Наталія ДемченкоДата конвертації29.03.2019
Розмір8,92 Kb.
Наталія Демченко

м. Київ
Культуроформуючі фактори професійної підготовки фахівців технічного профілю

В умовах змін політичних, економічних та соціальних відносин, що відбулися в кінці 20 століття в Україні, актуалізувався ряд проблем професійного навчання, обумовлених появою новітніх концепцій вищої освіти. Саме це об’єктивно потребує модернізувати вищу професійну освіту у відповідності з реальними запитами провідних галузей промисловості, економіки, державної служби. Реалії нашого часу вимагають по-новому відноситись до традиційних властивостей фахівців технічного профілю, а саме, не тільки уміти продукувати нові знання; але й формувати інтегровані уміння та навички; бути готовими до активного, творчого включення у виконання нової професійної діяльності, здатності до конкурентоспроможності, які дають можливість самостійно приймати оптимальні рішення, бути ініціативними та цілеспрямованими, успішно будувати комунікації в новому професійному середовищі, володіти навичками конструктивного спілкування.

Тому надзвичайно важливого значення в сучасних умовах, набуває потреба формування професійної культури сучасного фахівця. Це поняття є не тільки обов’язковим елементом професіоналізму, що ґрунтується на загальній культурі людини та її духовності, а й передбачає такий розвиток професійної компетентності фахівця у сфері його діяльності, який підносить цю діяльність та її результати до рівня основних життєвих цінностей, завдяки чому формується почуття власної гідності та особистої відповідальності перед іншими людьми за результати своєї діяльності, за можливі наслідки технічних чи управлінських рішень.

Звернення до проблеми культури в педагогічних дослідженнях сьогодні є надзвичайно поширеним явищем, оскільки освіта є транслятором культури, і таким чином, впливає як на рівень загального розвитку, так і на професійне становлення особистості. Саме культурологічний підхід розглядає професійну культуру в контексті загальної культури. Реалізація культурологічного підходу, по-перше, сприяє збереженню та розвитку загальної культури, а по-друге, створює сприятливі умови для розвитку професійної культури в процесі навчання у вищому навчальному закладі. Професійна культура виступає тут як різновид загальної культури.На сучасному етапі напрями професійної підготовки мають бути спрямовані на розкриття особистісних якостей фахівця, розвиток його здібностей із врахуванням індивідуальних задатків, формування індивідуального стилю в процесі самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Все це має сприяти формуванню високого рівня професійної культури яка характеризується розвиненою здатністю до розв’язання різноманітних професійних завдань, тобто розвиненим професійним мисленням та свідомістю.

Саме глибоке усвідомлення та внутрішнє прийняття людиною своєї професійної діяльності як самодостатньої цінності є неодмінною передумовою формування професійної культури сучасного фахівця технічного профілю. Без належної професійної культури фахівців сьогодні неможливо забезпечити якісну підготовку національної технічної еліти, та забезпечити професійну компетенцію, яка б відповідала сучасним суспільним вимогам до спеціаліста нової формації. Тому, формування професійної культури є одним із пріоритетних завдань національної освітньої системи, успішне виконання якого сприятиме економічному та духовно-культурному відродженню України.
Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах
NAU -> Желуденко М. О. Різні підходи до визначення цінностей в аксіологічних теоріях
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «історія держави і права україни»
NAU -> Менеджменту якості
NAU -> Володимир Тименко к п. н., доцент м. Київ Особливості використання методу аналізу
NAU -> Загальна характеристика роботи
NAU -> Л. В. Бондар Особливості адаптації першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі
NAU -> Лілія Рябокінь
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Антропологія»
NAU -> Знання «Етики та етикету світових релігій як духовного феномена» є невід’ємною умовою становлення кожної людини як особистості і особливо студентської молоді майбутньої еліти держави


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка