Наказ №6/1 Про вивчення стану викладання математикиДата конвертації10.04.2020
Розмір67 Kb.
ТипНаказ

МАРТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

ПЕЧЕНІЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

62820,с.Мартова,вул.Харківська,2 тел. 63 – 3 – 92

e-mail: mart_zoch@mail.ru

НАКАЗ

22.02.2017 № 6/1

Про вивчення стану

викладання математики
Відповідно до плану роботи навчального закладу на 2016/2017 навчальний рік та з метою вивчення якості викладання математики протягом лютого 2017 року адміністрація навчального закладу вивчала стан викладання математики в 9 – 11 класах.

Мета контролю: вивчити стан викладання, дотримання державних вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівня компетенції учнів з математики.

У ході перевірки відвідано і проаналізовано 13 уроків. Відповідно до мети контролю, аналізувалася така шкільна документація: календарні плани, поурочне планування, класні журнали, зошити, методичне та дидактичне забезпечення викладання предмету.

Вчитель Смачна Людмила Петрівна ефективно реалізує завдання математичної освіти, чітко визначає цілі та завдання уроку, оптимально підбирає методи та методичні прийоми, раціонально визначає тип уроку, планує дії спрямовані на досягнення окреслених цілей.

Для створення активної пізнавальної діяльності учнів в навчальному процесі, вчитель на початку кожного уроку забезпечує позитивну емоційну установку, наприклад, повідомляючи цікаві факти з історії математичної науки. Вчитель активно впроваджують у навчально-виховному процесі інтерактивні технології. Перевірка знань здійснюється систематично, ведеться постійний контроль за розумінням змісту матеріалу. Про це свідчить достатня кількість оцінок у класних журналах. Журнали ведуться охайно, чітко, регулярно. Робочі зошити та зошити для контрольних робіт мають всі учні.

На уроках застосовуються методи підтримки уваги учнів, використовується велика кількість цікавої інформації, схеми та таблиці, які допомагають розвитку вміння складання опорних конспектів. Вчитель використовує різні форми і методи навчання. Постійно активізує розумову діяльність учнів, залучає учнів до роботи з підручником. Нові знання закріплюються поетапно, в кінці уроку робляться узагальнюючі висновки. Вчитель вміє дозувати матеріал для учнів різних рівнів сприйняття матеріалу, розвиває самостійність та ініціативу учнів на уроці, урізноманітнює форми здобуття знань і перевірки домашнього завдання.


НАКАЗУЮ:

 1. Вважати рівень стану викладання математики в навчальному закладі - високий.

 2. Вчителю математики, Смачній Л.П.:

2.1. Розробити комплекс заходів, для учнів, які виявляють особливі успіхи у вивченні математики, з метою залучення їх до участі в предметних олімпіадах, конкурсах.

Протягом навчального року

2.2. Впроваджувати технології online тестів для підвищення якості підготовки до ЗНО

Протягом навчального року


3. Контроль за виконання наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Алексанянца О.В.
В.о. директора школи Т.П. Костоглодова
З наказом ознайомлені:

Смачна Л.П.

Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів

з математики

На виконання графіка контролю стану викладання навчальних предметів, плану роботи закладу на 2016/2017 навчального року вивчалося питання стану викладання математики, дотримання державних вимог до змісту та обсягу навчальних програм й рівня навчальних досягнень учнів з математики.

Мета контролю: вивчити стан викладання, дотримання державних вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівня компетенції учнів з математики.

Об’єктами контролю були:


 1. Організація навчально-виховного процесу вчителем.

  • стан виконання навчальних програм;

  • різноманітність форм та методів організації навчально-виховного процесу;

  • впровадження інноваційних технологій;

  • розробка авторських методик або їх елементів;

  • контрольно-аналітична діяльність вчителя, аналіз засвоєння учнями навчального матеріалу;

  • забезпечення диференційованого підходу до навчання учнів;

  • формування в учнів інтересу до вивчення предмету засобами позакласної роботи.

 2. Планування навчально-виховного процесу вчителем.

 3. Рівень якості викладання.

 4. Результативність навчання

Форми контролю:

 • відвідування уроків;

 • проведення контрольних робіт;

 • співбесіди з вчителями, вихованцями, батьками;

 • огляд інформаційно-методичного забезпечення;

 • контроль навчальної документації учителя;

 • контроль ведення зошитів учнями.

Висновки зроблені на підставі 28 відвіданих уроків 10 - 11 - х класах, співбесід з учителем, вивчення інформаційно-методичного забезпечення та навчальної документації вчителя, анкетування учнів та батьків, моніторингу навчальних досягнень учнів з математики.

Відповідно до робочого навчального плану на 2013/2014 навчальний рік предмети алгебра і початки аналізу та геометрія вивчаються за рівнем стандарту.

Загальні відомості про вчителя:


П.І.Б.

Предмет, який викладає

Освіта

Фах за дипломом

Категорія

Стаж педагогічної роботи

Класи

Смачна Л.П.

Математику

Вища

Математик,

Вища,

Вчитель методист34

10-11

Календарно-тематичні плани складено відповідно до навчальних програм з урахуванням методичних рекомендацій МОНУ щодо викладання математики в 2016/2017 навчальному році. В планах передбачено проведення самостійних та контрольних робіт, що відповідає вимогам навчальних програм.

Поурочні плани відображають роботу вчителя з виконання державних програм, передбачають проведення індивідуальної та диференційованої роботи з учнями на уроці.

Вчитель Смачна Л.П. ефективно реалізує завдання математичної освіти, чітко визначає цілі та завдання уроку, оптимально підбирає методи та методичні прийоми, раціонально визначає тип уроку, планує дії спрямовані на досягнення окреслених цілей.

Для створення активної пізнавальної діяльності учнів в навчальному процесі, вчитель на початку кожного уроку забезпечує позитивну емоційну установку, наприклад, повідомляючи цікаві факти з історії математичної науки. Вчитель активно впроваджує у навчально-виховному процесі інтерактивні технології. Перевірка знань здійснюється систематично, ведеться постійний контроль за розумінням змісту матеріалу. Про це свідчить достатня кількість оцінок у класних журналах. Журнали ведуться охайно. Робочі зошити та зошити для контрольних робіт мають всі учні.

На уроках застосовуються методи підтримки уваги учнів, використовується велика кількість цікавої інформації, схеми та таблиці, які допомагають розвитку вміння складання опорних конспектів. Вчитель використовує різні форми і методи навчання. Постійно активізує розумову діяльність учнів, залучає учнів до роботи з підручником. Нові знання закріплюються поетапно, в кінці уроку робляться узагальнюючі висновки. Вчитель вміє дозувати матеріал для учнів різних рівнів сприйняття матеріалу, розвиває самостійність та ініціативу учнів на уроці, урізноманітнює форми здобуття знань і перевірки домашнього завдання.

Мотивація учіння до набуття знань здійснюється різними засобами:


 • розкриття можливостей теми для випробування розумових сил учнів у процесі засвоєння знань;

 • опанування новими способами діяльності і на їх основі підвищення ефективності своєї навчальної діяльності;

 • зростання статусу учня в колективі; спілкування та сумісна діяльність учнів на уроках.

При проведенні уроків учитель використовує різноманітні форми і методи навчальної діяльності учнів:

 • створення атмосфери зацікавленості кожного учня у роботі всього класу;

 • стимулювання учнів до висловлювань;

 • використання різних способів виконання завдань;

 • моделювання життєвих ситуацій;

 • створення педагогічних ситуацій спілкування, обміну думками, які дозволяють кожному учню проявити ініціативу, самостійність, винахідливість у способах роботи;

 • ситуацій взаємного навчання;

 • майстерно організовує роботу учнів з підручником, виконання дослідів, ведення спостережень;

 • створює ситуації для застосування учнями здобутих знань у їх життєдіяльності;

 • оцінює навчальну діяльність учнів не лише за кінцевим результатом, а й за процесом його досягнення.

Одним із головних завдань, яке розв’язує вчитель на уроках математики є розвиток в учнів мисленевої діяльності: умінь аналізувати, синтезувати, порівнювати, узагальнювати. Учитель домагається максимально можливого засвоєння знань учнями безпосередньо на уроках.

Досвід творчої діяльності формується також через проблемний характер вивчення матеріалу, розв’язання творчих завдань, які потребують самостійного вирішення.

Важливим компонентом процесу навчання математики є контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів. Вчитель урізноманітнює форми контролю, практикує взаємоконтроль та самоконтроль навчальних досягнень учнів. Для контрольних робіт учитель обирає таку форму, яка включає в себе тестові завдання, завдання на встановлення відповідностей, завдання з повним записом розв’язування – за зразком структури зошита з ЗНО. Учні використовують різні форми запису розв’язування задач, більшість – з використанням теоретико - множинної та логічної символіки, що свідчить про достатній рівень розвитку логічного мислення.

Висновки та рекомендації

Наслідки вивчення стану викладання математики в закладі, результати проведеного моніторингу навчальних досягнень учнів свідчать про те, що вчитель Смачна Л.П. виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, володіє інноваційними формами і методами організації навчально-виховного процесу. її уроки є зразком правильного розуміння змісту навчальних програм з математики.

Рекомендувати вчителю математики Смачній Л.П.:

1. Впроваджувати технології online тестів для підвищення якості підготовки до ЗНО

Протягом навчального року


Заступник директора з

навчально-виховної роботи О.В. Алексанянц
Каталог: nakazu


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка