Навчальний посібник для студентів Київ-2007 вищих навчальних закладівСторінка100/106
Дата конвертації07.10.2019
Розмір4,57 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   ...   106
НДРС під час навчання, є обов'язковою складовою навчаль­ного процесу, а отже регламентується навчальним планом, охоп­люючи усіх студентів незалежно від їх успішності. Вона має такі форми:

  • лекції, практичні заняття, що містять елементи наукового пошуку (оцінка професійних ситуацій в кінці лекції або практич­ного заняття);

  • лабораторні роботи;

  • навчальна та виробнича практика;

  • курсове та дипломне проектування;

  • підготовка магістерської роботи (дисертації);

  • наукові реферати;

  • наукові олімпіади;

  • дослідницькі експедиції;

  • розробка тематичних кросвордів за дисциплінами;

  • ділові (дидактичні, рольові) ігри для відпрацювання вмінь і навичок щодо вирішення науково-виробничих питань.

Залежно від рівня сформованості знань планування НДРС, що проводиться під час навчання, включає три етапи.

Перший етап передбачає залучення студентів першого-друго-го курсів, яких ознайомлюють з основами наукових досліджень. У результаті студенти набувають навичок самостійної роботи з

210


поглибленого вивчення фундаментальних (суспільних і загально­теоретичних) наук, отримують конкретну уяву про специфіку об­раної спеціальності. Тематика лабораторно-практичних занять розробляється відповідними загальнотеоретичними кафедрами і затверджується радою факультету. Особливу увагу слід приділи­ти вмінню працювати з науковою літературою. Формами НДРС можуть бути: підготовка студентами наукових рефератів; скла­дання бібліографічних списків за конкретними темами; участь у виготовленні навчально-методичних матеріалів (таблиць, моде­лей, макетів, діафільмів тощо).

Другий етап розпочинається з третього і продовжується на че­твертому курсах, коли студенти беруть безпосередньо участь у науковій роботі кафедр. Ці дослідження проводяться при вико­нанні практичних і лабораторних занять, курсових робіт (проек­тів), проходженні виробничої практики, а також підготовки випу­скної роботи бакалавра. Дієвою формою є підготовка наукових доповідей і рефератів, які заслуховуються і обговорюються на наукових гуртках, семінарах, звітних конференціях тощо. Перед початком виробничої практики студентам видаються індивідуа­льні завдання, які включають елементи наукового дослідження.

Третій етап — це робота студентів п'ятого-шостого курсів, які отримують вищу фахову кваліфікацію спеціаліста та магістра. У цей період вирішального значення набуває практична підгото­вка (навчальна, виробнича та переддипломна практики, стажу­вання), яка завершується дипломним проектуванням. До цього студент упродовж двох-трьох, а то й чотирьох-п'яти років бере участь у кафедральних дослідженнях.

Отже, вкрай важливим є щорічне залучення всіх студентів до дипломного проектування та виконання дипломних робіт, тема­тика яких повинна бути пов'язана з науковими дослідженнями кафедр, а також виконуватися на замовлення виробництва, що координує науково-дослідна частина університету.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   ...   106


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка