Навчальна програма дисципліни


Додаткова література до змістового модуля 3Скачати 199,58 Kb.
Сторінка30/32
Дата конвертації04.04.2019
Розмір199,58 Kb.
ТипПрограма
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Додаткова література до змістового модуля 3:

Андрощук Г. О. Інтернет-Договори Всесвітньої організації інтелектуальної власності: науково-практичний коментар / Г. О. Андрощук. – К. : «Лазурит-Поліграф», 2011. – 80 с.

Афанасьєва К. О. Захист інтелектуальної власності в шоу-бізнесі : навч. посіб. / К. О. Афанасьєва. – К. : ВАІТЕ, 2009. – 255 с.

Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальнойсобственности. Авторское право / Л. Бентли, Б. Шерман ; пер. с англ. – СПб. : «Юридический центр Пресс», 2004. – 535 с.

Біла книга. Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України / В. І. Полохало (заг. ред.), Г. О. Андрощук (упоряд.). – К. : Парламентське вид-во, 2008. – 448с.

Біла книга-2. Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України / Л. А. Булавін (ред. кол.), О. В. Дем'яненко (упоряд.). – К. : Парламентське видавництво, 2008. – 246 с.

Гордієнко С. Г. Забезпечення інтересів України у сфері захисту інтелектуальної власності: нормативно-правове регулювання: Монографія / С. Г. Гордієнко. – К. : Видавничій дім «Скіф», КНТ., 2008. – 248 с.

Доріс Лонг, Патріція Рей, Жаров В. О. та ін. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування. Практичний посібник / Кол. авт. – К. : «К.І.С.», 2007. – 448 с.

Дроб'язко В. С. Охорона баз даних: міжнародні, регіональні, національні аспекти : монографія / В. С. Дроб'язко. – К. : ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2008. – 132 с.

Іолкін Я.О. Торговельні марки в Україні та Європейському Союзі: монографія / Я.О. Іолкін. – К. : НДІІВ НАПрНУ, «Лазурит-Поліграф», 2011. – 141 с.

Коваль И. Ф. Защита прав интеллектуальнойсобственности: учеб. пособ. / И. Ф. Коваль; под. общ. ред. Е. П. Орлюк. – К.: ТОВ «Лазуріт – Поліграф», 2010. – 300 с.

Ковальчук О. О. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні та країнах Європейського Союзу : монографія / О. О. Ковальчук. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 200 с.

Кодинець А. О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: монографія / А. О. Кодинець. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2007 – 312 с.

Комзюк Л. Т. Сучасні тенденції гармонізації авторського права ЄС / Л. Т. Комзюк // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 1. – С. 32 – 39.

Кривошеїна І. В. Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України: Автореф. дис… канд.юрид.наук: 12.00.03 / І. В. Кривошеїна ; КНУ імені Тараса Шевченка. – К, 2007. – 22 с.

Носік Ю. В. Права на комерційну таємницю в Україні: монографія / Ю. В. Носік. – К. : КНТ, 2007. – 240 с.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Загальна частина / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. – 3-тє вид., переоб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2010 – 976 с.

Шляхи удосконалення правової охорони та захисту об’єктів промислової власності в Україні: аналіз, пропозиції : монографія / кол. авторів, за заг. ред. д.ю.н. Орлюк О. П. – К. : ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2009. – 132 с.

 


Каталог: sites -> default -> files -> course -> abstract
abstract -> Програма навчальної дисципліни методика викладання соціології для студентів спеціальності 03010101соціологія
abstract -> Програма курсу “Методика викладання соціології”
abstract -> Робоча програма «Соціологія молоді»
abstract -> Т. М. Кузьменко 2015 року «затверджую»
abstract -> Робоча програма навчальної дисципліни
abstract -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологія сім’ї та особистості
abstract -> Програма навчальної дисципліни історія та теорія гендерних досліджень напрям підготовки 030101 соціологія
abstract -> З навчальної роботи
abstract -> З навчальної роботи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка