграр­ного університету у підготовці молодих науковців і фахівців для агро­промислового комплексу України // Вісник ХНАУ. — № 8. — 2002. — С 3—6.

 9. Загальноєвропейський простір вищої освіти — досягнення цілей: Комюніке конференції міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти, м. Берген, 19—20 травня 2005 р. // Освіта України.— № 50. — 2005. — С. 5. — 2 лип. 2005.
 1. Згуровський М. Основні завдання вищої освіти України щодо реалі­зації принципів Болонського процесу та забезпечення вимог сфери праці // Вища школа: наук.-практ. вид. — 2004. — № 5—6. — С. 54—61.

 2. Колот А. М. Реалізація основних принципів Болонської деклара­ції при підготовці фахівців економічного профілю. Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. — 2004. — Вип. № 37. — С. 3—21.

 3. Кремінь В. Філософія освіти XXI століття // Урядовий кур'єр. — 2003. — № 23. — С. 6—7. — 6 лют.

 4. Левківський К. М., Сухарніков Ю. В. Завдання щодо забезпечення якості вищої освіти України в контексті Болонського процесу // Вища школа. — № 5—6, 2004, С. 89.

220
 1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   106


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка