Наказ №38 Про підсумки вивчення стану навчання трудового навчання та технологій в 5,7-11 класахСкачати 22,95 Kb.
Дата конвертації29.03.2019
Розмір22,95 Kb.
ТипНаказ
Комунальний заклад «Люботинська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів “Дивосвіт”» Харківської обласної ради
вул. Кооперативна, 38/8, м. Люботин, Харківська обл., 62433, тел.741-10-35

e-mail: mkab.lyubotin@internatkh.org.ua Код ЄДРПОУ 04591423

________________________________________________________________________________
НАКАЗ
13.04.2016 Люботин № 38
Про підсумки вивчення

стану навчання трудового навчання та технологій

в 5,7-11 класах
На виконання плану роботи у 2015/2016 навчальному році, перспективного графіку вивчення стану навчання предметів протягом січня - березня 2016 року адміністрацією, методичою радою було проведено перевірку стану викладання трудового навчання, технологій в 5,7-11 класах вчителем Ордою Іриною Анатоліївною.

Метою перевірки було виявити:

- наявність календарного планування;


- рівень викладання предмету вчителем;

  • знання програми та вимог стосовно вивчення предмету;

  • володіння методикою викладання;

  • матеріальна база з предмету;

  • індивідуальна робота з учнями;

  • проведення позаурочних заходів з предмету;

  • рівень та динаміка формування знань і умінь учнів ( згідно програми).

Контроль здійснювався за складеною Програмою вивчення стану навчання трудового навчання та технологій, затвердженою методичною радою від 15.12.2015 року, протокол №4. Зміст контролю складався з 4 - х етапів: 1 етап – підготовчий, який включав вивчення нормативно – методичних документів з питань викладання трудового навчання та технологій в 5,7-11 класах ( навчальні програми, нормативно – методичні аспекти щодо організації навчального процесу в середній та старшій школі); другий етап – індивідуальна робота з учителем, співбесіди за програмами і календарним плануванням, вивчення особистої документації вчителя, ведення класного журналу, розуміння завдань викладання дисципліни, участь учителя в методичній роботі; третій етап – відвідування уроків членами адміністрації та членами методичного об’єднання з метою з’ясування результативності роботи вчителя, виконання дидактичних вимог до навчального процесу; четвертий етап – узагальнюючий.

В закладі один вчитель трудового навчання та технологій, який викладає в 5,7-11 класах Орда Ірина Анатоліївна, має вищу освіту, викладає предмет шостий рік.

Під час перевірки встановлено:

Календарно - тематичне планування відповідає програмним вимогам, здійснюється вчителем з урахуванням методичних рекомендацій щодо викладання предмету в школі у 2015/2016 навчальному році.

Документацію вчитель веде належним чином, усі записи здійснюються своєчасно і охайно.

Протягом січня-березня адміністрацією, колегами було відвідано 13 уроків.

Перевірка показала, що вчитель трудового навчання та технологій працює за чинною навчальною програмою та за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Календарні плани вчителя складені згідно з державними навчальними планами і програмами з урахуванням методичних рекомендацій. Поурочні плани чітко визначають окремі етапи уроку та заплановані завдання, що відображають роботу вчителя на уроках.

Вчитель трудового навчання та технологій Орда І.А. працює над формуванням технологічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя й активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства для реалізації творчого потенціалу учнів. Велику увагу приділяє формуванню цілісного уявлення про матеріальне виробництво, роль техніки, проектування і технологій у розвитку суспільства; вихованню ціннісного ставлення до трудових традицій; формуванню технологічних умінь і навичок учнів; ознайомлює учнів з декоративно-ужитковим мистецтвом; формуванню здатності розвивати надбання рідної культури з використанням засобів декоративно-ужиткового мистецтва; працює над реалізацією здібностей та інтересів учнів у сфері проектно-технологічної діяльності та технічної творчості; створює умови для самореалізації та професійного самовизначення кожного учня. За бажанням учнів та їх батьків обрано варіативні модулі у кожному класі. Учитель вдало організовує роботу всіх учнів на уроці, залучає їх до роботи у парах та у групах. Звертає увагу на художньо-естетичне оформлення робіт. Велику увагу приділяє як теоретичним знанням, так і виробленню практичних умінь і навичок учнів.

Учитель намагається краще пізнати своїх учнів, побачити своїм педагогічним оком не тільки клас, а й кожного школяра. Це дозволяє йому вміло поєднувати групову форму навчання з індивідуальною, активно впливати на розвиток здібностей та зацікавленостей кожної дитини. Саме тому основною метою уроків є формування вмінь та навичок у процесі праці, моральних якостей майбутнього працівника: працелюбності, товариської творчості.

На підставі вищезазначеного,


НАКАЗУЮ:

1.Заступнику директора з навчальної роботи Чумак Лідії Олександрівні:

1.1. Обговорити підсумки вивчення стану викладання на засіданні методичної ради та методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу.

Квітень 2016

1.2. Контролювати стан викладання трудового навчання та технологій з метою вивчення розвитку пізнавальних інтересів учнів.

Протягом 2015/2016 навчального року

2. Учителю трудового навчання Орді Ірині Анатоліївні:

2.1. Проводити цілеспрямовану роботу щодо оновлення й поповнення навчально-матеріальної бази з предмета.

Протягом 2015/2016 навчального року

2.2.Удосконалити методику вивчення програмового матеріалу шляхом упровадження інноваційних технологій навчання.

Протягом 2015/2016 навчального року

2.3. На уроках трудового навчання більше використовувати комп’ютерні тестові завдання, форми інтерактивного навчання.

Протягом 2015/2016 навчального року

2.4. Продовжити колегіальний пошук удосконалення навчально-виховного процесу за рахунок впровадження прогресивних інноваційних методик і технологій навчання як умови самовдосконалення учителя і самореалізації учня.

Протягом 2015/2016 навчального року

2.5. Поповнювати базу даних талановитих та обдарованих дітей, виявляти їх здібності, нахили, пізнавальну діяльність. Широко залучати учнів до участі у тижні професійної орієнтації та трудового навчання, в олімпіадах, дослідницьких роботах Малої академії наук, турнірах, конкурсах, з метою виявлення талановитих школярів, розвитку їх творчого потенціалу.

Щорічно

2.6. Звернути увагу на диференційований підхід у підготовці домашнього завдання.

Протягом 2015/2016 навчального року

2.7. Стимулювати підвищення мотивації навчання шляхом удосконалення системи оцінювання учнів на уроці.

Протягом 2015/2016 навчального року

2.8. Розвивати в учнів компетентність самостійно аналізувати вивчений матеріал.

Протягом 2015/2016 навчального року
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о.директора Т.В.Жмайлова

З наказом ознайомлені: Л.О.Чумак

І.А.Орда


Чумак Л.О., 741-01-37

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Ю. В. Рібцун // Палітра педагога. 2008. № С. 21-23. Предметно-розвивальне середовище молодша логопедична група для дітей із знм у "ДВ" №6 за цей рік були вміщені методичні рекомендації
2013 -> З досвіду роботи вчителя англійської мови Смоліної О. С
2013 -> Програм а економічного і соціального розвитку Воловецького району на 2017 рік
2013 -> Міністерство освіти і науки україни
2013 -> «Україна незалежна держава. Символи держави: герб, гімн, прапор. Столиця України»
2013 -> Літературна медієвістика як частина сучасної філології має своїм завданням дослідження текстів середньовічного письменства в їхньому історичному і теоретичному зрізах
2013 -> Вступник до аспірантури за спеціалізацією українська мова як іноземна має
2013 -> Вивчення, узагальнення, поширення передового педагогічного досвіду Методичні рекомендації
2013 -> Використання проблемних ситуацій на уроках фізики як ефективний засіб розвитку творчих здібностей учнів
2013 -> Рібцун Ю. В. Організація та проведення у логопедичній групі ігор з правилами / Ю. В. Рібцун // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матер. І всеукр наук практ конф., 7–8 лютого 2012 р., м. Суми


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка