Наталія БобелякСкачати 122,3 Kb.
Сторінка8/10
Дата конвертації29.03.2019
Розмір122,3 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Історія України*

Таблиця 6


Рік

За рік

За ДПА

2003-2004

8

6,33

2004-2005

7,67

7,71

2005-2006

8,52

8,52

2006-2007

7,42

7,57


  • порівняння здійснюється за середнім балом з предмету.

Моніторинг навчальних досягнень учнів 9 класу

під час державної підсумкової атестації з предметів

(за рівнями навчальних досягнень)
Українська мова
Таблиця 7
початковий

середній

достатній

високий

Річна

9

14

30

11

ДПА

9

8

21

16Дослідження зростання професійної майстерності педагога

Моніторингові дослідження використовуються адміністрацією школи під час комплексної оцінки діяльності вчителя в період атестації. Вона здійснюється на основі аналізу та самоаналізу професійного зростання, розвитку творчого потенціалу педагогічного працівника в міжатестаційний період.

У Рудківській середній загальноосвітній школі школі вже декілька років проводиться рейтингова оцінка роботи вчителя. Визначено питання, за якими адміністрація школи разом із профспілковим комітетом оцінює роботу вчителів, підводить підсумки, нагороджує кращих педагогів. Серед можливостей цієї програми є не тільки визначення оцінки результатів роботи працівника адміністрацією школи, а й проведення самоаналізу діяльності вчителя, що дозволить глибоко аналізувати і досліджувати роботу кожного педагога.

Наприклад, при проведенні атестації вчителів за допомогою кваліметричних моделей кожним учителем проводиться самовідстеження у вільному режимі (наприклад, самоаналіз аналітичної, педагогічної діяльності, чи професійної діяльності). З цією метою користуємося базовою кваліметричною моделлю професійної діяльності вчителя загальноосвітнього навчального закладу Г. В. Єльникової , в якій містяться необхідні фактори оцінки діяльності педагога.

За допомогою анкетування всіх працівників закладу підраховуються коефіцієнти вагомості обраних критеріїв і факторів та створюється адаптивна модель педагогічної діяльності учителя.

Таблиця 8


За виробленими параметрами проводяться самооцінка діяльності та оцінка діяльності вчителів представниками адміністрації, керівниками методичних об’єднань, іншими вчителями.

Створивши таку кваліметричну модель, будуються діаграми порівняння середнього показника по школі і визначається його приріст за певний проміжок часу.

Аналогічну роботу проводять директор школи, його заступники, керівники методичних об’єднань. Чим більше респондентів беруть участь в оцінюванні, тим точніший результат моніторингу.

Комп’ютером видаються результати розрахунків, які використовуються при аналізі діяльності вчителя школи.


Таблиця 9

Завдяки впровадженню моніторингових досліджень дирекція школи має можливість реально оцінити результативність роботи вчителя, визначити його рейтинг. До того ж , кожен педагог має змогу співставити результати своєї роботи з результатами своїх колег, що спонукатиме його до самовдосконалення.

На основі цієї інформації є змога визначити , хто із вчителів і з якої проблеми потребує методичної допомоги, допускає лібералізм в оцінюванні навчальних досягнень учнів, не забезпечує належний рівень викладання програмового матеріалу. До того ж така інформація дає можливість встановити реальний стан справ у кожному класі з усіх навчальних дисциплін, визначити так звані класи «посиленої педагогічної уваги».

Результати моніторингових досліджень дають можливість вдосконалювати роботу методичної служби школи, спрямувати її на підвищення професійного рівня вчителів, прослідкувати та проаналізувати наявні тенденції, визначити рейтинг педагогічного колективу, скоригувати діяльність кожного вчителя.

Порівнявши проміжні результати моніторингових досліджень, адміністрація школи має можливість виявити наявні проблеми в роботі окремих вчителів, визначити тих, хто працює успішно, а також тих, кому потрібна методична допомога диференційованого характеру.

Враховуючи результати моніторингових досліджень, методична рада школи планує структуру методичної роботи на наступний рік.

Впровадження моніторингу в процес організації методичної роботи з вчителями школи сприяє зростанню показників професійної діяльності. Це спонукає вчителів до пошуку нових підходів у викладанні предметів, впровадження нових педагогічних технологій, удосконалення навичок контролю та самоконтролю, самооцінки власної діяльності.

Моніторинг адаптаційних процесів учнів 5 класу при переході з початкової школи в основну.

У процесі переходу з основної школи до середньої п’ятикласники зустрічаються з багатьма проблемами навчального, психологічного і особистого характеру. Цей перехід неминуче пов’язаний із різким зниженням успішності через ряд причин :- неузгодженість навчальних програм, критеріїв оцінювання, державних стандартів початкової та середньої шкіл;

- бездумне наслідування вчителями-класоводами вимог нормативних документів початкової школи, низька якість шкільних підручників та робочих зошитів учня, боязнь вийти за межі рутинного навчання, відсутність необхідного запасу знань, вмінь, навичок в четвертокласників для навчання в п’ятому класі, орієнтація учнів на «вчителя – кумира»;

- нові умови навчання (різноманітність нових предметів, новий класний керівник, збільшення кількості вчителів-предметників, кожен з яких має свою систему вимог; різниця в стилі спілкування з учнями вчителів початкової і середньої ланки;

- переформатування класних колективів, а, отже, зміна звичної психологічної атмосфери, новий режим роботи і збільшення навчального навантаження;

- фізіологічні і психологічні зміни (розвиток самосвідомості, почуття дорослості, розвиток пізнавальної активності і т.д.).

Зміна умов навчання і виховання ставлять більш високі вимоги до інтелектуального і особистісного розвитку, до рівня сформованості у дітей певних навчальних умінь і навичок. Однією з причин виникнення проблем є нездатність учнів упоратися з великим, порівняно з початковою школою, обсягом домашніх завдань, адаптуватися до вимог вчителів-предметників. Зниження успішності учнів 5-х класів викликає тривогу у батьків, вчителів та й самих дітей.

Щоб знайти оптимальні форми і методи взаємодії, вчителі, які працюватимуть у 5-х класах, мають ознайомитися з програмою для початкової школи, методикою роботи конкретного вчителя. За цих обставин важливо, щоб вчитель-предметник не переносив механічно методи навчання і форми взаємодії із старшокласниками на учнів 5 класу. Варто поступово вводити новий зміст і форми навчальної діяльності. На початковому етапі вони мають відповідати методам навчання останнього року перебування дітей у початковій школі.

Моніторингові дослідження, що проводяться в школі, спрямовані на виявлення зазначених проблем, визначення шляхів їх подолання, проведення необхідної корекційної роботи.

Наведемо приклади порівняльного моніторингу, що проводиться у 4 та 5-му класах з основних предметів навчального плану.
Українська мова

Таблиця 10Клас

початковий

середній

достатній

високий

4

0

8

31

23

5

1

18

28

14
Каталог: upload -> users files
upload -> Заліток Людмила Михайлівна
upload -> Освіта. Виховання. Навчання pehota, Elena
upload -> Освіта. Виховання. Навчання анісімова, Галина Олексіївна
upload -> О. В. Сердюк, канд соц наук, доц., зав соціально-психологічної лаб. Хнувс
users files -> Програма «Козацько-лицарське виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів»
users files -> Класний керівник це особа, яка за дорученням народу має повсякденний доступ до найдорожчого народного багатства душі, розуму, почуттів дітей, підлітків і юнаків
users files -> Перелік заходів виставково-ярмаркової діяльності в Україні у 2019
users files -> Кабінет розвитку освіти
users files -> Конкурсу «Природа навколо нас»
users files -> День Незалежності України


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка