Науково-практична конференція «Художньо-естетичне виховання як засіб фомування особистості школяра»


Цілісний естетичний розвиток особистості школяра засобами образотворчого мистецтваСкачати 322,51 Kb.
Сторінка8/17
Дата конвертації29.03.2019
Розмір322,51 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Цілісний естетичний розвиток особистості школяра засобами образотворчого мистецтваФомінова А.М.,

вчитель образотворчого мистецтва

комунальногго закладу

«Гуляйпільська загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів № 1» Гуляйпільської районної ради

План виступу

1. Інноваційні підходи до формування художньо – естетичних смаків у школярів.

2. Завдання сучасної школи та роль педагога у організації культурно – змістовного дозвілля учнів.

3. Творче застосування мистецьких засобів на уроках образотворчого мистецтва.

4. Результат формування художньо – естетичних смаків у дітей.

Естетичне виховання має сприяти формуванню творчо активної

осо­бистості, здатної повноцінно сприймати прекрасне, гармонійне, досконале в житті, природі, мистецтві, жити та творити за законами краси.

Теоретичне підґрунтя питання становлять концептуальні положення Закону України «Про освіту», Державної національної програми «Освіта» (Україна XXI століття), Концепції національного виховання, Концепції ес­тетичного виховання учнівської молоді в умовах відродження української національної культури, Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, а також спадщина видатних укра­їнських і зарубіжних педагогів ХХ-ХХІ ст., праці сучасних дослідників, де розкрито теоретичні засади естетичного виховання в історичному аспекті та з позицій сьогодення (І. Бех, А. Бойко, С. Гончаренко, М. Євтух, Ю. Руденко,

О. Сухомлинська, Н. Ягненкова ).

Філософські проблеми естетичного виховання особистості досліджували Ж. Масенко, В. Кудін, Л. Левчук, В. Мазепа, О. Семашко; загальнопедагогічні та психологічні — Н. Берхін, Ю. Крупник,

В. Бутенко, Г. Нєжнов .

Важливим компонентом естетичної культури є естетичний смак, тому успішне вирішення питань його формування має неабияке значення як для особистісного розвитку, так і для зміцнення ролі естетичних цінно­стей як носіїв культурних традицій.

З погляду сучасної педагогічної теорії та практики питання формуван­ня у школярів естетичних смаків є актуальним і пов'язане з подальшим пошуком шляхів, які б утверджували в житті дітей духовні цінності, зба­гачували їх зміст і функціональну активність. Естетичні смаки за своєю суттю — це інтегрувальні властивості людини, в яких поєднано емоційні й інтелектуальні сили, їх виразником є оцінна та творча діяльність, тобто особистісне відображення прекрасного в дійсності та мистецтві.

Розвинений естетичний смак є тим орієнтиром, який стає у нагоді під час зіткнення дитини з різноманітною інформацією, навчає сприймати її, опановувати спілкування на засадах невербальних форм комунікації за допомогою технічних засобів, допомагає не розгубитися в інформації та сучасних інформаційних технологіях.

Урок образотворчого мистецтва — це, переду­сім, творчий урок, що дуже відрізняється від інших занять. Вчителем малювання працюю не так багато і не маю спеціальної освіти, але працюю із величезним задоволенням , до соїх обов’язків ставлюся відповідально, намагаюся виробити власний стиль та методику роботи. Творчий про­цес спонукає мене до пошуку нових ідей, нових рішень, нового підходу до певних пи­тань чи проблем. На кожному уроці я ство­рюю ситуацію введення в мистецтво. Спостерігаючи за учнями, зрозуміла, що ігрові й казкові моменти впродовж уроку (особливо з молодшими школярами) допомагають краще досягнути поставленої мети, де не тільки вчитель, а і кожен учень може придумати безліч дидактичних ігор.

Наприклад, «Художник і глядач». Діти постійно постають у різних ролях, стаючи то художниками, то глядачами щодо творів визнаних майстрів або до власних робіт чи робіт однокласників. На уроці зміна цих ролей відбувається постійно.

Використовую ще таких казкових персонажів, як брати - майстри — Майстер прикрашання, Майстер зображення, Майстер спорудження. Вони супроводжують дітей у початковій школі, у формі гри сприяючи усві­домленню трьох форм художньої діяльності. Вони допомагають дітям (а діти «допомагають» їм) створювати прикраси, зображення і спору­ди на певні емоційні теми. В основній школі, утрачаючи казковість, вони стають основою розуміння суті поставленої мети.

Школярі полюбляють уроки на розрізнення «добра» та «зла». Є низка конкретних завдань, що побудовані у формі гри, на зразок завдання про розпізнання завдя­ки особливостям декору доброго і злого образу.

Щоб досягти бажаного результату та спрямувати роботу на естетичний розвиток школяра використовую такі форми попередньої роботи:  • спостереження і вивчення предметів і явищ навколишньої дійсності (екскурсії до музеїв, виставкових залів, подорожей на природу);

  • читання художньої літератури (оповідання, казки, вірші);

  • розглядання творів образотворчого мистецтва (репродукції картин, віртуальні подорожі музеями світу);

  • цілеспрямований перегляд лялькових спектаклів, прослуховування музичних творів (відвідування шкільних театрального та вокального гуртків);

  • проведення аналізу дитячих робіт, виконаних на попередніх заняттях (виставки робіт для учнів та батьків);

  • створення перед заняттям і на занятті проблемних ситуацій

  • (використовуємо наочність, костюми для персонажів, атрибути);

  • підготовка матеріалу до заняття, попереднє обговорення теми (заздалегідь готую знаряддя праці);

  • розподіл обов’язків для виконання колективних робіт.

Дитина основну частину завдання виконує самостійно, але дещо невпевнено і постійно потребує підтримки й поради дорослого, на завдання реагує по-різному: як із зацікавленістю, так і байдуже. Коли у дитини виникають труднощі щодо виконання завдань, працює без зацікавленості. В таких випадках знаходжу до кожного індивідуальний підхід. Це формує інтерес сприяє створенню в дітей позитивного ставлення до діяльності. У навчанні слід виділити ті сторони, які б змогли привернути увагу дітей, активізувати мислення.

Музика – бажана гостя на заняттях і з зображувальної діяльності. Під час занять музика створює атмосферу емоційної чутливості, гармонійності, які допомагають розвитку творчості. Музика допомагає розвинути уяву дитини, дарує їй творчі крила і з натхненням кличе маленького митця до створення краси, доповнює барвисту мову живопису мелодією любові, породжує натхнення і бажання творити. Рекомендую всім впроваджувати у своїй роботі музичний супровід.

У нашому закладі педагоги тісно співпрацюють між собою, а також налагоджують систематичну взаємодію з культурно-освітніми закладами та представниками культури для залучення учнів до художніх цінностей із максимальним урахуванням індивідуальних здібностей, задоволенням інтересів і потреб учнів.

На вирішення завдань, пов'язаних із форму­ванням естетичних смаків, спрямовано також позакласну виховну роботу. Крім бесід, лекцій, диспутів, тематичних вечо­рів, годин запитань і відповідей на естетичну тематику, цінною є також участь школярів у діяльності шкільних гуртків ху­дожньої самодіяльності, літературних об'єднаннях, засіданні клубу народних умільців, вертепах, музичних ансамблях і театрах. Розширювати та поглиблювати свої естетичні знання, уміння та навички учні можуть під час подорожей до витоків рідного слова, уроків на природі, годин улюбленої праці, творчості, уроків емоційної культури, народознавства, людинознавства, мистецтвознавства, мандрі­вок в історію, у позашкільних освітньо-виховних установах: музичних і художніх школах, центрах дитячої та юнацької творчості.

Середовище впливає на формування та роз­виток особистості, яка усвідомлює зміст своєї діяльності, призначення, прагнення жити в гармонії із собою і довкіллям, бути готовою до активного творчого життя та створення матеріальних умов. Нажаль, у школі немає спеціально обладнаного кабінету для уроків образотворчого мистецтва із стаціонарною технікою. Тому виставки дитячих робіт проходять у коридорах, актовій залі, класах. Недостатнє забезпечення різноманітними художніми матеріалами для зображувальної діяльності. Дякуючи розумінню батьківської громади наші юні художники отримали матеріали та знаряддя праці. Потребує постійного оновлення наочність. На кожен урок намагаюся знайти твори образотворчого мистецтва, ілюстрації з книг та ін. Але я вважаю, що потрібно внести доповнення стосовно нашого предмета. Є програми, є підручники, а посібників, плакатів, додаткових матеріалів немає. Залучення батьків до творчої співпраці сприяє збереженню на­родних традицій і звичаїв, забезпеченню духовної спадкоємності поколінь. Але залишається проблемою не завжди бажана активність дітей приймати участь у конкурсах і не всі батьки з відповідальністю відносяться до побажань вчителя. Але ми знаходимо шляхи вирішення таких проблем. плідно працюємо і здобуваємо перемоги.

У минулому 2013 – 2014 навчальному році учні нашої школи були активними учасниками та переможцями шкільних, районних, обласних та Всеукраїнських конкурсів. Всього взяли участь 148 учнів, відзначено на обласному рівні – 11 робіт, на районному – 8 робіт. Така результативність спонукає до заохочення учнів приймати участь у конкурсах і здобувати перемоги. У нашому закладі широко використовуються зроблені дитячими руками листівки – запрошення, листівки – привітання, атрибути , маски, стіннівки, прикраси, подарунки. Діти прикрашають зали, коридори, класи до тематичних заходів, до батьківських зборів, а також ігрові кімнати та їдальню у шкільному таборі «Сонечко».

Основною формою роботи залишається урок. Пропоную вам переглянути електронну презентацію уроку, яка об’єднує в собі зразки робіт в техніці пейзажного натюрморту, фотоматеріали, репродукція картини С.Васильківського «Діти ловлять снігура»,

вірш «Снігурі» (Олександр Олесь), оповідання М.Гай «Якого кольору сніг», аудіо запис твору П.Чайковського «Пори року».

Тема уроку образотворчого мистецтва у 6 класі:

«Пейзажний живопис (вплив світла на колір, кольорово-повітряна

перспектива). С. Васильківський «Діти ловлять снігура».

Малювання пейзажу за уявою.»

Перегляд презентації.

Сучасна программа передбачає творчість вчителя. На прикладі цього уроку я показала як ефективно використовувати робочий час, якими технічними засобами можна користуватися і як заохотити школярів створювати свої презентації, висловлювати свої судження, виявляти готовність творити. Обов’язково потрібно знаходити практичне застосування дитячим роботам.

Наприклад, сувеніри, елементи оздоблення свят, інтер’єру, наочність уроків для молодших школярів.

Найголовнішим результатом формування художньо-естетичних смаків у школі є набуття певних знань, умінь та уявлень і загальний духовний розвиток особистості, складовими якого є: творчі здібності, морально-естетичне самовдосконалення, повага до національної культури.

Додатки: конспект уроку: http://ru.calameo.com/read/002987149df377c4b18c3;

Презентації: http://ru.calameo.com/read/002987149bd18da06eb96;http://ru.calameo.com/read/00298714952dc29bbf5f4.

Література

1. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у за­гальноосвітніх навчальних закладах [Текст]. — Директор школи. — 2005. — № 4.

2. Нейгруц, Т. В. Інтеграція освітніх програм художньо-естетичної спрямованості в освітньому просторі закладу додаткової освіти [Текст] / Т. В. Нейгруц // Додаткова освіта і виховання. — 2008. — № 9. — С. 37-41.

3. Цибар, Т. М. Гуманістична сутність естетичного вихован­ня [Текст] / Т. М. Цибар // Молодь і ринок. — 2006. -№ 5 (20). — С. 101-104.

4. Шевченко, Г. П. Естетичне виховання у школі [Текст] / Г. П. Шевченко. — К. : Рад.школа, 1986. — 346 с.

5. Широкова, О. П. Умови ефективного управління роз­витком дитини в соціокультурному середовищі [Текст] / О. П. Широкова // Додаткова освіта і виховання. -2005. — № 8. — С. 31-33.

6. Ягненкова, Н. В. Естетичне виховання. Актуальність і вічність проблеми [Текст] / Н. В. Ягненкова // Питання освіти. — 2007. — № 12. — С. 45-49.Каталог: uploads -> editor
editor -> Затвердити Порядок вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання (далі Порядок), що додається
editor -> В умовах постійних змін, які відбуваються в сучасному суспільстві, проблема адаптації особистості виступає на перший план
editor -> Навчальний заклад: Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання №25 «зош і-ііі ст., природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради
editor -> «Бережи здоров'я змолоду!»
editor -> Різновид інтерактивних методів навчання на уроках
editor -> Суть процесу навчання
editor -> Аудіювання


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка