Наказ кнувс від 28Скачати 166,24 Kb.
Сторінка4/5
Дата конвертації09.01.2020
Розмір166,24 Kb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5
IV. Організація роботи

4.1. Вчена рада здійснює свою діяльність на принципах колегіальності, органічної єдності науки, освіти і практики, збалансованості співвідношення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, комплексності підходу до розв’язання наукових, фінансових, організаційних питань університету та правоохоронної діяльності в цілому, плановості та ін.

4.2. Засідання Вченої ради проводить голова (ректор), а у разі його відсутності – заступник голови. Рішення Вченої ради правомірне, коли на засіданні були присутні не менше двох третин її складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів і після затвердження їх ректором є обов’язковими для виконання постійним і змінним складом. Рішення Вченої ради набирають чинності з моменту їх підписання, якщо не встановлено іншого терміну введення цих актів або окремих їх пунктів у дію, і надсилаються виконавцям секретаріатом Вченої ради.

4.3. Вчена рада збирається на засідання, як правило, не рідше одного разу на місяць. Для розв’язання невідкладних питань позачергове засідання Вченої ради може бути скликане за ініціативою голови або членів Вченої ради.

4.4. Питання на засіданнях Вченої ради розглядаються згідно з планом роботи, який складається на навчальний рік.

Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради складається секретаріатом на підставі матеріалів, які плануються до розгляду. Пропозиції до плану роботи чергового засідання мають право внести ректор, проректори, директор інституту, начальник навчальної частини, декани факультетів, завідувачі кафедр, інші члени Вченої ради.

Порядок денний, письмові інформації, проекти рішень засідання Вченої ради та списки запрошених осіб складаються не пізніше ніж за сім днів до початку засідання, доповідаються голові Вченої ради вченим секретарем.

4.5. На засіданні Вченої ради розглядаються питання про стан виконання рішень, які були прийняті під час проведення попередніх засідань, стан навчального процесу і дисципліни серед особового складу.

4.6. За дорученням голови Вченої ради підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради забезпечують проректори та керівники відповідних структурних підрозділів спільно з секретаріатом Вченої ради (за участю, у разі потреби, кафедр, структурних підрозділів, відділів та служб).

4.7. Керівники, що готують матеріали до засідання Вченої ради, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ щодо проблеми, яка підлягає обговоренню, та відпрацювання конкретних пропозицій щодо усунення виявлених недоліків, а також відповідають за належне оформлення документів.

4.8. З кожного питання, винесеного на обговорення засідання Вченої ради, готується письмова інформація та проект рішення. До них можуть додаватися висновки службової перевірки. В інформації стисло викладається суть проблеми, вказуються недоліки, їх причини, стан справ щодо виконання попередніх рішень.

4.9. Проект рішення повинен містити оцінку діяльності підрозділів та їх керівників з питання, що обговорюється, і конкретні заходи щодо виконання із зазначенням строків, виконавців та осіб, які відповідають за забезпечення контролю.

При покладенні контролю одночасно на двох і більше осіб, які зазначені у рішенні, вказується відповідальний за виконання рішення Вченої ради в цілому, а також відповідальні за контроль виконання окремих пунктів.

4.10. У проектах рішень Вченої ради про хід виконання попередніх нормативних актів та в разі невиконання доручень, що містяться в них, зазначаються причини невиконання, винні в цьому особи, пропозиції про застосування до них у встановленому порядку заходів впливу, а також нові терміни виконання доручень (завдань).

4.11. На засіданні Вченої ради ведеться протокол, оформлення якого покладається на секретаріат Вченої ради. Протокол та рішення Вченої ради підписує голова і вчений секретар секретаріату Вченої ради, вони зберігаються на умовах архівних документів протягом 10 років.

4.12. Відповідальність за виконання рішень Вченої ради покладається на проректорів за напрямами роботи, а також на осіб, які зазначені у рішеннях. Контроль за виконанням доручень голови, які даються на засіданнях, облік і збереження протоколів забезпечується секретаріатом Вченої ради.

4.13. Вчений секретар Вченої ради у своїй роботі керується Статутом Херсонського державного аграрного університету, Положенням про Вчену раду та відповідними нормативними документами Міністерства аграрної політики України і Міністерства освіти і науки України, підпорядкований голові Вченої ради і виконує такі функціональні обов'язки:

- відповідно до плану бере участь в організаційному забезпеченні колегіального обговорення та вирішення основних проблем навчально-методичної, виховної та наукової діяльності Херсонського державного аграрного університету, забезпечує проведення засідань Вченої ради, доопрацьовує та візує її рішення;

- вносить на розгляд Вченої ради узгоджені пропозиції щодо кандидатур на присвоєння вчених звань, надає методичну й практичну допомогу здобувачам у підготовці та оформленні необхідних документів, атестаційних справ, направленні їх у Міністерство освіти і науки, ВАК України та інші організації та установи;

- організаційно забезпечує вивчення актуальних питань життєдіяльності університету, які не можуть бути вирішені в робочому порядку і потребують оперативного колективного обговорення;

- відповідає за складання планів роботи Вченої ради, розробляє пропозиції щодо порядку денного засідань і проектів рішень ради;

- бере участь в організації взаємодії Херсонського державного аграрного університету з навчальними закладами України та зарубіжних країн, підрозділами системи аграрної освіти та інших міністерств і відомств;

- у межах компетенції за своїми напрямами здійснює робочий зв'язок з відповідними управліннями та відділами Міністерства аграрної політики України, а також з Міністерством освіти і науки та ВАК України;

- організовує і проводить контроль за виконанням рішень Вченої ради, веденням її документації і оформленням матеріалів;

- готує у межах своєї компетенції пропозиції до проектів положень, інструкцій щодо організаційної, навчально-методичної та наукової роботи;

- бере участь у формуванні пропозицій щодо вимог і критеріїв з поточних питань діяльності Херсонського державного аграрного університету, перевірки умов підготовки фахівців;

- сприяє розвитку міжгалузевого, регіонального, міжнародного співробітництва, обміну інформації та обміну досвідом роботи у сфері діяльності вищих закладів освіти.

- здійснює функції виконавчого органу Вченої ради.

4.14. Головуючий на засіданні Вченої ради:

- відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в роботі Вченої ради;

- виносить на обговорення проекти рішень;

- організовує розгляд питань;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.

4.15 Робота Вченої ради ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Рішення Вченої ради з будь-якого питання приймається на її засіданні після обговорення. На початку засідання розглядаються і затверджуються порядок денний та порядок роботи. Час, який надається для доповіді, не може бути більше 20 хв., співдоповіді - 10 хв., і заключного слова - 5 хв. Виступаючим у обговоренні надається до 5 хв., для повторних виступів в обговоренні – до 2 хв.

4.16. Рішення приймаються простою більшістю відкритим голосуванням або таємним голосуванням. Таємним голосуванням більшістю не менш 3/4 членів вченої ради, присутніх на засіданні, присвоюються вчені звання, призначаються особи на посади завідувача кафедри і професорів, а також приймається рішення щодо включення кандидатів до авторського колективу робіт, висунутих на здобуття Державних премій України. Лічильна комісія для таємного голосування вибирається відкритим голосування з числа членів вченої ради, присутніх на засіданні, та несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування. Особи, які вибираються, переобираються, є авторами або співавторами авторського колективу робіт, висунутих на премію чи конкурс, участь у голосуванні не приймають.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка